Guatr

Onaylayan Doktor (-lar) ; Heybet Özkaya , Sait Şirin • Oca 09, 2022

KISA YOL

30 Saniyelik Özet

 • Tiroit bezlerinin normalden daha büyük olmasıdır.
 • Genellikle belirti vermez, ancak nefes darlığı, yutkunma güçlüğü ve çarpıntıya neden olabilir.
 • Guatr, iyot eksikliği, otoimmün hastalıklar ve ailesel yatkınlık gibi nedenlerle ortaya çıkabilir.
 • Tedavisi, belirtilerin şiddetine ve tipine bağlı olarak değişir.

Guatr nedir?

Guatr temel olarak tiroid bezinin düzensiz bir şekilde büyümesine verilen durumdur. Adem elmasının hemen altında ve kelebek şeklinde olan tiroid bezlerinin düzensiz büyümesi guatr olarak nitelendirileceği gibi tiroid bezlerinde nodül oluşturan düzensiz hücre büyümeleri de guatr olarak adlandırılmaktadır. Guatr tiroid bezinin fonksiyonlarında herhangi bir değişikliğe neden olamayabilir. Bazı vakalarda ise guatr tiroid bezinin fazla ya da az çalışmasına neden olabilir. 

Guatr tanı kriterleri

Guatr genellikle fiziki muayene sırasında tanı alabilen bir hastalık olmaktadır. Fiziki muayenede doktor hastanın boynuna dokunarak nodülleri tespit edebilir. Daha sonrasında ise tanının kesinleşmesi ve aşağıdaki durumların belirlenebilmesi için ek tetkikler istenebilir.

 • Tiroid boyunun ölçülmesi
 • Guatr nedeninin belirlenmesi
 • Nodülün tespit edilmesi
 • Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesi

Guatr hastalığında yukarıda belirtilen durumların tespit edilebilmesi için istenebilecek tetkikler içerisinde şunlar yer almaktadır:

 • Tiroid fonksiyon testleri ile TSH, T- 4 ve T-3 hormonlarının değerleri belirlenmektedir. Bunun için kan testleri uygulanır.
 • Antikor testi ile de hastada otoimmün bir hastalığın olup olmadığı belirlenir.
 • Ultrasonografi ile boyundaki nodüller belirlenir. Ayrıca nodüllerin boyutları da ölçülebilir.
 • Radyoaktif iyot alımı testinde ise tiroidin iyottu alma hızı ve miktarı belirlenmektedir. Bu test ile guatrın işlevi ve nedeni belirlenebilir.
 • Son olarak biyopsi uygulanarak tiroid kanseri olup olmadığı anlaşılabilir.

Guatr belirtileri

Guatr hastalarında görülen ilk belirti tiroid bezlerinin şişmesidir. Ancak birçok akada bu şişkinlik sadece tıbbi görüntüleme yöntemleri ve tıbbi muayene sırasında fark edilebilmektedir. Guatrda görülebilecek diğer belirtiler tiroid fonksiyonunda meydana gelen fonksiyon değişikliklere bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Az aktif tiroid

Guatrın hipotiroidizm olarak a adlandırılan tiroid bezinin az çalışmasına neden olduğunda hastalarda görülebilecek belirtiler içerisinde şunlar yer almaktadır.

 • Tükenmişlik
 • Bellek sorunları
 • Konsantrasyon sorunları
 • Soğuğa karşı hassasiyetin artması
 • Kas güçsüzlüğü
 • Artan uyku hali
 • Kabızlık
 • Cilt kuruluğu

Aşırı aktif tiroid

Guatr hastalığının hipertiroidizme neden olması durumunda hastalarda görülebilecek belirtiler içerisinde şunlar yer almaktadır.

