Gebelik Testi

May 13, 2024

KISA YOL

Gebelik testi nedir?

Hamilelik testleri insan vücudunda sadece hamilelik sırasında gelişen özel bir hormonun aramak için uygulanmaktadır. HCG adı verilen bu hormon idrar ya da kandan bulunan bilmektedir. Hamile olunup olunmadığının belirlenmesinin kesin yolu olan hamilelik testleri içerisinde en yaygın kullanılan türü evde yapılan gebelik testleri.

Doğru kullanılması halinde %99 oranında doğruluk payı olan bu testlerin pozitif çıkması hamile kalınlığı anlamına gelmektedir. Hem idrar hem de kan testlerinde test sonucunu negatif olması ise kişilerin hamile olmadığı anlamını taşımaktadır. Hamileliğin ilk gününden itibaren vücut tarafından insan koryonik gonna dotropini adı verilen bir hormon salgılamaktadır.

Kısaca HCG adı verilen bu hormon bebeği oluşturacak hücreleri desteklemek için vücudun değişikliklere uğramasını sağlamaktadır. HCG üretimi hızlı bir şekilde başlar. Bu hormonun düzeyleri özellikle döllenmiş bu yumurtanın rahme yerleşmesinden sonra ki 6 ile 10 gün içerisinde artmaya başlar. 
Gebelik testinin iki ana türü bulunmaktadır.

Bunlar idrar ve kan testleridir. Genellikle evde hamilelik testi ile birlikte uygulanan testler reçetesiz olarak satışa sunulmaktadır. Hamileliğin kontrol edilmesi için yapılan kan testleri ise sağlık uzmanları tarafından yapılır ve kan örneğini incelemeyi içirir. Hamileliği doğrulamanın bir diğer yolu ise ultrason görüntülemesidir. 

Gebelik testi ne zaman yapılmalı?

Hamilelik şüphesinin giderilmesi için gebelik testinin uygulanması gerekmektedir. İdrar örneğinden sonuç veren ve evde uygulanan hamilelik testlerinin ne kadar erken kullanılabileceği farklılık göstermektedir. Genellikle hamile kalınlıktan 10 gün sonra bu testlerden doğru sonuçlar alınabilmektedir. Test sonucunun kesine yakın olabilmesi için ise test yaptırmak için regl döneminin gecikmesini beklenmesi önerilmektedir.

Çünkü bazı durumlarda çok erken zamanda test uygulanması hamilelik durumunda bile negatif sonuçların çıkmasına neden olmaktadır. Negatif bir sonucun ardından adet döneminin gecikmesi durumunda başka bir testin uygulanması önerilmektedir. 
Evde uygulamanın gebelik testleri özellikle sabah ilk idrar yapımında uygulanmaktadır. Ancak bazı gebelik test türlerinde günün herhangi bir saatinde uygulanabilecek hassasiyete sahiptir. Ancak test yapmadan önce ki 3 saat idrar yapılmamış olması önemlidir.

Hamilelik testi nasıl çalışır?

Kanda ve idrarda bulunabilen HCG hormonu gebelik testlerinin aradığı kriterdir. Özellikle gebeliğin erken dönemlerinde vücut her gün daha fazla HCG hormonu üretmektedir hamilelik ilerledikçe vücutta daha fazla HCG hormonu bulunur. Bu sebeple de ilerleyen dönemlerde daha fazla doğru sonuç verme ihtimali bulunmaktadır.

Gebelik testleri kan ya da idrardaki HCG miktarını tepki vermektedir. İdrar testinde bir parça reaktif kağıdı HCG’yi tespit etmek için yeterli olurken pozitif sonuç artı işareti ya da çift dikey çizgi ile gösterilmektedir. Bazı testlerde ise hamile kelimesi görülmektedir. Her markanın farklı olumlu sonuç göstergeleri olduğu için talimatların takip edilmesi gerekmektedir.

Gebelik testi nasıl yapılır?

 Gebelik testinin evde uygulanabilmesi için eczanelerden satın alınması gerekmektedir. Markalara göre fiyatları değişen gebelik testlerinin evde uygulamaya yönelik aşağıdaki ipuçlarından yararlanılabilir. 

  • HCG seviyesi en yüksek düzeyde olduğu için test örneğini ilk sabah idrarından kullanmak gerekmektedir. 
  • Test yapmadan önce fazla miktarda sıvı içilmemesi gerekmektedir. Aksi halde HCG seviyesi sulanabilir. 
  • Testin son kullanma tarihinden emin olunması gerekmektedir. 
  • Test uygulama şekli markalara göre değişiklik gösterebileceğinden talimatların okunması ve talimatları tam olarak uyularak test yapılması gerekmektedir.

