Beyin Pili

Mar 14, 2022

KISA YOL

Beyin Pili Nedir?

Beyin pili tedavisinde hastaya ilk olarak  MR çekilmesi ile beyin pilinin konulup konulamayacağı tespit edilir. Beyin pili neyin konulacağı tespit edildikten sonra hastanın ameliyat öncesinde lokal anestezi uygulanarak kafatasına bir çerçeve yardımı ile beyin tomografisi çekilir. Çekilen tomografi ve MR birleştirilerek beyin pilinin nereye konulacağı kararlaştırılır. Beyin pili genellikle iki aşamada tamamlanmaktadır. Hastanın uyuşturma işlemi tamamlanmadan önce lokal anestezi uygulanıyor gibi belirlenen yönlere doğru uzun çubuklar hedefe doğru gönderilir. Bu aşamanın tamamlanması yapılırken genellikle hastayla konuşulur ki beyinde oluşan hücrelerin sesleri mikroelektrod ile kontrol altına alarak pillerin doğru yere üretilip iletilmediği kontrol edilir. Ameliyatın ikinci aşamasına geçildiğinde hasta tamamen uyu tutulmaya başlanır. Ardından önceden yerleştirilmiş olan çubuklar cilt altındaki köprücük kemiklerinin alt tarafından geçirilerek pil ile uzatma kabloları yardımı ile birleştirme işlemi gerçekleştirilir.


Beyin pili ameliyatının riskleri nelerdir?

Beyin pili ameliyatı beyin ile ilgili yapılan diğer ameliyatlara nispeten daha az risk içeren bir ameliyattır. Bu ameliyatı yapılırken oluşabilecek beyinde , damarda tıkanma, kol bacakların işlevini yerine getirememe gibi beklenmedik durumlar çok nadiren karşılaşılan durumlardandır. Bu yüzden beyin pili ameliyatında bakıldığı zaman çok gözükmez. Fakat çok düşük bir ihtimal de olsa bazı hastalarda görülen komplikasyonlar beyinde kanamalara ve enfeksiyona sebebiyet vermektedir. Çok nadir de olsa bazı hastalarda ise görme kaybına neden olmaktadır.

Beyin pilinin parkinsona faydaları nelerdir?

Beyin pili ile hastanın ilaçlardan kaynaklı olarak ortaya çıkan beklenmedik ve istemediği bir şekilde vücudunda kasmalar oluşması ve bunun gibi durumların ortaya çıkması beyin pili ile oldukça yüksek bir oranla düzelme görülür. Aynı zamanda beyin pili ile hastanın ilaç alımı azaldığı için ilaç alımından kaynaklı oluşan vücuttaki oldukça fazla ve etkili dalgalanmalar son bulur veya azalır. Beyin pilinden sonra vücuda alınan ilaçların dozları da ciddi bir miktarda düşer. Beyin pili takılan kişiler genellikle sosyal yaşantılarına daha aktif katılmaya başlarlar. İşte bu belirtilerin oluşması parkinsonda görülen yan etkilerin büyük bir çoğunluğunun azalmasına yardımcı  olmaktadır.

Beyin pilinin kullanıldığı hastalıklar nelerdir?

Beyin pili birçok hastalığın yan etkisini azaltmak veya hastalığın tamamen son bulmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Bu hastalıklara baktığımızda ailevi titreme bozukluğu ve insan vücudunun bazı bölümlerinde kasılmaların oluşması beyin pili ile oldukça ciddi bir oranda düşmektedir. Bununla birlikte tik hastalığı, takıntı ve depresyon gibi da beyin pili ile oldukça fazla düzelmeler görülmektedir. Kronik ağrı ve epilepsi hastalarında da beyin pili oldukça faydalı ve kullanılmaktadır. Özellikle dünya genelinde obezite ve alzaymıra karşı beyin pili tedavisi uygulanmakta ve bunun çalışmaları dünya genelinde devam etmektedir.

Beyin pili kullanan hastaların takibi nasıl yapılır?

Beyin pili kullanan hastalar beyin pili ameliyatından sonra nöroloji bölümündeki doktorlar tarafından takip edilir. Beyine takılan elektrotların uzaktan doktor tarafından kumanda gibi bir alet ile gerekli ayarlamaları yapılır. Aynı zamanda hastalara Doktorlar belirli periyotlar dahilinde fiziki muayenelerde yapmaktadır.

Beyin pili şarj edilir mi?

Hastaya takılan ilk beyin pili ömrü yaklaşık olarak 5 yıl kadar dayanmaktadır. Ardından bu beyin pili 25 yıl şarj edilebilmektedir. Beyin filinin şarj edilmesi olayı ise beyin pilinin güç aldığı yer köprücük kemiğinin altında bulunan pil yeridir. Pilin değiştirilmesi içinde burası açılır ve yeni bir pil konularak tekrar kapatılır.

Beyin pili sosyal yaşantıyı etkiler mi?