 • İştahın artması
 • Kilo kaybı
 • Yüksek tansiyon
 • Taşikardi
 • Uyku zorluğu
 • Aşırı terleme
 • Adet düzeninde değişiklikler
 • Titreme
 • Sık bağırsak hareketleri
 • Sinirlilik
 • Kas güçsüzlüğü

Hipertiroidizmin çocuklarda görülmesi durumunda görülecek belirtiler içerisinde şunlar yer almaktadır.

 • Boyun hızlı bir şekilde uzamanı
 • Çocuğun yaşına uygun olmayan ve beklenen büyümeyi aşan kemik büyümesi
 • Davranış değişiklikleri

Obstrüktif guatr

Guatr sebebiyle tiroid bezlerinin büyümesinden dolayı solunum yolları ve ses telleri etkilenebilmektedir. Bu durumda görülebilecek belirtiler içerisinde ise şunlar yer alır.

 • Horlama
 • Yutma güçlüğü
 • Ses kısıklığı
 • Eforla nefes almada zorluk
 • Öksürük

Guatr nedenleri

Guatrın görülmesinin nedeni tiroid bezlerinde görülen fonksiyon bozulması ve büyümesinin etkilenmesidir. Bu duruma neden olabilecek durumlar içerisinde ise şunlar yer almaktadır.

İyot eksikliği

Tiroid hormonunun üretimi için gerekli olan iyottun vücutta eksik olması durumunda tiroid bezleri yeterince salgılanmaz. Bu durumda hipofiz bezi daha fazla hormon salgılanması için tiroid bezini uyarır. Bu sinyaller sonucunda tiroid hormonunun yeterince salgılanması için tiroid bezleri büyür. 

Hashimoto hastalığı

Bağışıklık hücrelerinin sağlıklı dokulara saldırması sebebi ile ortaya çıkan hashimoto hastalığı otoimmün hastalıklardan birisi olmaktadır. Tiroidin bağışıklık hücrelerinin saldırıları sebebi ile hasar alması durumunda da yeterli miktarda tiroid hormonu üretemez. Bu durumda tiroid bezleri daha fazla hormon üretmek için daha fazla çalışmaya başlar. Bu durumda bezlerin büyümesi ile sonuçlanır.

Graves hastalığı

Otoimmün hastalıklardan olan graves hastalığı da guatr nedenleri arasında yer almaktadır. B hastalıkta bağışıklık sistemi TSH’yi taklit eden bir protein üretmektedir. Bu sahte protein de tiroidin aşırı çalışmasına neden olmaktadır. Daha fazla hormon üretilmesi de tiroit bezlerinin büyümesine neden olmaktadır. 

Tiroid nodülleri

Nodül, tiroid hücrelerinin düzensiz büyümesi sebebiyle yumru oluşumuna neden olan yumruların oluşmasına neden olur. Hastalarda bir ya da birden fazla nodül bulunabilmektedir. Ancak nodüllerin görülme nedeni bilinmemektedir. Nodüllerin görülme riskini arttıran nedenler içerisinde ise diyet, yaşam tarzı, genetik ve çevresel faktörler yer almaktadır.

Tiroid kanseri

Diğer kanser türlerine göre daha az görülse de tiroid kanseri de guatra neden olan etmenlerden birisi olmaktadır. Genellikle tedavi edilebilir bir kanser türü olan tiroid kanseri hastalarının %5’inde tiroid nodülleri görülmektedir.

Enflamasyon

Tiroitte enflamasyonun oluşmasının nedenleri içerisinde ilaçlar, patojenler ve otoimmün hastalıklar bulunmaktadır. Enflamasyon ise tiroid hormonunun az ya da çok salgılanmasına neden olabilir. 

Guatr risk faktörleri

Temel olarak herkeste guatr görülebilir. Ancak bazı nedenler guatr görülme nedenini arttırmaktadır. Bu etmenlerin içerisinde ise şunlar yer almaktadır. 

