Atipik Otizm

Mar 16, 2022

KISA YOL

Atipik Otizm Nedir?

Nörogelişimsel bir bozukluk olan otizm ya da güncel ifadesiyle Otizm Spektrum Bozukluğu, sözel olan ve olmayan iletişimde kısıtlılıkla giden sosyal iletişim bozukluğudur. Bebeklik çağında belirti vermeye başlar ve bulguları yaşam boyu devam eder. Otizm spektrum bozukluğunun birçok belirtisi bulunmaktadır. Bu sebeple konuşma sorunlarına indirgenmemesi gerekir.

Atipik otizm ise otizm tanısı için gerekli olan belirtilerin hepsinin bulunmamasına rağmen otizm spektrum bozukluğu içine olan daha hafif vakaları tarif etmek için kullanılmaktadır.

Atipik Otizm Belirtileri

Atipik otizm belirtileri, otizm belirtileri ile benzerlik göstermektedir. Ancak bu kişilerde belirtiler daha az olmaktadır.

 • Tekrarlayıcı davranış kalıpları sergileme,

 • Duyularda artmış ya da azalmış duyarlılık,

 • Sözlü ya da sözsüz iletişimde yetersizlik,

 • Dil ve konuşma yeteneklerinin gecikmesi,

 • Nörolojik yeteneklerde gelişimsel problemler,

 • Atipik ya da uygunsuz sosyal davranış sergilemek,

 • Yaşadığı fiziksel acılara tepkisizlik,

 • Olağan dışı beden hareketleri,

 • Yabancı kişi ve durumlara karşı anksiyete,

 • Yemek yeme ve uyku problemleri,

 • Kendi rutinin dışına çıkmama, çıkılması durumunda ise aşırı tepki verme,

 • Takıntı haline getirilen nesne ve kelimeler,

 • Bir konu hakkında takıntılı ve detaycı olma,

 • Objeleri amacının dışında duyusal özelliklere göre sınıflandırmak,

 • Soyut kavramları anlamama,

 • Zamir ve iyelik eklerinin yanlış kullanılması,

 • Yetersiz hayal gücü,

 • Kendisi dışındaki insanların ruh hallerini anlayamama,

 • Yalnızlığa meyletme,

 • Duygusal mimiklerin olmaması,

 • Kendisi dışındaki insanların eylemlerine karşı tepkisiz olma,

Bu belirtilerin birinin ya da bir kaçının bulunması halinde uzmana başvurulması gerekmektedir.

Atipik Otizm Nedenleri

Atipik otizm nedeni de otizm gibi tam olarak bilinmemektedir. Ancak genetik mutasyonlar ve çevresel faktörlere bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bazı görüşler bebeklerde oluşan bu genetik mutasyonların anne karnında nörolojik yollarda ki kimyasalların dengesizliği sebebiyle oluştuğu yönündedir.

Daha yaygın kanı ise immün-gen, çevre, nöroanatomik, psikiyatrik ve nöropsikiyatrik sebepler nedeniyle oluşmasıdır. Bu sebeple de araştırmaların önemli bir kısmı gen araştırmalarına kaymıştır. Özellikle 2, 7 ve 17. kromozomlar sıklıkla araştırılmaktadır.

Çevresel ve ailesel risk faktörlerinin içinde ise prematüre doğum, hamilelikte bilinçsiz bir şekilde kullanılan ilaçlar, hamilelikte geçirilen enfeksiyonlar, D vitamini eksikliği, ileri anne yaşı ve ileri baba yaşı olmaktadır.

Tarama Testleri

Atipik otizm tanısının konulabilmesi için öncelikle kişinin risk grubu içinde olup olmadığının belirlenmesi gerekir. Bunun için de 2 aşamalı tarama testleri gerçekleştirilir. Birinci düzey tarama testinde çocukla çok fazla zaman geçiren kişilerin bilgisine başvurulur.

İkinci aşamasında ise uzmanlardan alınan bilgilerden oluşmaktadır. Bu testler yoğun sorulardan oluşur.

