Meme Kanseri

Onaylayan Doktor (-lar) ; Salih Boğa , Baha Arslan • Oca 11, 2022

KISA YOL

Meme Kanseri Nedir?

Kanser, dünyada en çok ölüme neden olan hastalıklar sıralamasında kalp ve damar rahatsızlıklarının ardından gelmektedir. Günümüzde birçok tıp otoritesi tarafından çağın hastalığı olarak tanımlanmakta olan kanser, son derece zorlu bir tedavi süreci gerektiren bir hastalık olarak önümüze çıkmakta.  Meme kanseri ise kadınlarda en sık görülen kanser türü olup, tüm kanser çeşitleri arasında akciğer kanserinin ardından dünyada en sık görülen ikinci kanser türü olarak bilinmektedir. Dünya genelinde her yıl 2 milyon, Türkiye’de ise 20 bin kadın meme kanserine yakalanmaktadır. İstatiksel olarak bakıldığında günümüzde yeni doğmuş bir kız çocuğunun meme kanserine yakalanma riski yaklaşık olarak %12’dir. Bunun son derece yüksek bir oran olduğunu belirtmek gerekiyor. Meme kanseri çok nadirde olsa erkeklerde de görülebilmektedir.Meme kanseri, meme dokusu içerisinde yer alan süt kanallarını döşeyen hücrelerin ya da süt bezlerinin kontrolsüz bir şekilde büyümesiyle ortaya çıkan tümörlerden oluşmaktadır.

Meme Kanseri Teşhisi Nasıl Koyulur?

Meme kanseri teşhisi çeşitli muayene, tarama ve kontrollerin ardından koyulabilmektedir. Meme kanserinin erken aşamada tespit edildiği durumda başarılı tedavi ihtimali hayli yüksektir. Fakat hastalığın erken evrede belirti gösterme ihtimali oldukça düşük olduğu için erke teşhis de zorlayıcı bir hal almaktadır. Bu nedenle 20 yaşını geçmiş her kadının ayda bir kez memelerini elle kontrol etmesi tavsiye edilmektedir. Memede ağrısız şişlik, meme dokusunda ya da meme başında farklılıklar saptandığı takdirde ya da kişi meme kanseri belirtilerini taşıyorsa doktora başvurması gerekmektedir.  Uzman hekim öncelikle hastanın tıbbi öyküsünü, şikayetlerini ve belirtilerini dinledikten sonra fiziki muayene uygulayacaktır. Fiziki muayenenin ardından doktorun talepleri doğrultusunda PET, MR, ultrason ve mamografi çekilebilir ya da biyopsi yapılabilir. Bu işlemleri sonucunda meme kanseri tanısı en net şekilde konulmuş olur. Ayrıca hastada meme kanseri durumu söz konusuysa kanserin evresi de saptanmış olur ve hastaya uygulanacak olan meme kanseri tedavisi bu doğrultuda planlanır. 

Meme Kanseri Belirtileri

Daha önce de belirttiğimiz gibi meme kanseri erken aşamada pek belirti gösteren bir kanser değildir. Meme kanseri belirtileri hakkında fikir sahibi olmak her ne olursa olsun erken teşhiste çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Meme kanseri semptomları arasında en bilineni memede oluşan, elle hissedilebilen kitledir. Söz konusu kitle zaman zaman memeden ziyade koltuk altında da oluşabilmektedir. Kitlenin nispeten daha büyük bir hale gelmesine bağlı olarak meme ucunun içeri doğru çökmesi de en sık karşılaşılmakta olan belirtiler arasında yer almaktadır. Çok nadir olarak görülüyor olsa da meme ucundan gelen akıntılar da meme kanserinin belirtileri arasında kabul edilmektedir. Meme kanseri belirtilerini tanımak, meme kanserini henüz erken evredeyken tespit etmek için oldukça önemlidir. Bu nedenle özellikle de kadınların kendi meme yapılarını iyi tanımaları ve 20 yaşından itibaren düzenli aralıklarla kendilerini muayene etmeleri gerekmektedir. Meme kanserinde genel itibarıyla ortaya çıkan belirtiler şu şekilde listelenebilir;

  • Meme üzerinde sert yapılı, ağrısız, hareket ettirilemeyen kitleler. 
  • Meme boyutunda ya da şeklinde gözle görülebilir düzeydeki şişlikler, şekil bozuklukları.
  • Meme cildinde yara, kızarıklık, morluk, içeri doğru çöküntüler, damar genişlemesi ve yaygın irili ufaklı şişlikler.
  • Meme başı ya da çevresinde renk ve şekil değişiklikleri. Özellikle de meme ucunda düzleşme, içe çökme, yön değiştirme, kabuklama, genişleme, yara ve çatlaklar. 
  • Meme başından kansız ya da kanlı akıntılar gelmesi. 
  • Koltuk altında elle hissedilebilen kitleler. Söz konusu kitleler genellikle acı vermese de zaman zaman acı hissi oluşturması da mümkündür. 

Eğer bu tip belirtileri taşıyorsanız ve meme kanseri risk grubu içerisinde yer alıyorsanız, kesinlikle bir uzman hekime başvurmalısınız. Ayrıca bu belirtileri taşıyor olmanız ya da taşımıyor olmanız meme kanseri olup olmadığınızın kanıtı değildir. Meme kanseri tanısı ancak mamografi gibi uygulamaların ardından konulabilmektedir. Ayrıca meme kanserinde belirti görülme ihtimali düşük olduğu için kişi kanser olsa dahi yukarıda ki belirtilerin hiçbirisi görülmeyebilir. Bu nedenle 20 yaşından itibaren düzenli adetin hemen bir hafta sonrasında memeler elle, bireysel olarak kontrol edilmeli. 40 yaşının ardından yılda bir defa mamografi çektirmeli ve meme cerrahına muayene olmalıdır.