 • Diyette iyot eksikliği
 • Kadın olmak
 • Hamilelik
 • Menopoz
 • 40 yaşın üzerinde olmak
 • Ailesel tıbbi geçmiş
 • İlaçlar
 • Radyasyona maruz kalmak

Guatr komplikasyonları

Guatr genel olarak herhangi bir komplikasyona neden olmaz. Ancak guatrın neden olduğu görünü hastaları rahatsız edebilir. Bunun yanında guatrın hava yollarını ve ses tellerini de tıkaması mümkün olmaktadır. guatr nedeni ile hormonlarda değişkenlik göstermesi söz konusu olduğu için çoklu vücut sistemlerinde komplikasyona neden olma potansiyeline sahiptir. 

Guatr tedavi yöntemleri

Guatr tedavisi planlanırken guatrın nedeni, belirtiler, tiroid bezlerinin büyüklüğü ve tiroid fonksiyonları baz alınmaktadır. Bunun yanında guatr küçük ve tiroid hormonları normal olan hastalarda genellikle herhangi bir tedavi uygulanmadan hastalar takip altında tutulur. 

Guatr ilaç tedavisi

Guatr tedavilerinde kullanılan ilaçlar aşağıda belirtilen ilaç grupları içerisinden reçete edilmektedir.

Hormon üretiminin arttırılması

Hormon üretiminin yetersiz olduğu guatr hastalarında tiroid hormonu replasmanı verilmektedir. Bunun için çeşitli ilaçlar ile T-4, TSH ve T-3 hormonlarını taklit eden ilaçlar reçete edilmektedir.

Hormon üretiminin azaltılması

Guatr nedeni ile hormonların normalden fazla çalışması durumunda anti- tiroid ilaçları reçete edilmektedir. Bu ilaçlar aynı zamanda guatr boyutunu da azaltabilmektedir.

Hormon aktivitelerini engellemek

Hipertiroidizm semptomlarının yönetilebilmesi için beta broker adı verilen ilaçlar da reçete edilebilmektedir. Bu ilaçlar sayesinde aşırı tiroid hormonları azaltılarak semptomların azaltılması sağlanabilir.

Ağrının yönetilmesi

Tiroid iltihabının ağrı ile sonuçlanması durumunda çeşitli ağrı kesiciler reçete edilebilmektedir. Şiddetli ağrı görülmesi durumunda ise steroidle tedavi edilmektedir. 

Guatr ameliyatı

Guatr ameliyatı aşağıdaki durumların hastalarda görülmesi durumunda önerilen tedavi yöntemi olmaktadır.

 • Tiroid kanseri
 • Nefes almada güçlük
 • Hipertiroidizme neden olan tiroid nodülleri
 • Yutkunma güçlüğü

Çıkarılan tiroidin miktarına bağlı olarak hastalara ameliyat sonrasında tiroid hormonu replasmanı verilebilmektedir.

Guatr ameliyatı kaç saat sürer?

Genel anestezi altında uygulanan guatr ameliyatları yapılacak işleme ve alınacak dokuya göre değişiklik göstermektedir. Guatr ameliyatları ortalama olarak 1- 3 saat sürer. Ameliyattan sonra ise hastaların hastanede yatış süresi ise 1- 2 gün arasında değişmektedir. Hastaların günlük hayatlarına dönmesi için ise 1- 2 hafta dinlenme süresinin beklenmesi gerekir.

Guatr ameliyat yöntemleri nedir?

Guatr ameliyatları tiroidektomi olarak adlandırılmaktadır. Bu ameliyatlarda tiroid bezinin tamamının ya da bir kısmının çıkarılması söz konusu olmaktadır. Tiriodektomi kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. 

Geleneksel tiroidektomi

Geleneksel tiroidektomide hastaların başları geriye doğru eğilerek yarı oturur pozisyonda işlem yapılmaktadır. Genellikle genel anestezi altında yapılan bir işlem olmaktadır. Yara izinin daha az görünür olması için boyun çizgisine uygun bir şekilde kesi açılmaktadır. Daha sonrasında tiroid bezinin bir ya da iki parçası da alınır. Bunun anında hastalıktan etkilenebilecek lenf düğümleri de çıkarılabilmektedir. 