Eleme Testleri

Tarama testlerinin pozitif gelmesi durumunda bu belirtilere neden olabilecek nörolojik ve tıbbi patojenlerin elenmesi gerekmektedir. Bunun içinde gerekli eleme testlerinin yapılması gerekir. Bunun yanında Frajil X ve rett gibi ihtimallerin elenmesi için de genetik testlerin uygulanması gereklidir.

DSM-5 ve ICD-10

Tüm bu aşamalardan sonra teşhis için gerekli olan testler yapılır. Bu testler tarama testlerinden daha ayrıntılıdır. Bireylere uygulanan bu testler uzmanlar eşliğinde yapılmaktadır. Bu amaçla yapılan birçok farklı test bulunur ve her bir test ayrı bir durumun ortaya çıkarılması için uygulanır.

ADI-R

Otizmli bireyler ile otizmli olmayan bireylerin ayrılması için uygulanan bir testtir. Testin amacı kişilerin sosyal ve iletişim becerilerinin ölçülmesidir.

ADOS-G

Zihinsel ve fiziksel yeteneklerine odaklanılan bu testte, çocuklar oyun yolu ile büyükler ise sohbet ile katılırlar.

CARS

İkinci düzey tarama testleri için hazırlanmış olan bu test teşhis için de kullanılmaktadır. 15 sorunun bulunduğu bu testte her soru 4 puana kadar değer alır.

SRS

Bu teste kişilerin yakınları katılmaktadır. 65 sorudan oluşan bu test ile bireylerin özelliklerinin spesifikleşmesi sağlanır.

Yapılan bu testlerden sonra otizmin sınıflandırılması sağlanmaktadır. En sık kullanılan sınıflandırma kriterleri ise DSM-5 ve ICD’dir.

Atipik Otizm Tedavisi

Hiçbir otizm türünün bulunmadığı gibi atipik otizm grubunun da kesin tedavisi bulunmamaktadır. Ancak bu grupta bulunan kişiler erken teşhis, özel eğitim ve psiko eğitsel yöntemler ile otizm spektrumdan çıkma şansı en yüksek olan gruptur.

Bireyin ailesinin ve yakınlarının desteği ile belirlenmiş eğitim ve uygulamalar ile normal yaşamlarına devam etme ihtimalleri yüksektir. Atipik otizmde sağlanan bu eğitimler ve uygulamalar bireylerin becerilerinin artırılmasında, doğru şekilde iletişim kurabilmesine yardımcı olmaktadır.

Atipik otizm tedavisinde kullanılan eğitimler ve uygulamaların bilimsel temelleri bulunmaktadır. Bu kriterler ve yöntemler ABD Ulusal Otizm Merkezi ve Ulusal Mesleki Gelişim Merkezi tarafından belirlenmektedir.

Atipik Otizm Tedavisinde Kullanılan Uygulamalar

 • Sönme uygulamaları,

 • Resim değiş tokuşuna dayalı iletişim sistemi,

 • Bilgisayar destekli eğitim,

 • Konuşma üreten araçlar,

 • Anne ve baba tarafından gerçekleştirilen uygulamalar,

 • Kendini yönetme,

 • Yapılandırılmış çalışma sistemleri,

 • Temel tepki öğretimi,

 • Görsel destekler,

 • Doğal öğrenim uygulamaları,

 • Video modelle öğretim,

 • Sosyal öyküler,

 • Ayrımlı pekiştirme,

 • Tepkiyi durdurma ve yeniden yönlendirme,

 • İşlevsel iletişim öğretimi,

 • İşlevsel davranış değerlendirilmesi,

 • Ayrık denemelerle öğrenim,

 • Beceri analizi,

 • Pekiştirme,

 • Bekleme süreli öğretim,

 • Öncüllere dayalı uygulamalar,

 • İpucu sunma,

Atipik otizm ilaçları

Atipik otizm tedavisinde temel nokta eğitim ve uygulamalardır. İlaçlar ise tedavide pek tercih edilmez. Ancak bazı sorunların giderilmesi için antipsikotik ilaçlar kullanılabilir. Bu sorunların içinde anksiyete, aşırı tepki ve saldırganlık bulunmaktadır.