Meme Kanseri Tedavi Yöntemleri

Meme kanseri tedavisi günümüzde farklı yöntemler kullanılarak yapılabilmektedir. Meme kanseri tedavisinde erken teşhis son derece önemli bir husustur. Erken tanı koyulan hastalara yapılan tıbbi müdahaleler sayesinde yaşam şansı ciddi anlamda yükseltilmektedir. Meme kanseri tedavisinde cerrahi yöntemler ve kemoterapiyle tedavi uygulanmaktadır. Tedavi şeklin meme kanserinin evresine ve hastanın özel durumlarına göre farklılık gösterip, uzman doktor tarafından planlanmaktadır. 

Meme Koruyucu Ameliyat

Meme koruyucu cerrahi genellikle erken tanı koyulan dönemlerde yapılmaktadır. Bu işlemle memenin kanserden etkilenen kısmı alınmaktadır. Fakat alınacak kısım tümör büyüklüğü, kanser evresi ve bazı diğer faktörler doğrultusunda belirlenmektedir. Ameliyatın ardından radyoterapi ya da kemoterapi yöntemleriyle varsa kalan kanser hücreleri de yok edilebilir. Koruyucu tedavinin nedeni meme kanseri atlatan birinin, meme kanseri olmayan birine oranla tekrardan kanser olma ihtimalinin 2 kat daha fazla olmasıdır.

Ameliyatın Özeti

Ameliyatın Süresi: 1-2 Saat

Anestezi Yöntemi: Genel

Hastanede Yatma Süresi: 1 Gün

İşe Dönme Süresi: 1-2 Hafta

 

Kemoterapi Tedavisi

Meme kanseri kemoterapi tedavisi ilaçla yapılan tedaviler için kullanılan bir tanımdır. Çoğunlukla cerrahi müdahalenin ardından uygulanmakta olan bir yöntemdir. Ameliyat sonrasında kanserli hücre varlığı saptanmamış olsa dahi koruma amaçlı bir süre kemoterapi uygulanabilmektedir. 

Meme Kanseri Türleri

Meme kanseri çeşitleri biyopsi ile alınan doku üzerinde çeşitli çalışmalar yaparak belirlenmektedir. Meme kanserinde 4 farklı çeşit bulunmaktadır. 

Duktal Karsinoma In Situ

Elle muayene de tespit edilmesi mümkün olmayan bir meme kanseri türüdür. Mamografide kireçlenmeler ve düzensiz yapısı ile kendini belli etmektedir. Bu kansere sahip olan hastalarda en sık görülen belirtilerden birisi de meme başından gelen akıntılardır.

Lobüler Karsinoma In Situ

Her iki memenin de kanserden etkilenme riskini neredeyse 8 – 10 kata kadar arttıran bir belirtidir. Bu durumu yaşayan hastalar sürekli kontrol ve gözlem altında tutulup, önleyici amaçlı olarak kemoterapi uygulanır. Yine bazı hastalarda koruyucu amaçlı olarak her iki memenin alınma ihtimali de vardır. Memeleri alınan hastalara, talep edildiği takdirde, estetik açısından istenmeyen bir görüntü oluşmaması adına protez meme uygulaması yapılabilir.

İnvaziv Duktal Karsinoma

Kanser başlangıcı oluşan bölgenin daha üst katmanlarında yayılma görüldüğü takdirde oluşmaktadır. Meme kanserlerinin büyük bir kısmı invaziv karsinom durumundadır. Ayrıca günümüzde en sık rastlanılmakta olan meme kanseri tipi olduğu istatistiklerce kanıtlanmıştır.

İnvaziv Lobüler Karsinoma 

Meme yapısında bulunan süt bezlerinde meydana gelen bir kanserdir. Meme kanserleri arasında en tehlikeli ve en ağır seyirlisi olarak bilinmektedir. Meme yapısını tamamıyla saran enfeksiyonel hastalıklarına benzer semptomlarla dikkat çekmektedir. Meme kanserinde sık rastlanan kitle belirtisi bu tipte bulunmaz. Bu nedenle fiziksel müdahale ile tespit etmek mümkün değildir. Bazen sadece sertlik ve kızarıklık gibi belirtilerle ortaya çıkar. Eğer hastaların enfeksiyonel nedenlerden kaynaklanan meme rahatsızlıkları, antibiyotik tedavilerine yanıt vermiyorsa hastada meme kanseri taraması yapılmalıdır. Altta yatan nedenin kanser olup olmadığı anlaşılana kadar hastaya kanser muamelesi yapılmalı, bu doğrultuda tetkik ve incelemeler gerçekleştirilmelidir.  Meme kanseri çeşidinin belirlenmesi, meme kanseri tedavisi için gerekli bir husustur. Kanserin evresi, tipi, kanser hastasının özel durumları gibi faktörler doğrultusunda gerekli tedavi belirlenecektir.

Meme Kanseri Ameliyatı Özeti

Anestezi TürüGenel Anestezi
Ameliyat Süresi2 - 3 Saat
Hastanede Kalma Süresi2 Gün
İşe Dönme Süresi15 Gün