Gebelik Takibi

Haz 05, 2024

KISA YOL

Gebelik takibi nedir?

Gebeliğin devam ettiği süre içerisinde annenin sağlığı korurken bebeğin de sağlıklı bir şekilde doğmasını sağlamak amacıyla gebelik takibi yapılmaktadır. Gebelik takibin kan ya da idrar testi ile gebeliğin doğrulanmasından itibaren başlamaktadır. Gebeliğin ultrason görüntülemesi ile kanıtlanabilmesi için ise testlerden sonra 2 hafta beklenilmesi gerekmektedir. Ultrason görüntülemesi ile rahimde kese oluşumu olup olmadığı tespit edilmesi gerekmektedir. Çünkü dış gebeliğin oluşması durumunda rahimde kese oluşmaz.

Gebelik takibi nedenleri

Gebelik takibi hem annenin hem de bebeğin sağlık durumlarının anlaşılabilmesini sağlamanın yanında bebeğin gelişimi ile ilgili olarak anne ve babanın bilgilendirilmesine de imkan sağlamaktadır. Gebeliğin kesinleşmesinden itibaren doğuma kadar geçen sürede doktorların gerekli gördüğü sıklıkla gebelik takibi yapılmaktadır.

Gebelik takibi önemi

Gebeliğin düzenli bir şekilde takip edilmesi hem anne hem de bebek için büyük faydalar sağlamaktadır. Gebelik takibinin bebekler için önemi şunlar olmaktadır. 

 • Yapılan düzenli ultrason taramalarının yanı sıra tıbbi kontroller ve testler bebeğin anne karnında sağlıklı bir şekilde gelişip gelişmediğinin anlaşılmasını sağlamaktadır. 

 • Bu kontroller sırasında bebeğin boyu ve kilosunun yanı sıra iç organlarının, kemiklerinin ve beyninin gelişiminin de izlenmesi mümkün olmaktadır. Bu sayede sağlık durumum net bir şekilde belirlenebilir. 

 • Fetüste oluşabilecek anormalliklerin erken dönemde teşhis edilmesini sağlar. Bu sayede gerekli müdahaleler erken dönemde yapılabilir. 

 • Fetüsün anne karnındaki pozisyonu ve boyutu doğumun planlanmasında son derece önemlidir 

 • Gebelik takibi sırasında annenin bilgilendirilmesi, doğum sonrasında yeni doğan bakımı konularında annenin hazır olmasına yardımcı olmaktadır. 

 • Gebelik takibinin düzenli bir şekilde yapılması anne ile bebek arasındaki bağın daha erken dönemde kurulmasına yardımcı olmaktadır. Bu sayede anne psikolojik olarak sürece hazırlanabilir. 

Gebelik takibinin anne açısından da sağlamış olduğu birçok fayda bulunmaktadır. Bu faydalar içerisinde şunlar yer alır. 

 • Düzenli sağlık kontrolleri sayesinde annenin kilo artışı, kan basıncı ve kan şeker seviyesinin yanı sıra genel sağlık durumu izlenmektedir. 

 • Gebelik sürecinde annelerin dikkat etmesi gereken noktalar konusunda bilgilendirme sağlanır. 

 • Hamilelik döneminde annede görülebilecek komplikasyonların önceden tanı almasını ve engellenmesini sağlar. 

 • Doğumun planlanmasında ve annenin doğum sürecinde daha az stresli olmasında etkilidir. 

 • Annelerin sorularını ve endişelerini giderebilmesini sağlar.

Gebelik takip sıklığı nasıl olmalı?

Gebelik takibinden kontrollerim sıklığı anne ve bebeğin durumuna göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak hamileliğin ilk üç ayında 2-3 haftada bir, daha sonraki aylarda ise daha geniş aralıklarla kontrole gidilmesi yeterli olmaktadır. Ancak çoğul gebelik ya da kronik hastalığın bulunması durumunda takip sıklığı arttırılmaktadır. 

Haftalık gebelik takibi süreci

Gebelik takibinde önemli olan fetüsün gelişimi açısından kritik haftalarda gerekli testlerinin ve ultrason görüntülemesinin yapılmasıdır. Bunun için özellikle aşağıda belirtilen haftalarda kontrole gidilmesi önerilir. 

 • 10 ve 14. haftalar arasında bebeğin ense kalınlığı ölçülmektedir. Bunun yanında ikili tarama testi de yine bu haftalar içerisinde yapılır. Bu sayede down sendromu gibi hastalıkların önceden tanı alması sağlanır. 

 • 16 ve 18, haftalar arasında ise üçlü tarama testi yapılmaktadır. Üçlü tarama testinin sonucunun yüksek çıkması durumunda tanının kesinleştirilmesi için amniyosentez testinin uygulanması gerekmektedir.

 • 20 ve 24. haftalar arasında ise fetüsün iç organlarının gelişimi büyük ölçüde tamamlanmış olduğundan detaylı ultrason görüntülemesi yapılmaktadır. Bu sayede bebekteki anormallikler önceden tespit edilebilir. 

 • 24 ila 28. haftalarda ise gebeliğe bağlı olarak gelişebilecek diyabetin tespit edilebilmesi için şeker yüklemesinin yapılması gerekmektedir. 

 • Kan uyuşmazlığının bulunması durumunda 28. haftada kan uyuşmazlığı iğnesinin uygulanması gerekmektedir. 

 • 36 haftada doktor doğum şeklini belirler. Normal doğuma engel oluşturabilecek bir sağlık probleminin bulunması halinde sezaryen planlaması da yine bu aşamada yapılmaktadır.

 • 36. haftadan sonra bebeğin durumunun değerlendirilmesi için NST testleri uygulanmaktadır. Bunun için 40. haftaya kadar kontrollerin haftalık olarak yapılması önerilmektedir. 

 • Gebeliğin 40 haftadan uzun sürmesi durumunda ise NST testlerinin 2-3 günde bir yapılması gerekmektedir.
Doktora Soru Sor