Beyin pili takılan kişiler günlük sosyal yaşantılarında hiçbir değişiklik ve aksaklık yaşamazlar. Günlük işlerini ya halletmeden beyin pili takılan hastalarda hiçbir zorluk aksama gibi durumlar meydana gelmez. Aksine beyin pili takıldıktan sonra hasta ilaç tedavilerinden dolayı oluşan yan etkiler de azalma olur ve birçok hastalığının beraberinde getirmiş olduğu olumsuz durumlardan kurtulabilir.

Beyin pilinin avantajları nelerdir?

Beyin pili genellikle uzaktan kontrol edilebilir olduğu için sürekli doktorların gözetimi altında olunmaktadır. Bununla birlikte eğer hasta beyin pilinden memnun kalmaz ve Bir daha bunu kullanmak istemezse beyin pilinin çıkartılması da oldukça basit bir işlemdir. Bu yüzden hastalar beyin pilini takıp belli bir dönem bunu tecrübe ettikten sonra kendisine bir faydası olup olmadığına kolaylıkla karar verebilmektedir. Beyin pili takılmasının avantajlarından bir tanesi de bazı hastalıklarda ortaya çıkan semptomların hafiflemesine de beyin pili oldukça fazla yardımcı olmaktadır.

Beyin pili kimlere takılmaktadır?

Beyin pili genellikle parkinson hastaları ağırlıkta olmak üzere birçok hastalığın önlenmesi amacıyla yapılmaktadır. Fakat parkinson hastalarında oldukça olumlu sonuçlar alınmaktadır. Son dönemlerde ise özellikle epilepsi ve psikiyatri bozukluk yaşayan kişiler içinde bu beyin pili oldukça fazla kullanılmaya başlanmıştır.

Beyin pili kimler tarafından kullanılmamalıdır?

Beyin pili takılacak hastanın bazı koşulları sağlaması gerekmektedir. Özellikle ilaç tedavisi yapılabilen ve olumlu sonuçlar alınan parkinson hastaları hastalıklarının ilk 5 yılında hastalıklarında iyileşme görülüyor ise beyin pili ne gerek duyulmaz. Bununla birlikte orta ve ileriki aşamada bunama problemi yaşayan kişilerin ve beyin pili kullanılması doktorlar tarafından uygun görülmemektedir. Bunun yanında ağır derecede depresif ataklar geçiren kişilerde beyin pili kullanımı uygun değildir. Anestezi kullanılmasına engel bir durumu olan ve anesteziyi kaldıramayan kişiler için de beyin pili yapılmamaktadır.

Beyin pili ameliyatı sonrasında herhangi bir enfeksiyon görülür mü?

Beyin pili ameliyatı sonrasında oldukça düşük bir oranda enfeksiyon vakaları görülmektedir. Genellikle enfeksiyon görülen yer ise beyin pili için güç kaynağı oluşturan göğüs bölgesinde görülmektedir. Fakat yapılan araştırmalara göre beyin pili ameliyatı sonrasında oldukça nadir bir şekilde enfeksiyonla karşılaşılmaktadır.

Beyin pili ameliyatı sonrasında iyileşme süresi nedir?

Beyin pili ameliyatı oldukça basit ve risksiz olan bir ameliyat türüdür. Bu ameliyattan sonra hasta genellikle iyileşme süresi bir ay kadar sürmektedir. Bu iyileşme süresi içerisinde hasta genellikle gözlem altında tutulur ve dikiş pansuman işlemleri de bu iyileşme süresi içerisinde yapılmaktadır. Ameliyat sonrasında oluşacak herhangi bir komplikasyon ise bu iyileşme süresinden daha uzun sürebilir.

Beyin pili ameliyatından sonra hasta tamamen iyileşir mi?

Beyin pili ameliyatı genellikle parkinson ve distoni gibi hastalıklar nedeni ile yapılmaktadır. Beyin pili takıldıktan sonra bu hastalıkların tamamen geçmesi görülmemektedir. Sadece hastalıkların oluşturduğu semptomlar en aza indirilerek hastalığın daha hafiflemesine yardımcı olunmaktadır. Aynı zamanda beyin pili takılan hastalar kullanmış olduğum ilaçlardan da kurtulmuş veya azaltmış olur. Beyin pilinin çıkarılmasının ardından bu hastalıklar aynı semptomlar ile devam etmektedir. Bu yüzden beyin pili ameliyatı sonrasında hastalar tamamen iyileşemezler. Sadece hastalıklarında azalma ve semptomların hafif atlatılması sağlanır.

Beyin pili ameliyatı sonrasında ortaya çıkan komplikasyonlar nelerdir?

Beyin pili ameliyatından sonra ne kadar az olsa da bazı komplikasyonların gerçekleşmesi olasıdır. Bu komplikasyonlara baktığımız zaman bazı hastalarda beyin kanamaları meydana gelmektedir. Bununla birlikte hastada görme bozuklukları, hatta görme kaybına kadar komplikasyonlar gerçekleşmektedir. Aynı zamanda enfeksiyonu mu oluşması, temas bozuklukları ve beyindeki elektronlar da kaymalar meydana gelmektedir. Bu komplikasyonlar her hastada görülmese de oldukça fazla etki bırakacak şekilde bazı hastalarda görülmektedir.