Atipik otizm tedavi edilmezse

Atipik otizmin tedavi edilmemesi bireylerin normal gelişim süreçlerinin sekteye uğramasına neden olmaktadır. Bireylerin ileri yaşlarda kendi ihtiyaçlarını karşılayamama ve sosyo-kişisel sorunlar ile karşı karşıya kalmasına neden olur. Bunun yanında tedavinin olmaması kişinin ailesinin ve yakınlarının yıpranmasına neden olacaktır.

Atipik davranış nedir?

Atipik otizmde görülen davranışlara atipik davranış adı verilmektedir. Bu davranışların içerisinde öncelikle sözlü ya da sözsüz iletişimde yetersizlik görülmektedir. Atipik otizm olan kişiler kendilerini ifade etmede zorlanabilecekleri gibi karşısındaki kişinin de anlatmak istediklerini tam olarak anlamayabilir. Özellikle mecazların kullanımı ile jest ve mimiklerin değerlendirilmesinde yetersiz kalmaktadır.

Bunun yanında atipik davranış kalıpları içerisinde dokunma, tat ve görme duyuları da bazı kişilerde aşırı hassas olurken bazı kişilerde ise hassasiyet azalır. Son olarak atipik davranışlar içerisinde tekrarlayıcı davranışlar da bulunmaktadır. Bu davranışlara aynı zamanda stereotipik davranış arı da verilir.

Atipik otizmde beslenme

Diğer otizm türlerinde olduğu gibi atipik otizmde de beslenme tedavinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu sebeple de ailelerin özellikle çocuklarının beslenmelerine bazı noktalara dikkat etmesi gerekir. Beslenmede dikkat edilmesi gereken temel noktalar ise şunlar olmaktadır.