Bunların yanında gebelik testini yapmak için 3 yol bulunmaktadır. Bu yöntemler içerisinde şunlar yer alır mı 

  • İdrarı temiz bir bardağı yaptıktan sonra birkaç damlasının testin üzerine damlatmak 
  • Gebelik test şeridini idrar akışının altına yerleştirmek 
  • İdrarı temiz bir bardağı yaptıktan sonra test şeridini bardağın içine batırmak

Erken gebelik testi nedir?

Erken gebelik testleri evde uygulanabilen ve idrar örneği kullanan testlerden birisidir. HCG açısından daha hassas olduğu için adet gecikmesinden önce doğru pozitif sonuç vermektedir. 

Erken gebelik testi erken dönemde sonuç almanın en hızlı yolu olmakla birlikte özellikle düzenli ilaç kullanan kişilerin hamileliğini ilk dönemlerinde gerekli düzenlemeleri yapmasına olanak sağlamaktadır. Bunun yanında doğumu gerçekleştirmemeyi planlamayan kişiler için de hamileliğin erken dönemde haber alınması gerekenlerin yapılmasını imkan sağlamaktadır. 

Erken gebelik testi birçok avantajı olmakla birlikte çok erken yapılması durumunda yanlış negatif sonuca neden olabilmektedir. Bunun yanında diğer gebelik testlerine göre daha pahalı olması sebebiyle tekrarlaması daha maliyetli olmaktadır. Erken gebelik testinin bir diğer negatif tarafıysa kimyasal gebelik tespit edebilmesi ve anksiyeteye sebep olabilmesidir.

Erken gebelik testi ne zaman yapılmalı?

Erken gebelik testinin uygulanabilmesi için adetin gecikmesinin beklenmesine gerek bulunmaz. Cinsel ilişkiden 5 gün sonra erken gebelik testiyle sonuç alınabilmektedir. Pozitif sonucun alınması durumunda en kısa süre içerisinde uzmana başvurulması gerekmektedir. Sonucun negatif olması durumunda ise ilerleyen günlerde tekrarlanması önerilir.

Gebelik testinin çeşitleri

Gebelik testleri idrar ve kan testleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İdrar testleri genellikle evde uygulanabilen kitlerle sonuç almak için kullanılırken doktorların da kullandığı bir yöntem olmaktadır. Ancak kadın doğum uzmanlarının öncelikli olarak tercih ettiği gebelik testi çocuğu kan testi olmaktadır.

İdrardan gebelik testi

Evde kolaylıkla uygulanabilen bu testlerde örnek olarak idrar kullanılmaktadır. Hcg'yi tespit edebilen özel şeritler içeren bu kitler ürünü doğru kullanılması durumunda yaklaşık olarak %99 oranında etkili olmaktadır. Bu oran sağlık kuruluşlarında yapılan gebelik testleri ile hemen hemen aynıdır. İdrar gebelik testlerinin ulaşımının kolay olması yanı sıra kullanımının da son derece pratik olması sebebiyle sıklıkla tercih edilmektedir.

Evde uygulanabilen bu testlerin önemli bir kısmı hamile kalınlıkta 10 gün sonra hamileliği tespit edebilmektedir. Ancak yanlış negatif sonuç alma olasılığının azalması için regl döneminin gecikmesinin beklenmesi uygundur. Adet gecikmesi ise genellikle gebelikten yaklaşık 14 gün sonra gerçekleşmektedir.

Kandan gebelik testi

Bir diğer gebelik testi türü de kan testi olmaktadır. Kan testleri sağlık kuruluşlarından uygulanmaktadır. Bu sebeple de genellikle ilk tercih olarak kabul edilmez. Kan testlerinde koldaki damarlardan alınan küçük bir kan örneği kullanılır.

Bu test sadece hamilelik hormonunun vücutta olup olmadığını tespit etmekle kalmaz aynı zamanda hormonun seviyesi de belirlenir. Çünkü gebeliğin takip edilebilmesi için HCG hormonu seviyesinin de bilinmesi gerekmektedir. 
Kan testi sadece hamilelik şüphesinde değil doğurganlık tedavisi görülen kişiler içinde özel durumlarda uygulanmaktadır.

