Psikiyatri

En temel tanımı ile birlikte psikiyatri bir insanın psikolojisi üzerinde çalışma gerçekleştiren, insan duyu ve davranışları ile ilgilenen ve ruh hastalıklarında tanı koyarak tedavi gerçekleştiren bilim dalıdır. Bir psikiyatri kliniği içerisinde hastanenin kadrosuna uygun bir şekilde psikiyatri uzmanları ve klinik psikologlar beraber görev alırlar. Bu noktada psikolog psikiyatri farkları kapsamında da en önemli ayrım ortaya çıkar.

Psikiyatri, psikoloji alanında görev alan uzmanlar ile arasında büyük bir farklılık bulundurur. Çünkü her iki bilim benzer disiplinlere sahip olsa da psikiyatrist, tıp fakültesinden mezun olarak, bu alanda uzmanlaşmış bir doktordur. Psikolog ise 4 yıllık psikoloji lisans eğitimini tamamladıktan sonra göreve başlar. Aslında bu konuda önemli bir soru daha ortaya çıkmaktadır ki psikiyatri ilaç yazar mı sorusudur. Psikiyatrist, tıp eğitimini tamamladığı için uygulayacağı tedavi yöntemlerinde ilaç yazmayı ve ilaçla tedaviyi öngörebilir. Psikolog ise sadece almış olduğu lisans eğitimine bağlı olarak disipliner bir şekilde psiko terapi yöntemleri ile tedavi uygular.

Psikiyatri Bilimi Hangi Hastalıklarda Tanı Koyar Ve Tedavi Uygular?

Psikiyatri bahsedildiği şekilde tıp mezunu olarak ilaç yazma yetkisine de sahip olduğu için bu konuda farklı hastalıklar üzerinde geçerli tedavi yöntemleri kullanabilecek bir bilimdir. Bu çerçevede halk arasında da yaygın bir şekilde bilinen

  • Bipolar bozukluk
  • Şizofreni
  • Depresyon
  • Travma sonrası stres bozukluğu
  • Hiperaktivite bozukluğu
  • Anksiyete bozuklukları
  • Obsesif kompulsif bozukluk
  • Cinsel işlev bozuklukları
  • Madde bağımlılıkları
  • Uyku, yeme ve öğrenme bozuklukları gibi konularda psikiyatri bilimi çalışmalar gerçekleştirir.

Farklı sağlık kurumlarında hizmet veren psikiyatri uzmanları farklı fakültelerden mezun olmuş ve farklı tecrübelere sahip olan kişiler olacaktır. Buna bağlı olarak aynı rahatsızlık söz konusu olsa dahi her hastanede ve kurumda psikiyatri ücretleri kurumsal politikaya bağlı olarak ya da devlet kurumlarında devlet tarafından belirlenmiş politikaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Tüm bu çerçeve içerisinde bir psikiyatri kliniği tarafından incelenebilecek hastalıklar detaylı olarak da gözden geçirilebilir.