 • Beslenmelerine yer alan etlerin az yağlı olmasına ve çok pişirilmesine dikkat edilmesi gerekir.
 • Kırmızı et tüketiminde yemle beslenen hayvanların etleri yerine merada doğal olarak beslenen hayvanların etlerinin tercih edilmesi gerekir.
 • Geleneksel yöntemler ile hazırlanmış sucuk ve pastırma gibi ürünlerin tüketimi mümkün olurken; sosis ve salam gibi içerisinde katkı maddesi bulunan şarküteri ürünlerinden uzak durulması gerekir.
 • Atipik otizm olan bireylerin sakatat tüketmeleri önerilmektedir. Ancak sakatat tüketiminde ürünlerde herhangi bir hastalık olmamasına dikkat edilmelidir.
 • Beyaz et tüketiminde ise doğal beslenen köy tavukların tercih edilmesi gerekir.
 • Atipik otizm olan bireylerin deniz ürünleri tüketmeleri yasaktır. Çünkü bu ürünlerin içerisinde yüksek miktarda cıva bulunur. Çiftliklerde yetiştirilenlerde ise toksik maddelerin bulunmasından dolayı yine tüketmeleri yasak olan besinler arasında yer almaktadır. Bunun yanında yüksek klorofil içermelerinden ve ağır metalleri bağlama özelliklerinin bulunmasından dolayı deniz yosunlarının ve deniz börülcesinin tüketilmesi önerilmektedir.
 • Atipik otizmli olan bireylerin beslenmelerine mutlaka bulunması gereken besinlerin başında yumurta gelmektedir. Günde 4 taneye kadar, yenmesi önerilen yumurtanın köy yumurtası olması ve tercihen çiğ yenmesi önerilmektedir. Yumurtanın çiğ tüketilemediği durumlarda ise sırasıyla rafadan, lop ve kızartma olarak tercih edilebilir. Kızartma yapılması durumunda ise fındık yağı, zeytin yağı ya da tereyağı kullanılmalı ve öncelikle beyazı pişirilmelidir. Sarısının çiğ olarak eklenmesi önerilir.
 • Beslenmede mutlaka yer alması gereken bir diğer besin grubu ise sebzeler olmaktadır. Özellikle yeşil yapraklı sebzelerin çiğ olarak tüketilmesi önerilir. Yetişkinlerin ise yabani otları tüketmesi öncelikli olarak önerilmektedir. Özellikle OMEGA 3 açısından zengin olan semiz otunun sık sık tüketilmesi gerekmektedir.
 • Beslenmeden çıkarılması gereken besin maddelerinin içerisinde ise patates bulunmaktadır. Atipik otizm beslenmesinde patates kızartması tamamen yasak olurken yemeklerin içerisine bir miktar patates eklenebilir.
 • Soğan ve sarımsak tüketimi de antioksidan oldukları ve ağır metallerin atılmasına yardımcı oldukları için beslenmede sık sık yer verilmesi gereken besinler arasında yer almaktadır.
 • Zeytin olarak ise genellikle yeşil zeytin tercih edilmelidir. Bunun yanında zeytinin tuzunun tamamen çıkarılması gerekir.
 • Meyve tüketiminde ise şeker içeriğine dikkat edilmesi gerekmektedir. Bireylerin yüksek şeker içeren meyveleri sınırlı olarak tüketmeleri gerekir, bunun yanında fenol içeren meyvelerin tüketiminde de dikkatli olunması gerekmektedir.
 • Atipik otizm olan kişilerin beslenmelerine inek ve koyun sütlerini çıkarmaları gerekmektedir, bu kişilerin süt ürünleri tüketmeleri de gerekir, bunun yerine keçi sütü ve keçi sütünden yapılmış ürünlerin tüketilmesi gerekir.
 • Atipik otizm olan bireylerin haftada en fazla 3 kez baklagil tüketmesi gerekmektedir. Bu besinleri tüketmeden önce ise en az 48 saat suda bekletilmeleri ve her 12 saatte bir sularının değiştirilmesi gerekir.
 • Beslenmeden çıkarılması gereken bir diğer besin ise soya olmaktadır.
 • Beslenmede bulunması gereken bir diğer besin grubu kuruyemişlerdir. Günde 2 avuç kadar tüketilmesi önerilmektedir. Ancak tüketilen kuruyemişlerin tuzsuz ve çiğ olması gerekir.
 • Yağ tüketiminde ise sağlıklı yağlara beslenmede yer verilmesi ve margarin kesinlikle tüketilmemesi gerekmektedir. Tüketilmesi gereken yağlar özellikle zeytinyağı, tereyağı ve balık yağı olmaktadır.
 • Bunların yanında atipik otizmli bireylerin beslenmelerine keten tohumunu da eklemeleri önerilmektedir. Çünkü keten tohumu balıktan sonra en yüksek OMEGA 3 oranına sahip olan besindir.
 • Hücrelerin paslanmasına neden olduğu için her türlü kızartılmış besinden uzak durulması gerekmektedir. 
 • Atipik otizm hastalarının önemli bir kısmında gluten intoleransı bulunmaktadır. Bu sebeple de kişilerin beslenmelerine tahılları çıkarmaları önerilmektedir. Bunun yerine genetiği değiştirilmemiş mısır ve pirinç unundan faydalanmak gerekmektedir.
 • İçecek olarak çayların tüm çeşitleri tüketilebilir. Ancak kahve tüketimi önerilmemektedir. Ancak arada bir fincan Türk kahvesi tüketilebilir.
 • Beslenmelerine mutlaka bulunması gereken besinlerden birisi de turşulardır. Ancak turşuların ev yapımı olması gerekir. Bunun yanında probiyotik açısından zengin besinlere de yönelinmesi gerekmektedir.
 • Yemeklere ayrıca tuz atılmaması önerilir.
 • Baharat kullanımı tavsiye edilir. Ancak baharatların küflü olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Özellikle rafine şeker ve rafine şekerden yapılmış ürünlerin beslenmeden tamamen çıkarılması gerekir.
 • Çikolata bakır açısından zengin olduğu için bireyin bakır seviyesine göre tüketilmesi önerilmektedir.
 • Bal tüketiminde dikkat edilmesi gereken organik bal olup olmadığıdır. Bunu yanında meyvenin kendi şekeri ile yapılan pekmezler de tüketilebilir.
 • Bireylerin tatlandırıcılar dan da uzak durması gerekmektedir.
 • Gazlı içecekler ve hazır meyve suları da beslenmeden tamamen çıkarılması gereken gıdalar arasında yer almaktadır.
 • Son olarak su tüketimi de beslenmede önemli bir yer tutmaktadır. Kişilerin her gün idrar renklerinin açık olmasına yetecek kadar su tüketmeleri gerekmektedir.