Transoral tiroidektomi

Tiroid ameliyatlarında yeni olan yöntemlerden birisi olan transoral tiroidektomi yönteminde tiroid bezlerine ağız yolu ile ulaşılmaktadır. Bu sebeple de boynun dış kısmında herhangi bir kesi izi olmaz. 

Guatr ameliyatının yan etkileri

Guatr ameliyatının da bazı yan etkileri bulunmaktadır. Bu yan etkilerin içerisinde ise şunlar yer alır.

 • Ses kısıklığı başta olmak üzere bazı ses değişiklikleri
 • Hipoparatiroidizm sebebiyle çok az paratiroid hormonu, anormal derecede düşük kan kalsiyum seviyeleri görülebilir.
 • Boğaz ağrısı
 • Yemek borusu yaralanması
 • Nefes borusu yaralanması
 • Kanama
 • Kan pıhtısı oluşumu
 • Başka bir ameliyat gerektirecek yapışıklıklar ve yara dokusunun oluşması

Guatr ameliyatının komplikasyonları

Ameliyattan sonra hastalarda en sık görülen komplikasyon tiroid hormonu yokluğu olmaktadır. Hipotiroidi olarak adlandırılan bu durumun varlığında ise hastalarda görülebilecek sağlık durumları içerisinde şunlar yer almaktadır.

 • Yorgunluk
 • Kilo alımı
 • Soğuya dayanıksızlık
 • Kabızlık
 • Adet düzensizliği
 • Kuru cilt
 • Cildin pürüzlenmesi
 • Saç dökülmesi
 • Saçların cansız ve kırılgan olması
 • Dikkat dağınıklığı
 • Cinsel isteksizlik
 • Doğurganlıkta azalma

Ancak ameliyattan sonra görülebilecek bu komplikasyonlar geçici olmaktadır. Bunun yanında tiroid hormonu eksikliğinde nadir olsa da görülebilecek bazı komplikasyonlar bulunmaktadır. Nadir görülen komplikasyonlar içerisinde ise şunlar yer almaktadır.

 • Kalp hastalıkları
 • Nefes borusu, yemek borusu ve tiroid bezlerinin çevresindeki büyük kan damarlarında yaralanmalar
 • Nefes borusunun yumuşaması sebebiyle ameliyattan sonra nefes alma güçlüğü
 • Ameliyat sırasında tiroid hormonlarının ani bir şekilde kana karışmasından dolayı tiroid krizinin yaşanması
 • Emboli
 • Ölüm

Radyoaktif iyot tedavisi

Tiroid bezinin aşırı aktif bir şekilde çalışması durumunda uygulanan bir tedavi yöntemi olmaktadır. Radyoaktif iyot dozu oral yolla alınır. İyot direkt olarak tiroid bezlerine gider ve radyoaktif madde hormon üretimini azaltır ya da tamamen ortadan kaldırır. Bu tedaviden sonra da hastaların hormon replasmanı kullanmaları gerekebilir. 

Guatr ameliyatı sonrası yaşam

Ameliyattan sonra hastaların günlük yaşamlarına döndüklerinde genellikle tiroit replasman ilaçları kullanmaları gerekmektedir. Bu ilaçların alınmaması durumunda hastalarda tiroid hormonu eksikliğine bağlı olarak bazı komplikasyonların görülmesi söz konusu olmaktadır. 

Guatr hastalığının iyileşme süreci

Guatr ameliyatından sonra yapılan işlemin türüne bağlı olarak iyileşme süreci farklılık göstermektedir. Geleneksel cerrahi yöntemle yapılan ameliyatlardan sonra iyileşme süreci daha uzun olurken invaziv yöntem ile yapılan operasyonlardan sonra hastaların iyileşme süreçleri daha kısa olmaktadır. 

