Böbrek Kanseri

Şub 08, 2022

KISA YOL

30 Saniyelik Özet

  • Böbrek kanserinin kesin nedeni bilinmemektedir, ancak obezite, sigara ve hipertansiyon gibi risk faktörleri bulunmaktadır.
  • Erken evrelerinde belirti vermeyebilir. İleri evrelerde ise kilo kaybı, karın ağrısı, sırt ağrısı ve idrarda kan gibi belirtiler görülebilir.
  • Tanısı, ultrason, BT taraması ve biyopsiden sonra konulabilir.
  • Tedavisi, kanserin evresine göre değişmektedir. Erken evrelerde cerrahi tedavi, ileri evrelerde ise kemoterapi, radyoterapi ve immünoterapi gibi tedaviler uygulanabilir.

Böbrek kanseri nedir?

Böbreğin vücudumuzda iki önemli görevi bulunmaktadır. Bu görevlerden ilki kanı süzerek içerisinde bulunan atık maddeleri idrar yoluyla dışarı atmak olurken ikinci görevi ise vücudun mineral dengesini sağlamaktır.

Böbrek kanseri ise böbrek hücrelerinin anormalleşerek işlevlerini yerine getirememesi ve şekillerini kaybederek hızlı bir şekilde çoğalmalarıdır. Böbrek kanserinin sebepleri henüz kesin olarak bilinemese de en güçlü sebepler arasında obezite ve sigara kullanımı bulunur. Diğer bir yandan ailesinde kanser geçmişi bulunan ve hipertansiyon hastalarının da risk altında oldukları düşünülür. 

Böbrek kanseri belirtileri

Böbrek kanseri sinsi seyreden kanser türlerinden birisi olmaktadır. Bu sebeple de birçok hasta kanserleri ileri evreye ulaşmadan belirtileri görememektedir. Bu sebeple de ilk evrelerde ki böbrek kanserleri genellikle genel BT taramalarında şans eseri keşfedilmektedir. İleri düzeydeki böbrek kanserlerinde görülen belirtiler ise şunlar olmaktadır:

  • Kilo kaybı ve istemsiz zayıflama,
  • Karın ağrısı,
  • Yanlarda ya da karın bölgesinde ele gelen kitleler,
  • Sırt ağrısı ya da yan ağrısı,
  • İdrarda kan görülmesi,

Böbrek kanseri tanı yöntemleri

Ne yazık ki böbrek kanserleri ilk evrelerinde belirti vermemektedir. Bu sebeple de herhangi başka bir rahatsızlık ya da düzenli sağlık kontrollerinde yapılan görüntüleme taramalarında tesadüfen fark edilmektedir. Düzenli olarak sağlık kontrolleri yaptırmayan hastalarda ise kanserin erken evresinde tanı alması imkansızlaşıyor. Bu sebeple de bu hastalar yıllarca böbrek kanseri ile yaşayabiliyorlar.

Böbrek kanserinin bu özelliğinden dolayı özellikle ultrason ile böbrek görüntülemelerinde şüpheli bulunan herhangi bir durum da BT taramalarının yapılması gerekmektedir. Bu taramada kontrast maddelerin kullanılması gerekmektedir. Böbrek kanseri teşhisinin kesin tanısının konulabilmesi için ise öncelikle hastanın detaylı öyküsünün alınması gerekir. Daha sonrasında fiziki muayeneden sonra bazı kan ve idrar testlerine başvurulmaktadır. Bunların yanında tedavinin belirlenebilmesi için de biyopsi örneğinin de alınması da gerekebilmektedir.

Böbrek kanseri tedavi yöntemleri

Böbrek tedavilerinde planlama hastaların genel sağlık durumlarına ve kanserin evresine göre yapılmaktadır. Bunların yanında tümörün böbrekteki konumu, metastaz yapıp yapmadığı ve büyüklüğü gibi etmenler de bulunmaktadır. 

Parsiyel Nefrektomi

Özellikle küçük tümörlerin cerrahi tedavi seçenekleri arasında ilk sırada gelen parsiyel nefrektomi ile tümör çıkarılırken böbrek korunmaktadır. Altın standart olarak görülen parsiyel nefrektomi hem robotik hem de laparoskopik olarak yapılabilmektedir.

Bunun yanında daha büyük tümörler söz konusu olduğunda da parsiyel nefrektomi uygulanabilmektedir. Ancak bunun için tümörün böbrek duvarına yakın bir yerde ve damarlardan uzak bulunması gerekmektedir.

Böbreğin Tamamının Alınması

Böbrek kanserine neden olan tümörün çok büyük olduğu ve damarlanmalar bulunduğu merkez bölgesinde yer alması durumunda tüm böbreğin alınması gerekmektedir. Özellikle böbreğin merkez bölgesinde yer alan tümörlerde sıklıkla uygulanmaktadır.

