Genel Cerrahi

Genel cerrahi nedir?

Genel cerrahi birçok farklı tıp alanı tarafından etkilenmiş bir disiplin olmaktadır. 18 yaşın üzerindeki hastaların tedavisinde görevli olan genel cerrahlar, diğer yöntemlere cevap vermeyen hastalıkların tedavisinde görev alırlar.

Başta ilaç tedavisi olmak üzere birçok farklı tedavi yöntemine cevap vermeyen hastalıkların tedavisinde uygulanan cerrahi yöntemler onarımın yanı sıra hastalıklı organ ya da dokunun çıkarılması esasına dayanan bir yöntem olmaktadır.

Farklı çalışma alanlarının bulunmasından dolayı birden fazla disiplin ile iş birliği içerisinde hastaların sağlıklarına kavuşmalarını sağlamaktadır. Bunun yanında genel cerrahi alanında kullanılan çok farklı teknikler yer almaktadır. Gerçekleştirilen bu yöntemlerin türü ve isimleri ise uygulama yapılan alana ya da organa göre değişiklik göstermektedir.

Genel cerrahisi ile ilgili durumlar nelerdir?

Genel cerrahi bölümü 18 yaşın üzerindeki hastaların birçok farklı sorunu ile ilgilenmektedir. Bu durumlar içerisinde özet olarak şu bölümler yer almaktadır:

Gastrointestinal sistem
Göğüs cerrahisi
Karın içi
Sindirim sistemi
Kalp ve damar cerrahisi
Cilt ameliyatları
Yumuşak doku ameliyatları
Transplantasyon cerrahisi
Meme hastalıkları
Vasküler cerrahi
Endokrin sistemi
Travmatoloji
Cerrahi onkoloji
Cerrahi yoğun bakım
Obezite cerrahisi
Plastik ve rekonstrüktif cerrahi

Genel cerrahi doktorları hangi hastalıklar ile ilgilenir?

Genel cerrahi birçok farklı disiplin ile birlikte çalışan bir alan olmaktadır. Bu sebeple de genel cerrahi bölümün yetkisi olan hastalıklar son derece fazladır. Genel cerrahi alanlında tedavi edilen hastalıklar arasında ise şunlar yer almaktadır.

Tiroid hastalıkları
Mide
Apandisit
Karaciğer problemleri
Memede ağrı, acı, şişlik ya da sertlik
İnce ve kalın bağırsak sorunları
Kangren dahil olmak üzere ortepedik sorunlar
Cilt problemleri
Fistül
Dışkıda kan görülmesi
Kistler
Karın ağrısı
Pankreas sorunları
Sürekli tekrarlayan ishal ya da kabızlık
Safra kesesi
Göbek bölgesinde ve çevresinde görülen ağrı ve şişlik
Yaralanma ve travmalar
Acil vakalar
Anal bölge problemleri
Böbrek üstü bezleri
Karın içi kütleler
Reflü hastalığı
Karın bölgesi ile ilgili iç ve dış fıtıklar
Meme hastalıkları
Varisler
Dalak
Vücuttaki kitleler
Sebase kisti
Yemek borusu hastalıkları
Tıkanma sarılıkları
Kanser tedavisi

Genel cerrahi bölümüne hangi durumlarda başvurulmalıdır?

Genel cerrahi bölümüne birçok farklı amaçla başvurulabilmektedir. Başvuruların önemli bir kısmı ise farklı uzmanlığa sahip olan hekimlerin tavsiyesi ile olmaktadır. Birçok farklı alandaki hastalığa müdahale edebilen genel cerrahların bu sebeple de yetki alanları son derece gelişmiştir.

Genel cerrahi bölümüne başvurmanın temel sebebi ise diğer tedavi yöntemleri ile yeterli başarının sağlanamamasıdır. Bazı hastalıklarda ise cerrahi seçeneklerin tek tedavi yöntemi olması söz konusudur. Tüm bu sebepler için hastalar genel cerrahi bölümüne başvurmaktadır.

Bu kadar geniş bir alan içerisinde hizmet veren genel cerrahi bölümüne başvuran hastalarda görülen belirtiler de doğal olarak farklılık göstermektedir. Bu sebeple de belirli semptomların hastaları genel cerrahi alanına yönlendirmesi mümkün olmamaktadır.