Ameliyattan sonraki günlerde hastaların kesi yerlerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ameliyattan sonra hastaların ne zaman duş alacakları ise doktorun görüşüne göre değişmektedir. Bu süre içerisinde yaranın etrafında hafif morluk ve şişlik olması beklenen bir durum olmaktadır. Ancak şişliğin fazla olması durumunda doktora başvurulması gerekmektedir. 

Ameliyattan sonraki 3 hafta içerisinde yara izinin pembeleşmesi ve sertleşmesi söz konusu olmaktadır. Yara izinin tamamen iyileşmesi ise 2- 3 ay sürmektedir. Bu süre içerisinde hastaların boyunlarının zorlanmaması için hastaların ağır kaldırmamaya dikkat etmesi gerekmektedir. 

Ameliyattan sonra hastalarda görülen bir diğer durum da boynun sert ve uyuşmuş hissedilmesidir. Yaranın iyileşmesi ile bu durum da değişmektedir. Bunun yanında ameliyattan sonra sertliğin kalıcı olmaması için hafif boyun ve omuz egzersizleri önerilebilmektedir. Ağrı ya da sertliğin devam etmesi durumunda ise doktora başvurulması gerekmektedir.

Ameliyattan sonraki bir hafta içerisinde ise hasta boynunu zorlamadan araba sürmeye ve temassız sporlara başlanabilir. Ancak boyun sertliği olduğu dönemde yutulması kolay olan yumuşak yiyeceklerin tercih edilmesi gerekmektedir. Ayrıca yemek sırasında bol su içilerek yiyeceklerin daha kolay yutulması sağlanabilir.

Guatr tipleri

Guatr büyüme şekli ve tiroit hormonu düzeylerine bağlı olarak birkaç farklı şekilde sınıflandırılabilmektedir. Guatrın nasıl büyüdüğüne bağlı olarak sınıflandırılması durumunda kendi içerisinde üçe ayrılmaktadır.

Nodüllü guatr 

Nodüllü guatr vakalarında tiroit bezinde nodül adı verilen, içi katı ya da sıvı olabilen yumru oluşmuştur. Bu yumrular topaklaşmış hissettirir. 

Nodülsüz guatr

Basit guatr olarak da adlandırılan nodülsüz guatrda tiroid bezinin şişmesinin nedeni nodül olmaz. Bu sebeple de tiroit bezleri pürüzsüz olur. 

Multinodüler guatr

Guatr hastalığının bu tipinde tiroit bezlerinde birden fazla nodül görülmektedir. Bu tipte nodüller dışarıdan fark edilebilir olabilir ya da sadece taramalarda keşfedilebilir.

Guatr çeşitleri

Guatrın tiroid hormonu düzeyine göre sınıflandırılması durumunda ise aşağıda belirtilen çeşitlere ayrılmaktadır.

Zehirli guatr

Zehirli guatrda tiroit bezlerinin çok fazla büyümesinden dolayı tiroit hormonu çok fazla salgılanmaktadır. Bunun sonucunda da T3 ve T4 hormonlarının kandaki seviyeleri yükselmektedir. TSH hormonu ise normal düzeyin altına iner. 

Zehirli guatr belirtileri

Zehirli guatr hastalığının belirtileri içerisinde ise şunlar yer almaktadır.

 • Çarpıntı
 • Uyumada zorluk
 • Terleme
 • Yorgunluk
 • Kas zayıflığı
 • Ellerde titreme
 • Kısırlık
 • Huzursuzluk
 • Adet düzensizliği
 • Cildin sıcak ve nemli olması
 • Gözlerin dışarı çıkık olması
 • Sıcağa duyarlılık
 • İshal
 • Kilo kaybı
 • Saçlarda incelme, kırılma ve dökülme

Hipotiroidi guatr

Tiroid bezinin vücut için gerekli olan tiroid hormonunu üretememesi durumuna verilen isimdir. Tiroit hormonlarının vücudun enerji kullanma şeklini düzenlemesinden dolayı hormon seviyelerinin düşük olmasından dolayı vücut fonksiyonları önemli bir ölçüde zayıflamaktadır. 