Atipik otizmde konuşma

Atipik otizm olan bireylerin ilk yaşlarında konuşma gerilikleri ve problemleri görülmektedir. Ancak yaşın ilerlemesi ile birlikte bu problemlerde düzelmeler görülmeye başlanır. Yaşın ilerlemesine alınan eğitimlere rağmen yetişkinlik dönemlerinde de bazı konuşma bozuklukları devam edebilmektedir.

Atipik otizm olan bireylerde yaygın olarak görülen konuşma bozuklukları arasında zamirleri yanlış kullanma, ekolali konuşma ve konuşulanları anlamama gibi bozukluklar yer almaktadır.

Atipik otizm ve otizm farklılıkları

Otizm ile atipik otizm arasındaki farklar henüz kesin çizgiler ile belirlenmiş değildir. Bu sebeple de birçok noktada uzmanlar arasındaki tartışmalar devam etmektedir. Ancak otizm ile atipik otizm arasındaki kesin fark; otizm tanısı almış olan kişilerde eğitimlere rağmen otizmin hayat boyu devam etmesi olurken, atipik otizmde hem eğitim hem de yaş ile birlikte bazı belirtiler ortadan kalkar.

Diğer bir yandan her iki türde de iletişimdeki bozukluklar birbirine yakın olmaktadır. Diğer bir yandan tekrarlayıcı hareketler ve takıntılar küçük yaşlarda benzerlik gösterirken yaşın ilerlemesi ile birlikte atipik otizm olan bireylerde gelişmeler gözlemlenmektedir. Bu davranışlar ilerleyen yaşlarda devam etse dahi rahatsız edici olmaktan çıkmaktadır.

Öz bakım becerileri atipik otizmli olan bireylerde çok daha iyi iken sınırlı alanlardaki ilgi her ikisinde de aynı olmaktadır. Son olarak atipik otizm olan bireylerde depresyon ya da panik atak gibi psikiyatrik problemlerin ortaya çıkması mümkün olmaktadır.

Atipik otizmde iyileşme belirtileri

Atipik otizmin erken tanı alması ve kişiye özel tedavi, eğitim ve beslenme programının uygulanması sayesinde kısa süre içerisinde olumlu sonuçlar almak mümkün olmaktadır. İyileşme belirtileri içerisinde yer alan noktalar ise şunlar olmaktadır:

 • Kendini ifade edebilme becerilerinin artması
 • Motor becerilerinin artması
 • Takıntıları azalması
 • Dil becerilerinin gelişmesi
 • Davranış problemlerinin azalması
 • Bilişsel işlemlerde görülen gelişmeler
 • Dikkat fonksiyonlarının iyileşmesi
 • Sosyalleşme becerilerinde artış

Atipik otizm ve oyun terapisi

Bireylerin duygu ve düşüncelerini keşfetmesine yardımcı olan oyun terapisi terapötik bir yaklaşımdır. Kişilerin kendilerini özgür bir şekilde ifade etmelerini sağlamasının yanı sıra duyguların işlenmesini ve temel becerilerin geliştirilmesini de sağlamaktadır. 

Çocukluk döneminin doğal bir parçası olan oyun, birçok sağlık probleminde kullanılan ve başarılı sonuçlar elde edilen bir yaklaşımdır. Atipik otizm bağlamında oyun terapisi ise çocukların sosyal becerilerini geliştirirken aynı zamanda duygularını da düzenlemeleri için en güvenilir yollardan birisidir. 

