Üroloji

Hem kadınlarda hem de erkeklerde üreme organları ve idrar yollarını içinde bulunduran sistem üzerinde karşılaşılabilecek hastalıklar için tanı ve tedavi yöntemlerini ortaya koyan bilim dalı üroloji olarak adlandırılmaktadır. Üroloji tarafından ilgilenilen bu sistem içerisinde böbrekler, penis, testisler, prostat bezi, mesane, üretra, üreterler ve skrotum gibi birçok farklı parça yer alır. 

Üroloji, idrar yollarında karşılaşılabilecek tüm enfeksiyonlar ve üriner sistemin cerrahi noktasında tümleşik çalışmalar gerçekleştirir. Yani hem üreme sistemi hem de idrar yolları ile ilgilenen bir bilim dalı olduğu için tüm bu hastalıklar ürogenital bozukluklar şeklinde adlandırılır.

Üroloji Hangi Hastalıklarda Tanı Koyar Ve Tedavi Geliştirir?

Organ değişiklikleri ve vücut yapısı değişimleri ile birlikte hem kadınlarda hem de erkeklerde ürolojik sistem ve buna bağlı olarak ürogenital bozukluklar yer almaktadır. Bu çerçevede üroloji bölümü kadınlarda, erkeklerde ve özel olarak çocuklarda idrar yolları ve üreme yollarında farklı hastalıklar ile ilgilenmektedir. 

Üroloji örnek olarak çocuklarda idrar kaçırma, inmemiş testis problemi, penis rahatsızlıkları, sünnet derisinde şişlik/kızarıklık, idrar yolu tıkanıklıkları gibi noktalar ile ilgilenmektedir. Erkeklerde ise üroloji bölümü

  • Erken boşalma problemi veya iktidarsızlık
  • Kısırlık
  • Prostat bezi genişlemesi veya prostat bezi iltihabı
  • Skrotum damar genişlemeleri veya varisler
  • Testis ağrıları
  • Böbrek taşları ve böbrek rahatsızlıkları
  • Böbrek, adrenal, prostat bezi, testis, mesane ya da penis kanserleri
  • İdrar yolu enfeksiyonları gibi konular üzerinde durmaktadır.

Kadınlarda görülen böbrek taşı, idrar kaçırma, intersistiyel sistit, mesane prolapsusu, mesanenin vajinaya bırakılması, aşırı aktif bir mesaneye sahip olunması, böbrek üstü bezi, böbrek veya mesane kanserleri gibi durumlarda da üroloji bölümü tanı ve tedavi geliştirmektedir.

Üroloji sayılan birçok farklı nokta ile birlikte kendi bünyesinde bu hastalıkların tanılarını gerçekleştirmek için de ultrason, MR, bilgisayarlı tomografi (BT), sistoskopi kullanımı, ürodinamik testler, biyopsi, semen analizi, idrar akış testi ve rektal tuşe muayenesi gibi birçok yöntem kullanır. Bunlarla birlikte tedavilerin sağlanabilmesi açısından da hastalık türüne bağlı olarak cerrahi operasyonlar, böbrek taşları cerrahisi, mikroskopik ameliyatlar ve mikrovarikoselektomi gibi yöntemler uygulanmaktadır.