Hipotiroidi guatr belirtileri

Hipotiroidi guatr çeşidinde görülen belirtiler hormonun eksikliğinin şiddetine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu çeşidin ilk belirtileri kilo alımı ve yorgunluk gibi karakteristik olmayan belirtiler olmaktadır. Bunun yanında hastalarda görülebilecek belirtiler içerisinde şunlar da yer almaktadır.

 • Halsizlik
 • Terlemede azalma
 • Kabızlık
 • Kansızlık
 • Cilt kuruluğu
 • Libido kaybı
 • Soğuğa karşı hassasiyet
 • Denge ve koordinasyon sorunları
 • Yüzde, ayaklarda ve ellerde şişme
 • Tiroid bezinde büyüme
 • Ses kısıklığı
 • Hafızanın zayıflaması
 • Kas güçsüzlüğü
 • Depresif ruh hali
 • Kan kolesterolünde yükselme
 • Kalp hızının yavaşlaması
 • Kaslarda ağrı ve hassasiyet
 • İnce ve kırılgan tırnaklar
 • Eklemlerde ağrı, şişkinlik ve hassasiyet
 • Saçlarda seyrekleşme
 • Adet dönemlerinin düzensiz olması
 • İşitme sorunları
 • Adet dönemlerinin ağrılı olması
 • Uykusuzluk
 • Kaşların seyrekleşmesi

Bu belirtilerin yanında hipotiroidi varlığında ergenlerde ve çocuklarda görülebilecek belirtiler içerisinde şunlar yer almaktadır.

 • Büyümede yavaşlık
 • Gecikmiş ergenlik
 • Diş gelişiminde gecikme
 • Zihinsel gelişimde gerilik

Konjenital guatr

Konjenital guatr doğumsal hipotiroidi olarak da adlandırılmaktadır. Her 3000- 4000 canlı doğumda bir görülen bir durumdur. Bu bebeklerde doğuştan tiroit hormonu yetersizliği görülür. Hastalığın bebeklerin gelişimini ciddi bir şekilde etkilemesinden dolayı erken dönemde teşhis ve tedavi edilmesi son derece önemlidir.

Konjenital guatr belirtileri

Konjenital guatr belirtileri içerisinde şunlar yer almaktadır.

 • Kabızlık
 • Halsizlik
 • Vücut ısısını koruyamama
 • Üşüme
 • Emme güçlüğü
 • Kalın sesle ağlama

Guatr hastalarında beslenme

Guatr hastalarında beslenme hastalığın tedavi edilmesini sağlamamakla birlikte tedavinin desteklenmesi ve belirtilerin şiddetinin azalması açısından son derece önemli olmaktadır. Hastaların beslenmelerinde dikkat etmeleri gereken noktalar içerisinde ise şunlar yer almaktadır.

Hazır gıdaların tüketilmemesi gerekir

Her ne kadar ağır bir şekilde işlenmiş olan hazır gıdalar tiroit bezi üzerinde etkili olmasa da kişilerin genel sağlık durumlarının ciddi bir şekilde etkilenmesine neden olmaktadır. Bunların içerisinde bulunan maddelerin önemli bir kısmı kanserojen olmakla birlikte kilo alımına da neden olmaktadır. Bu sebeple de guatr hastalarının beslenmesinde tercih edecekleri gıdaların en az işlem görmüş olanlarından tercih edilmesi gerekmektedir.

Tuz tüketimi

Guatr hastalarının hem genel sağlıklarını korumak hem de tedavinin desteklenmesini sağlamak için sofra tuzu kullanımını azaltması önerilir. Fazla tuz tüketimi hipertansiyon, kalp ve damar problemlerine neden olmaktadır.