Oyun terapilerinin hedefleri belirlenirken kişi özelinde bir planlama yapılmaktadır. Bu sayede kişilere özgü ihtiyaçlar rahatlıkla karşılanabilir. Seçilecek yöntem ne olursa olsun oyun terapisi otizmli bireylerin desteklenmesini sağlayan etkili ve dinamik bir yaklaşım sunmaktadır.

Oyun terapisi atipik otizmli bireyleri nasıl destekler?

Oyun terapisinin atipik otizmli bireyleri desteklemesini sağlayan temel gücü bireylerin ihtiyaçlarını karşılayarak, bireylerin güçlü yönlerine ve tercihlerine uygun bir şekilde iletişim kurmasını sağlamasıdır. Bu sayede eğitimciler atipik otizmli bireyler ile rahat ve doğal bir şekilde iletişime geçebilirler.

Oyun terapilerinde atipik otizmli bireylerin iletişimlerini ve sosyal etkileşimlerini kolaylaştırmak için çeşitli teknikler uygulanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için ise çeşitli araçlardan yardım alınır. Atipik otizmli olan bireyler bu seanslarda yargılanmadan ve özgürce keşfe çıkabilirler ve kendilerini ifade edebilirler. 

Oyun terapisinin avantajları

Oyun terapisinin atipik otizmli bireylere sunmuş olduğu avantajlar içerisinde şunlar yer almaktadır.

Geliştirilmiş iletişim

Oyun terapisi ile atipik otizmli bireyler kendilerini doğal hissederek ifade edebilmelerini sağlayacak bir ortam sunmaktadır. Bu iletişim içerisinde sözlü ve sözsüz iletişim de yer almaktadır. Bu sayede duygu ve düşüncelerini daha rahat ve iyi bir şekilde ifade etmeye başlarlar.

Sosyal becerilerin gelişmesi

Oyun ortamının atipik otizmli bireyleri desteklemesinden dolayı sosyal becerilerin gelişmesi de söz konusu olmaktadır. Terapiler sırasında sosyal ipuçlarını öğrenme atipik otizmli bireyler aynı zamanda başkaları ile iletişim kurma fırsatı da yakalarlar.

Duyguları ifade etme ve düzenleme

Terapi ile duygularını özgür bir şekilde keşfeden atipik otizmli bireyler aynı zamanda duygularını ifade etmeyi de öğrenmektedir. Oynatılan oyunlar aynı zamanda bireylerin duygularının düzenlenmesinde de büyük yarar sağlamaktadır. Bu sayede kişilerin duygusal refah seviyeleri artar.

Benlik saygısının arttırılması

Terapi sırasında atipik otizmli bireylerin öz güvenlerinin ve öz saygılarının artması da söz konusu olmaktadır. Kendi benlik algılarının gelişmesini sağlayan terapiler aynı zamanda bireyin başarı duygusunun da pekişmesini sağlamaktadır. 

Stresin azaltılması

Oyun oynamak atipik otizmli bireylerin stres seviyelerinin azalmasını sağlamaktadır. Bu terapilerde bireyler rahatlayarak eğlenirler. Ayrıca karşılaştıkları stresli durumların üzerinden gelebilecekleri güvenli bir ortam sunulur. 

Atipik otizmde oyun terapisinin ilkeleri

Atipik otizmde oyun terapisinin beklenen başarıyı sağlaması için takip etmesi gereken bazı ilkeleri bulunmaktadır. Bu ilkeler sayesinde atipik otizmli bireylerin iletişim kurması, keşfetmesi ve öğrenmesi için güvenli ve bireylerin ilgisini çeken ortamların yaratılması mümkün olmaktadır.

Tedavi edici bir ortamın yaratılması

Oyun terapisinin ilk ilkesi terapötik bir ortamın yaratılmasıdır. Terapötik ortam ise bireylerin dikkatinin dağılmasını engelleyen, güvenli ve rahat bir ortamın ifade edilmesini sağlayan bir terimdir. Çevrenin bireylerin ilgisini çekebilecek ve ihtiyaçlarını karşılayacak materyaller, oyuncaklar ve duyusal nesneler ile düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca nu nesnelerin iyi bir şekilde organize edilmesi de son derece önemli olmaktadır.

