Ağız ve Diş Sağlığı

Genel sağlık ve yaşam kalitesi açısından büyük öneme sahip olan ağız ve diş sağlığı aynı zamanda estetik açıdan da son derece önemli olmaktadır. Bu sebeple de ağız ve diş sağlığı insan hayatının ilk yıllarından itibaren üzerinde titizlikle durulması gereken alanlardan birisi olmaktadır. Süt dişlerinden itibaren düzenli olarak kontrollerin yapılmasının yanı sıra bebeklik döneminden itibaren ağız hijyenine dikkat edilmesi gerekir.

Koruyucu diş hekimliği uygulamaları

Koruyucu diş hekimliği uygulamaları ağız ve diş sağlığının korunmasına yönelik olarak yapılan uygulamaları kapsamaktadır. Dişlerin sağlıklı bir şekilde kalması tedavisinden çok daha önemli olmaktadır. Bu uygulamaların içerisinde öncelikle ağız ve diş hijyeninin sağlanması bulunmaktadır. Bunun yanında dişlerde herhangi bir problemin oluşmasına yönelik uygulamalar da bulunmaktadır. Günümüzdeki bu uygulamalar kişilerin henüz ağız ve diş sağlıkları bozulmamış iken korunmasını sağlamaktadır. Koruyucu diş hekimliği özellikle çocuklar ve gençler açısından son derece önemli olmaktadır. Bu yaş grubuna uygulanacak koruyucu yöntemler sayesinde gençlerin ve çocukların diş ve ağız sağlıklarını uzun yıllar korunması sağlanabilmektedir. Gençlere ve kalıcı dişleri gelmiş olan çocuklara yapılan koruyucu uygulamalar içerisinde fissür örtücü ve topikal flor uygulamaları bulunmaktadır.

Endodonti

Dişlerin herhangi bir sebeple canlılıklarını kaybetmeleri durumunda dişlerin merkezinde yer alan sinir dokularının temizlenmesi gerekmektedir. Bu işleme de endodontik tedavi adı verilmektedir. Dişlerin canlılıklarını kaybetmelerinin temel sebepleri içerisinde travmalar ve derin diş çürükleri bulunmaktadır. Bu sebepler dolayısıyla damar paketlerinin de bulunduğu pulpa dokusu zarar görür ve diş canlılığını yitirir.

Endodonti tedavisi halk arasında kanal tedavisi olarak da adlandırılır ve bu tedaviyi uygulayan hekimlere endodontist denmektedir. Endodontik tedavinin gerçekleştirilmemesi ya da tedavi için geç kalınması durumunda ise diş köklerinde lezyon oluşumu söz konusu olabilmektedir. Lezyonlar is e diş kayıplarının yaşanmasına neden olmaktadır. Bu sebeple de endodonti tedavileri diş sağlığının korunması açısından son derece önemli tedaviler içerisinde yer almaktadır.

Periodontoloji

Söz konusu ağız sağlığı olduğunda dişler kadar diş etlerine de dikkat edilmesi gerekmektedir. Çünkü dişler ve diş etleri birbirilerini etkileyen iki yapı olmaktadır. Diş eti hastalıkları ise basit diş eti kanamalarından diş kayıplarına neden olacak problemlere kadar geni bir yelpaze de bulunmaktadır.

Diş eti hastalıklarının tanısını koyan ve tedavisini uygulayan bilim dalına ise periodontoloji adı verilmektedir. Bu alanda uzmanlaşan diş hekimlerine ise periodontolojist adı verilir. Periodontolojinin içerisinde diş kökü yüzeylerinin temizlenmesi, diş taşı temizlikleri, diş eti çekilmelerinin giderilmesi ve diş eti küretajları gibi uygulamalar yer almaktadır. Bunların yanında diş eti hastalıkları içerisinde yer alan diş hassasiyeti, diş eti kanamaları ve ağız kokusu gibi çeşitli hastalıkların teşhis ve tedavisi için de periodontoloji alanında uzmanlaşmış hekimlere başvurulması gerekmektedir.

Ağız ve çene cerrahisi

Ağız ve çene cerrahisi alanı içerisinde ağız dokularının yanı sıra çene kemikleri ve eklemleri de yer almaktadır. Tüm bu dokulardaki cerrahi işlemleri yerine getiren hekimlere ise ağız ve çene cerrahları adı verilmektedir. Bu alan içerisinde yer alan uygulamalar içerisinde ise şunlar yer almaktadır:

 • Apikal rezeksiyon
 • Çene kırıklarının tedavisi
 • Greft uygulaması (çene kemiklerinin boyutsal kayıplarının önlenmesi amacıyla yapılan kemik tozu uygulaması)
 • İmplant tedavileri
 • Lezyon ve kist tedavileri
 • Gömülü diş operasyonları

Bu işlemler ve daha fazla ağız ve çene cerrahları tarafından lokal anestezi altında ve genellikle ameliyathane şartlarında uygulanmaktadır.

