Onkoplastik Meme Kanseri Cerrahisi

Oca 04, 2024

KISA YOL

Onkoplastik meme kanseri cerrahisi nedir?

Meme kadınlık sembolü olarak kabul edilmesi sebebiyle meme kaybı kadınların psikolojik olarak ciddi bir şekilde etkilenmesine neden olmaktadır. Meme kaybı sebeplerin başında ise meme kanseri gelmektedir. Meme kanseri tedavisinin başarısının artması ve hastalar hayatlarına uzun süre devam edebilmeleri sebebi ile meme kaybı hastaların daha fazla etkilenmesine neden olmaktadır. 

Yukarıda belirtilen sebepler nedeni ile hastaların meme formlarının korunması amacıyla tümörün çıkarıldığı bölgeye komşu kas ve meme dokuları ile desteklenmesi ve boşalan bölgede serum birikmesinin ve çökmenin engellenmesi için çeşitli prosedürler uygulanmaktadır.

Meme kanseri sebebi ile yapılan ameliyatlarda estetik meme görünümünün yakalanması önemli olmaktadır. Bunun için küçük tümöre ve görece büyük memelere sahip olan hastalar en uygun hasta tipi olmaktadır. 

Onkoplastik meme kanseri cerrahisinden önce radyolojik bulgular incelenmektedir. Bu incelemelerde meme tümör oranı esas olarak alınmaktadır. Kararın kesinleşmesi ise ameliyat sırasında olmaktadır. Ameliyat sırasında tümörün çevresinin temiz olması gerekmektedir. Bunun kararı ameliyata eşlik eden patoloji uzmanları tarafından verilmektedir. Tümörün sınırlarının temiz olması durumunda daha sonrasında radyoterapi uygulanabilmesi için klipler ile işaretlenmektedir. 

Ameliyat sırasında tümör çıkarıldıktan sonra kalan boşluğun kas ve meme dokusu ile doldurulması işlemine onkoplastik meme kanseri cerrahisi adı verilmektedir. Bu sayede kozmetik ve estetik bir görünüm elde edilebilmektedir. 

Onkoplastik meme kanseri cerrahisinde tedavi yöntemleri?

Onkoplastik meme cerrahisinde 3 farklı yöntem kullanılmaktadır. 

Tümör boşluğunun çevresindeki sağlıklı meme dokusu ile doldurulması

Tümörün çok büyük olmadığı hastalara uygulanan yöntemdir. Bu işlemde tümör boşluğunun çevresindeki meme dokusu cilt altı dokusundan ayrılarak boşluğa doğru kaydırılır. Daha sonrasında estetik ve kendiliğinden eriyen dikişler ile sabitlenme sağlanır. 

Tümör boşluğunun memenin çevresindeki kas dokuları ile doldurulması

Tümörün büyük olduğu durumlarda uygulanan onkoplastik meme kanseri cerrahisi yöntemidir. Bu vakalarda memenin korunması zor olmaktadır. Bunun içinde meme başı ve areola koruyucu mastektomi ve implant ameliyatı uygulanmaktadır. 

Tümör boşluğunun memenin çevresindeki kas dokuları ile doldurulması ameliyatları daha uzun sürmektedir. Bunun yanında ameliyata meme cerrahlarının yanı sıra plastik cerrahının da katılması gerekmektedir. 

Meme protezlerinin gerçek meme duygusunu yaşatmamasından dolayı latissimus dorsi kasının bir kısmı da tümörün yarattığı boşluğa yerleştirilmektedir. 

Mini latissimus dorsi kas flebi ile rekonstrüksiyon 

Tümörün çıkarıldığı alanın doldurulması için latissimus dorsi kası kullanılmaktadır. Bu kas koltuk altı ile kürek kemiği arasında yer alın ve vücudun en geniş kası olmaktadır. Ameliyattan önce tümörün ve bekçi lenf nodülünün çıkarılması gerekmektedir. Patolojik değerlendirmeden sonra koltuk altındaki lenf bezlerinin çıkarılması için açılan kesi uzatılır. Sonraki aşamada kasın sinirleri ve damarları korunarak bir kısmı kesilir. Kesilen parça tümörün bırakmış olduğu boşluğa kendiliğinden eriyen dikişler ile sabitlenir. 

Onkoplastik meme kanseri cerrahisi kimlere yapılır?

Onkoplastik meme kanseri cerrahisi küçük tümöre ve görece büyük meme dokusuna sahip olan hastalara uygulanmaktadır. Uygulanacak cerrahi yöntemin belirlenmesinde ise şu kriterler göz önüne alınmaktadır.

  • Meme kanserinin yerleşim yeri
  • Hastanın sigara ve alkol gibi alışkanlıkları
  • Kanserin boyutu
  • Var olan hastalıklar ve kullanılan ilaçlar
  • Kanserin memede olan yaygınlığı
  • Memenin sarkıklığı ve yapısı
  • Kanserin tipi ve özellikleri
  • Hastanın yaşı
  • Kanserin evresi

Onkoplastik meme kanseri cerrahisinin avantaj ve dezavantajları nedir?

Meme kanseri ameliyatlarından sonra meme yapısının ciddi bir şekilde bozulması kadınların psikolojilerinin olumsuz olarak etkilenmesine neden olarak kendilerine olan güvenlerini kaybedebilmektedir. Onkoplastik meme kanseri cerrahi ise hastaların bu olumsuz psikolojik durumu engellemektedir. Kanser tedavisinde hastaların morallerinin yüksek olması ise son derece önemlidir. Onkoplastik meme cerrahisi mastektomi ve silikon implant ile kıyaslandığında ameliyat süresi ve maliyeti daha az olmaktadır. 

Onkoplastik meme kanseri cerrahisinde kasların kullanılmasından dolayı ameliyat yapılan bölgede uyuşukluk olması ise işlemin dezavantajı olarak görülmektedir. 

Onkoplastik meme kanseri cerrahisi sonrası süreç nasıl ilerler?

Onkoplastik meme cerrahisinden sonra hastaların bir gün hastanede kalmaları yeterlidir. Ameliyatta takılan dirende toplanan sıvının 25 mm altına düşmesi durumunda da diren çıkarılır. Onkoplastik meme kanseri ameliyatlarından sonra radyoterapinin uygulanması gerekmektedir. Daha sonrasında ise doktorun önerdiği şekilde kontrollere gidilmesi gerekmektedir. 

Doktora Soru Sor