Begüm Öztürk

Uzm. Dr. Begüm Öztürk

Doktor Hakkında

Uzm. Dr. Begüm Öztürk, 1994 ile 2000 yılları arasında Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. 2001 ile 2006 yıllarında SDU Tıp Fakültesi Kardiyoloji Servisi’nde çalışmıştır. Başarısından dolayı 2006 yılında Süleyman Demiral Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji dalında uzman unvanını almıştır. 

2006 ile 2008 yılları arasında Rize Devlet Hastanesi’nde çalışmıştır. 2008 ile 2009 yıllarında MEDICAL PARK Elazığ Devlet Hastanesi’nde uzman hekim olarak görev almıştır. 2009 ile 2013 yılları arasında MEDSTAR Antalya Hastanesi’nde kardiyoloji dalında çalışmıştır. 2013 ile 2019 yıllarında Avrupa Şafak Hastanesi’nde hastalarını kabul etmiştir.

Hipertansiyon, aort darlığı, Wolf Parkinson White Sendromu, iskemik kalp hastalıkları, mitral kapak yetmezliği, Akut Koroner sendromu, akut miyokardit, aterosklerotik, koroner arter hastalığı, aort yetmezliği, kardiyomiyopati, anjina pektoris, miyokart infarktüsü, pulmoner yetmezlik, trisküspit stenozu, endokart hastalıkları, kardiyak tümörler, pulmoner stenoz, mitral kapak darlığı, atriyal miksoma ve periferik arter hastalıkları, uzmanlık alanları arasında yer almaktadır. 

Günümüzde MEDICANA Kadıköy Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nde uzman olarak hasta kabulüne devam etmektedir.

Eğitim

M

Mezun Olduğu Okul

Akdeniz Üniversitesi
U

Uzmanlık Aldığı Okul

Süleyman Demirel Üniversitesi