İmplantoloji

İmplantoloji uygulamalarından önce kullanılan protez yöntemleri beraberinde bazı problemleri de getirmektedir. Bunların içeresinde sağlam dişlerin küçültülmesi sebebiyle zarar verilmesi ya da diş olmayan ağızlarda gerekli konforun sağlanamaması gibi noktalar bulunmaktadır. İmplantoloji ise bu sorunların giderilmesini sağlarken hastaların daha konforlu bir hayat sürdürmelerini sağlamaktadır. Bunun yanında implantoloji ile tam dişsizliğin tedavi edilmesi de mümkün olmaktadır.

İmplantoloji uzmanları tarafından uygulanan implant tedavileri iki aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalardan ilki implantların çene kemiğine yerleştirilmesidir. Daha sonrasında ise üst yapılar implantlara eklenir. Hem sabit protezlerin uygulanmasını sağlayan hem de hareketli protezlerin ağız içerisinde daha stabil kalmasını sağlamak için uygulanmaktadır. İmplant teknolojisinde ilerlemeler sayesinde neredeyse her vakaya implant tedavisi uygulamak mümkün olmaktadır.

Estetik diş hekimliği

Her ne kadar diş tedavileri denildiğinde akla ilk gelen diş ve ağızdaki sağlık problemlerinin tedavi edilmesi gelse de günümüzde estetik estetiği de diş hekimlerinin sıklıkla uyguladıkları uygulamalar içerisinde yer almaktadır. Hem dişlere hem de diş etlerine bağlı olan gülüş estetiğinin kişilerin istedikleri gibi olmasını sağlayan bu alanda kişilerin kendilerine olan güvenlerinin artmasına büyük katkı sağlayacak uygulamalar bulunmaktadır. Bu uygulamalar içerisinde ise genellikle şunlar yer almakla birlikte kişilerin ihtiyaçlarına uygun olarak farklı uygulamalar da yapılabilmektedir:

 • Eksik dişlerin telafisi
 • Çürüklerin tedavi edilmesi
 • Aşırı renklenmeler
 • Diş çarpıklıkları
 • Diş yüzeylerinde ve formlarındaki bozulmalar
 • Diş etlerinin dişlere göre konumu
 • Beyazlatma tedavileri
 • Kompozit ya da porselen lamina uygulamaları
 • Porselen venner uygulamaları
 • Diş eti düzenlemeleri

Protez

Protez tedavileri geniş bir yelpazede uygulanmaktadır. Çünkü diş çürüklerinden diş kırıklarına, estetik problemlerinden diş kaybına kadar birçok sorunun tedavisinde uygulanabilmektedir. Protez tedavileri temel olarak iki gruba ayrılmaktadır. Bu gruplar ise sabit ve hareketli protezler olmaktadır.

Hareketli protezler ağızda çok az ya da hiç dişin kalmaması durumunda uygulanmaktadır. Bu protezler hastalar tarafından takılıp çıkarılabilir. Sait protezler ise özellikle dişlerdeki madde kaybının fazla olduğu ancak diş kayıplarının olmadığı durumlarda uygulanmaktadır. Bunun yanında az diş kayıpları olan kişilere de sabit protezler önerilmektedir. Sabit protezler kaplama ve körü gibi farklı teknikler ile uygulanabilmektedir.

Bunların yanında protezler sadece diş hastalıklarında değil aynı zamanda estetik uygulamalarında da tercih edilen bir yöntem olmaktadır. Özellikle lamina porselenler ile yapılan uygulamalar estetik uygulamalar içerisinde en sık tercih edilen yöntem olmaktadır. Bunun yanında implant üstü uygulamalar da protez uygulamaları içerisinde yer almaktadır.

Ortodonti

Ortodonti temel olarak diş çarpıklığı ile ilgilenen bilim dalına verilen isim olmaktadır. Bu alanda uzmanlaşan diş hekimlerine ise ortodontist adı verilmektedir. Ortodonti uygulamaları içerisinde sadece çarpık dişler bulunmaz. Bunun yanında alt ve üst çenenin birbiri ile olan ilişkisi ile de ilgilenilir.

Özellikle estetik açıdan kişileri en sık rahatsız eden noktaların başında yer alan çarpık dişler ortodonti alanındaki uygulamalar ile kolaylıkla tedavi edilebilmektedir. Çene yapısı sorunları ise insanların dış görünüşlerini etkilediği için yine estetik açıdan en sık şikayet edilen noktalardan birisi olmaktadır. Ancak bu sorunlar sadece estetik ile ilgili kaygıları içermemektedir. Bunun yanında çiğneme fonksiyon bozuklukları gibi kişilerin genel sağlık durumları üzerinde etkili olan problemlere de neden olmaktadır.

Yukarıda belirtilen tüm bu problemlerin tedavisinde ise ortodonti uygulamaları kullanılmaktadır. Halk arasında diş teli olarak da adlandırılan bu tedavi kendi içerisinde kullanılacak alana ve kullanım konforuna göre çeşitlere ayrılmaktadır.