Sağlıklı yağlar

Hastaların diyetlerine zeytinyağı, fındık yağı ya da avokado yapı gibi sağlıklı yağları eklemeleri gerekmektedir. Çünkü sağlıklı yağlar bağışıklık sisteminin desteklenmesini sağlamaktadır.

Tatlı tüketiminin azaltılması

Tiroid hastalarının dikkat etmeleri gereken bir diğer nokta da tatlı tüketimi olmaktadır. Çünkü hastaların fazla tatlı tüketmesi tip 2 diyabet riskinin artmasına neden olmaktadır

Porsiyonların azaltılması

Öğünlerde çok fazla yemek yemek kan şekerinin ani bir şekilde artmasına neden olmaktadır. Bunun yanında kilo alımına da neden olabilmektedir. Bu sebeple de hastaların porsiyonlarını küçültmeleri gerekir.

Kafein tüketimi

Hastaların gün içerisinde çok fazla kafein tüketmeleri hastalığın neden olduğu sinirlilik ve anksiyete gibi belirtilerin şiddetini arttıracağı için kısıtlanması gerekmektedir. 

Glutensiz beslenme

Bağırsaklarda gluten hassasiyetinin bulunması durumunda iyot ve selenyum emilimini etkilemektedir. Bu durumda hormon replasmanı kullanan hastaların ilaçlarından yeterince fayda görememesine neden olur. 

Lif alımının arttırılması

Tiroit hastalarının önemli bir kısmında görülen kabızlık sorunun çözülebilmesi için hastaların beslenmelerine yeterli miktarda lif içeren besin eklemeleri gerekmektedir.

Su tüketimi

Tiroit hastalarının dikkat etmeleri gereken bir diğer nokta da yeterince su tüketimi olmaktadır. Suyun yeterince tüketilmesi kabızlığa da fayda sağlar.

Vitamin ve mineral seviyelerinin korunması

Beslenmedeki eksiklikler guatrın neden olduğu belirtilerin kötüleşmesine neden olabilir. Bu sebeple de vücuttaki vitamin ve mineral değerlerinin sürekli olarak kontrol edilmesi gerekir.

D vitamini

Yapılan bilimsel çalışmalarda D vitamini eksikliğinin otoimmün tiroit hastalıklarının gelişimine neden olduğu görülmüştür. Bu sebeple de D vitaminin yeterli miktarda alınması antikorların azaltılması açısından önemlidir. 

B12 vitamini

B12 vitaminin eksik olması yorgunluk ve enerji kaybı gibi guatr hastalığının neden olduğu belirtilerin şiddetlenmesine neden olmaktadır.

Selenyum

Tiroit hormonunun düzenlenmesi açısından selenyum önemli bir mineraldir. Bu açıdan hastaların beslenmelerine selenyum açısından zengin olan besinleri de eklemeleri gerekir.

Demir

Vücutta demir eksikliğinin bulunması hipotiroidizmin gelişmesine neden olmaktadır. Bu sebeple de hastalığın belirtilerin şiddetlenmemesi açısından ferritin değerlerinin kontrol altında olması gerekir.

Çinko

Tiroit hormonunun üretimi ve işlenmesi için gerekli olan bir diğer mineral de çinko olmaktadır. Ancak vücudun çinko depolaması mümkün olmaması nedeni ile düzenli olarak tüketilmesi gerekmektedir. 

Zehirli guatr hastalarının beslenmesi

Beslenme özellikle zehirli guatr hastaları için daha fazla önem kazanmaktadır. Çünkü zehirli guatrın tedavi edilmemesi durumunda kalp problemlerine, beyinsel gelişim geriliklerine, kemik kayıplarına ve psikolojik etkilere neden olmaktadır. Tedavinin başarıya ulaşabilmesi için ise hastaların beslenmelerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Zehirli guatr hastalarının beslenmelerinde dikkat etmeleri gereken noktalar içerisinde ise şunlar yer almaktadır.