Radyofrekans

Yüksek frekanslı  radyo dalgalarının kullanıldığı bir tedavi olan radyofrekansta tümörlere ısı ile müdahale edilmektedir. 3- 4 cm’den daha büyük olan tümörler için uygulanabilen radyofrekans uygulamasından sonra tümör hücrelerinin vücutta kalması söz konusu olmaktadır. Bu sebeple hastaların takibinin 3 ayda bir gerçekleştirilmesi gerekir.

Kriyoterapi

Hem iyi huylu hem de kötü huylu tümörlerin tedavisinde kullanılan kriyoterapi tedavi yöntemi lokal olarak uygulanan tedavi yöntemlerinden birisidir. Kriyoterapi tümörün sırası ile ısı ve soğuk döngüleri ile harap edilmesi işlemi olarak tanımlanmaktadır. Ultrason ya da bilgisayarlı tomografi rehberliğinde gerçekleştirilen kriyoterapi, kriyoablasyon problarının ciltten lezyonlara yerleştirilmesi ile uygulanmaktadır.

Radyasyon ve cerrahi tedavi seçeneklerine alternatif olarak kullanılan kriyoterapi cerrahi tedavi uygulanamayacak hastalara uygulanmaktadır. Özellikle tansiyon ve kalp hastalarında tercih edilen bu yöntem yaklaşık olarak 2- 3 saat sürmektedir. Yöntemin sonuç vermesi 3- 4 haftayı bulurken, ölü hücrelerin vücuttan tamamen atılması ise 1 yılı bulmaktadır.

Kemoterapi

Böbrek tümörleri özelliklerinden dolayı genellikle kemoterapiye dayanıklıdırlar. Ancak hala uygulanmaya devam eden tedavi yöntemlerinden birisi olmaktadır. Özellikle beyin, akciğer veya kemiğe metastaz yapmış olan böbrek kanserlerinin tedavilerinde uygulanmaktadır. Böbrek kanserinin özellikle cevap alındığı türleri ise her türlü histolojik tipte görülebilen sarkomatoid özellikler varlığında, renal medüller kanserde ve Çok nadir görülen ve kötü prognozlu olan toplayıcı kanal karsinomu bulunmaktadır.

Radyoterapi

Böbrek kanseri hücrelerinin önemli bir kısmı şeffaf hücreli histolojik tipte olduğu için kemoterapiye olduğu gibi radyoterapiye karşı da dirençli olmaktadır. Ancak kemik ve beyin metastazı söz konusu olduğunda uygulanan bir tedavi yöntemi olmaktadır. Böbrek kanserinin bu özelliklerinden dolayı radyoterapi sadece metastaz söz konusu olduğunda veya cerrahi işlem ile çıkarılamayacak olması durumunda uygulanmaktadır.

Böbrek üstü bezi kanserleri nedir?

Böbrek üstü bezlerinin böbreklerin üzerinde 2 katman halinde bulunan ve hormon üretimi ile görevli endokrin bezlerinden birisi olmaktadır. Katmanlarından ilki adrenal bezler ön bölgesi olurken, ikincisi ise kabuk bölgesi olmaktadır. Böbrek üstü bezlerinde oluşan tümörler iyi ya da kötü huylu tümörler olabilirler. Yayılma eğiliminde olan bu tümörler de böbrek üstü bezleri kanserine neden olmaktadır. 

Böbrek Kanseri Evreleri

Böbrek kanserinin evresinin belirlenmesi verimli bir tedavinin planlanması için son derece önemli olmaktadır. Temel olarak 4 evreye ayrılan böbrek kanseri evreleri kendi içerisinde de gruplara ayrılmaktadır.

1. Evre

Birinci evre böbrek kanserleri kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan ilki T1a olarak adlandırılan evresi gelmektedir. Tümörlerin böbrekle sınırlı olduğu bu evrede aynı zamanda tümörler 4 cm’den küçük olmaktadır. T1b olarak adlandırılan diğer evrede ise tümör yine böbrek kapsülünü aşmamıştır ancak büyüklüğü 4 ile 7 cm arasında değişmektedir.

2. Evre

2. evre böbrek kanserleri de kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. T2a olarak adlandırılan alt evresinde tümör hala böbrek sınırları içerisinde yer alırken çapı 7 ile 10 cm arasında değişmektedir.

T2b evresinde ise 10 cm üzerinde olan tümör hala böbrek ile sınırlı olmaktadır.

3. Evre

3. evre böbrek kanserleri kendi içinde üçe ayrılır. Bu evrelerden ilki T3a olmaktadır. Bu evrede tümör böbrek kapsülü içinde yer almasına rağmen böbrek üstü bezlerine de sirayet etmektedir. T3b evresinde ise tümör böbreğin sınırlarını aşmış olmaktadır. Ayrıca tümör böbrek toplar damarına sirayet etmiş olmaktadır. T3c evresinde ki böbrek kanserlerinde ise böbrek sınırını aşan tümör aynı zamanda böbrek ana toplar damarda tümör dokusu bulunmaktadır.

4. Evre

Böbrek kanserinin son evresi olan 4. evrede ise tümör böbreğin etrafında bulunan yağ dokusunu saran zar da aşılmıştır.

Doktora Soru Sor