Bilge Duran Karaduman

Doç. Dr. Bilge Duran Karaduman

Doktor Hakkında

Doç. Dr. Bilge Duran Karaduman 2009 yılında Ankara Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra uzmanlık eğitimini 2010 ile 2015 yılları arasında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirmiştir.

Doç. Dr. Bilge Duran Karaduman 2010 ile 2015 yılları arasında araştırma görevlisi olarak Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev aldıktan sonra 2015 ile 2017 yılları arasında uzman doktor olarak Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki görevini gerçekleştirmiştir. Yine uzman doktor olarak 2017 ile 2018 yıllarında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Doç. Dr. Bilge Duran Karaduman 2018-2019 yıllarında ise aynı üniversitede doktor öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 2019 ile 2020 yıllarında doktor öğretim üyesi olarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Şehir Hastanesi'ndeki görevini yerine getirmiştir.

Doç. Dr. Bilge Duran Karaduman'ın mesleki ilgi alanları içerisinde Kalp Kapak Hastalıkları, Girişimsel ekokardiyografi

(Perkütan mitral kapak tamiri, MitraClip (mandallama), TAVİ (ameliyatsız aort kapak değişimi), perkütan sol atriyal apendiks kapatılması, perkütan yolla kalp deliklerinin (ASD-PFO-VSD) kapatılması), Transtorasik ekokardiyografi (Üç ve dört boyutlu), Transözefageal ekokardiyografi (Üç ve dört boyutlu), Kardiyak bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG), Strain ekokardiyografi, Kardiyo-onkoloji, Koroner Arter Hastalığı ve Stres Ekokardiyografi bulunmaktadır. Ayrıca Doç. Dr. Bilge Duran Karaduman'ın uyguladığı özellikli işlemler içerisinde ise Girişimsel Ekokardiyografi

(Perkütan mitral kapak tamiri, MitraClip (mandallama), TAVİ (ameliyatsız aort kapak değişimi), perkütan sol atriyal apendiks kapatılması, perkütan yolla kalp deliklerinin (ASD-PFO-VSD) kapatılması işlemlerinde kardiyak görüntüleme), Kalp kapak hastalıklarının ileri ekokardiyografik teknikler ile değerlendirilmesi ve takibi ve Onkolojik hastaların ileri ekokardiyografik teknikler ile değerlendirilmesi ve takibi bulunmaktadır.

Eğitim

M

Mezun Olduğu Okul

Ankara Üniversitesi
U

Uzmanlık Aldığı Okul

Değerlendirmeler

Default User
hüseyin ışık
güleryüzlü konusuna hakim ilgili bir hekim.