Doktor Hakkında

Doç. Dr. Salih Boğa tıp eğitimini 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladıktan sonra iç hastalıkları alanındaki uzmanlık eğitimini 2010 yılında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlamıştır.Doç. Dr. Salih Boğa gastroenteroloji alanındaki uzmanlık eğitimini ise 2014 yılında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bitirmiştir.

Doç. Dr. Salih Boğa 2014 ile 2016 yılları arasında doktora sonrası araştırma görevlisi olarak Yale school of Medicine Yale University New Haven Transplant Center bulunduktan sonra 2016 ile 2018 yılları arasında gastroenteroloji uzmanı olarak mecbur hizmet kapsamında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapmıştır. Doç. Dr. Salih Boğa 2018 yılından bu yana ise gastroenteroloji uzmanı olarak Memorial Bahçelievler Hastanesi'nde hastalarına hizmet vermeye devam etmektedir.

Doç. Dr. Salih Boğa mesleki ilgi alanları içerisinde Reflü (Mide Reflüsü, Gastroözefagiyal Reflü), Huzursuz Bağırsak Sendromu, Kalın Bağırsak (Kolon) Kanseri, Kalın Bağırsak (Kolon) Polipi bulunurken tedavi yöntemleri içerisinde ise ESD (Endoskopik Submukozal Diseksiyon), EMR (Endoskopik Mukozal rezeksiyon ), POEM, ERCP (endoskopik retrograd kolanjio pankreotografi), EUS (Endoskopik Ultrasonografi) ve Mide Balonu yer almaktadır.

Eğitim

M

Mezun Olduğu Okul

Hacettepe Üniversitesi
U

Uzmanlık Aldığı Okul

Başkent Üniversitesi