Kan testleri idrar testlerinden biraz daha hassas olmaktadır. Bu sebeple de hamilelikten 7 ila 10 gün içerisinde doğru sonuçlar alınabilir. 
Kan testleri hamilelik sürecinde de düzenli olarak yapılmaktadır. Çünkü hamilelik döneminde HCG seviyelerinin düzenli olarak takip edilmesi önemlidir.

Gebelik testi markaları

Evde uygulanan gebelik testleri farklı markalar ile satışa sunulmuştur. En sık kullanılan markalar içerisinde ise şunlar yer almaktadır.

Comfort

En iyi gebelik testi markaları içerisinde yer alan Comfort, cinsel ilişkiden 8-10 gün sonra uygulanmaktadır. %99,8'lik doğruluk payının olduğunu iddia eden marka aynı zamanda maliyet açısından diğer markalara oranla daha uygundur. Kitin sonuç vermesi için 3-4 dakika beklenmesi yeterli olmaktadır.

Laboquick

Erken gebelik testleri arasında yer alan bu marka %99 doğruluk oranı olduğunu iddia etmektedir. Cinsel ilişkiden 5 gün sonra uygulanabilen bu kitin uygulanması için idrarın bir kısmının temiz ve kuru bir kaba yapılması gerekmektedir. Daha sonrasında idrar örneğinin kite damlatılması ve 4-5 dakika beklenilmesi yeterli olmaktadır

Oncomed

Adet gecikmesini beklemeden uygulanabilecek bir diğer test Oncomed olmaktadır.

Predictor

Erken gebelik testleri arasında en sık tercih edilen marka olan Predictor, hamile olup olmadığının erken dönemde öğrenilebilmesini sağlamaktadır. Normal adet tarihinden 6 gün öncesine kadar uygulanabilen bu testin emici ucu idrara denk gelecek şekilde idrar akışının altına tutulmalıdır. Test 3 dakika sonra sonucu verir.

Artımed

Erken gebelik testlerinden birisi olan Artımed cinsel ilişkiden 8 ile 10 gün sonra kullanılabilmektedir.

Freely

Gebeliğin erken dönemde öğrenmek isteyen kadınların sıklıkla tercih ettiği bir diğer marka olan Freely, hızlı gebelik testlerinden birisidir. Cinsel ilişkiden 8-10 gün sonra uygulanabilen bu testi %99,8 oranında doğruluk payı olduğunu iddia etmektedir. Bu testte de idrar örneği için ayrılan kısımdan birkaç damla idrar örneğini de damlatılması yeterli olmaktadır.

Miratech

Erken gebelik testlerinden birisi olan Miratech, cinsel ilişkiden 5 gün sonra uygulanabilmektedir. Test çok hassas olmasına rağmen doğruluk payının yükselmesi için ileri tarihlerde tekrarlanması önerilmektedir. Testi uygulamak için idrar örneği alanına birkaç damla damlatılması ve 5 dakika beklenmesi yeterlidir.

Gebelik testinde silik çizgi ne anlama gelir?

Evde yapılan gebelik testlerinde bazı zamanlarda silik çizgi çıkması kafa karıştırıcı olabilmektedir. Silik çizginin sebebi hamileliğin çok erken döneminde olması ve HCG hormonunun bu sebeple de düşük olmasıdır. Bu sebeple uzmanlar silik çizginin görülmesi halinde hamileliğin pozitif olduğunu söylemektedir. 

Bunun yanında hamilelik testinde pozitif çizginin olması gereken yerde hafif renksiz bir çizgi bulunması durumunda test sonucunu okumak için önerilen süreden daha uzun beklediğimiz ya da testin ıslandığı anlamına gelmektedir. Bu çizgi hamile olunduğu anlamını taşımadığı için testinin yenilenmesi gerekmektedir.

Adete yakın gebelik testi pozitif çıkar mı?

Normal adet döneminden önce gebelik testinin pozitif çıkması mümkün olmaktadır. Çünkü ilişkiden bir hafta sonra gebelik testleri büyük oranda doğru sonuç verebilmektedir. Ancak adet dönemine yakın yapılan testin negatif çıkmışsın gebe olunmadığı anlamına gelmemektedir.

Kanda gebelik testi değerleri kaç olmalı?

Kadınlarda bulunan HCG hormonunun normal değer aralığı 0 ile 10 arasında değişmektedir. Bu aralığın üzerinde bir değerin bulunması hamileliği işaret etmektedir. Değerin kişiden kişiye değişmesi mümkün olmakla birlikte ortalama olarak 5 ila 50 arasındaki değerler hamilelik olarak yorumlanmaktadır.

Doktora Soru Sor