 • Hastaların karbonhidrat ve yağ açısından zengin olan besinleri tüketmemeleri gerekmektedir.
 • Yağ tüketiminde zeytinyağı gibi sağlıklı seçenekleri tercih etmeleri gerekir. 
 • Karbonhidrat tüketiminde ise kompleks karbonhidratlardan uzak durulması gerekmektedir.
 • Kafeinli ve alkollü içecekler tüketilmemelidir.
 • Günde en az 2 litre su tüketimine dikkat edilmesi gerekir. Badem, ıspanak ve incir gibi kalsiyum açısından zengin olan bitkisel besinlerin tüketimine özen gösterilmesi gerekmektedir. 
 • Selenyum açısından zengin olan besinlerin beslenmeye bolca eklenmelidir.
 • İyotsuz tuz tüketimi konusunda doktora danışılması gerekmektedir.
 • Süt ve süt ürünlerinin iyot bakımından zengin olması sebebi ile kontrollü bir şekilde tüketilmesi gerekmektedir.
 • Deniz ürünlerinin iyot bakımından zengin olmasından dolayı tatlı su balıklarının tercih edilmesi gerekmektedir.

Zehirli guatr hastalarının belenmelerinden tamamen çıkarmaları gereken besinler içerisinde ise şunlar yer almaktadır:

 • Hastaların öncelikli olarak iyot içeren besinlerden uzak durmaları gerekmektedir. Bunun sebebi ise iyottun tiroit hormonu salgılanmasını arttırmasıdır. Bu sebeple de soya sütü, iyotlu sofra tuzu, deniz ürünleri, süt ürünleri ve yumurta sarısı tüketilmemelidir.
 • Tiroit hastalıklarının kan şekeri kontrolünü zorlaştırmasından dolayı kan şekerinin normal düzeyde tutulabilmesi için glisemik indeksi yüksek olan besinlerin tüketilmemesi gerekmektedir.
 • Hastaların lif açısından zengin olan besinleri tüketmeleri gerekmektedir. Bunun için beyaz un, patates ve meyve suyu gibi lif açısından fakir olan besinleri tüketmemeleri gerekmektedir.
 • Hastaların trans ve doymuş yağlar tüketmemesi gerekir.
 • Fastfood tüketilmemelidir.
 • Hazır ve paketlenmiş gıdaların tüketimine dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Guatr ölümcül mü?

Yaygın hastalıklardan birisi olan guatr genellikle tehlikeli bir hastalık değildir. Eğer guatra neden olan etmen tiroit kanseri ise bu durum diğer nedenlere göre daha tehlikeli olmaktadır.

Guatr kanseri nedir?

Tiroit hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde büyümesi sebebi ile oluşan guatr kanseri, tiroit kanseri olarak da adlandırılmaktadır. Tiroit kanserinin birçok alt türü bulunmaktadır. Bu türlerin önemli bir kısmı yavaş bir şekilde ilerler. Ancak içlerinde agresif ilerleme sergileyen türleri de bulunmaktadır.

Tiroit kanseri erken evrede genellikle belirtiye neden olmaz. Ancak belirtilerin görüldüğü hastalarda yaygın olan belirtiler içerisinde şunlar yer almaktadır.

 • Boyun ve boğazdaki ağrı
 • Boyunda hissedilen nodül
 • Boyundaki lenf düğümlerinin şişmesi
 • Ses kısıklığı ve diğer ses değişiklikleri
 • Yutkunma güçlüğü

Guatr kendiliğinden geçer mi?

Guatr genellikle tedavi edilmesi gereken ve kendiliğinden geçmeyen bir hastalık olmaktadır. Ancak guatrın Hashimoto hastalığı nedeni ile oluşması durumunda kendiliğinden geçmektedir.

Ameliyatın Özeti

Ameliyatın Süresi: 1-3 saat

Anestezi Yöntemi: Genel

Hastanede Yatma Süresi: 1-2 Gün

İşe Dönme Süresi: 1-2 Hafta

Doktora Soru Sor