Bunun yanında terapötik çevrede sınırların ve kuralların net bir şekilde belirlenmiş olması da gerekmektedir. Terapi yapılacak alanın öngörülebilir ve tutarlı olması atipik otizmli bireylerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlar. 

Uyum ve güven oluşturmak

Oyun terapisinin başarısını belirleyen etmenlerden birisi de atipik otizmli birey ile eğitmeninin tam bir uyum yakalamasıdır. Oyun terapilerinde sıcak ve empatik bir ortamın olmasının yanı sıra aktif dinleme yapılması ve gerçek ilginin gösterilmesi de bireylerin ihtiyaçlarının net ve doğru bir şekilde algılanabilmesi açısından son derece önemli olmaktadır.

Sözü edilen bu uyumun yakalanabilmesi için ise sabırlı olunması gerekir. Çünkü etkileşim hızının belirlenmesinde kilit nokta atipik otizmli bireylerdir. Bireylerin sürekli olarak duygusal ihtiyaçları ortaya koydukları oyun terapilerinde güvenirlilik ve tutarlılık kilit nokta olmaktadır.

Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış oyunun birleştirilmesi

Oyun terapilerinde önemli olan bir diğer nokta ise yapılandırılmış ve yapılandırılmamış oyunların bir denge içerisinde olmasını sağlamaktır. Yapılandırılmış oyunlar bireylerin duygularını düzenlemesini ya da sosyal etkileşimlerini güçlendirmesini sağlar. Bu oyunların içerisinde rol yapma oyunlar ve masa oyunları gibi çeşitli oyun çeşitleri bulunmaktadır.

Diğer bir yandan yapılandırılmamış oyun, bireylerin özgür bir şekilde keşfetmelerine ve kendilerini ifade etmelerine olanak sağlayan etkili yöntemlerden birisidir. Yapılandırılmamış oyunlar ile bireyler hayal güçlerini kullanırlar ve kendileri istedikleri şekilde ifade edebilirler.

Oyun terapisinde kullanılan teknikler

Oyun terapisinde bireylerin benzersiz ihtiyaçlarının tam olarak karşılanabilmesi için çeşitli teknikler kullanılmaktadır. Ayrıca bu teknikler birleştirilerek çocukların gelişimlerinin ilerlemesi sağlanır.

Sembolik oyun

Rol yapma oyunu olarak da adlandırılan sembolik oyun ile başka bir şeyim temsil edilmesi için çeşitli araçlardan ya da sembollerden yararlanılmakladır. Bu oyunlarda çocuklar duygu ve düşüncelerini ifade edebilirler.

Çocukların sembolik oyunlara katılımının sağlanması için çeşitli oyuncaklardan ve sanat malzemelerinden yardım alınmaktadır. Bu oyunlar sayesinde çocuklar iç dünyalarını keşfederek iletişim kurmalarını sağlayan güvenilir bir platform inşa edilmiş olur.

Sosyal beceri geliştirme

Atipik otizmli bireylerin gelişiminde en önemli noktalardan birisi sosyal beceriler olmaktadır. Bu amaçla bazı teknikler birleştirilerek birlikte kullanılır. Bunların içerisinde sosyal senaryoların oynandığı oyunlar, işbirlikçi oyunlar ve sıra alma faaliyetleri gibi oyunlar bulunmaktadır.

Duygusal ifade ve düzenleme

Atipik otizmli bireylerin duygularını düzenleyebilmeleri ve ifade edebilmelerini sağlamak için sanat terapisi, hikaye anlatımı ve duyusal oyun gibi çeşitli tekniklerden yararlanmaktadır. Hikaye anlatımı çocukların kendi deneyimlerini anlatmaları için bir fırsat sunarken, sanat etkinlikleri kendilerini ifade etmelerinin en yaratıcı yollarını sunar. Duyusal oyunlar ise duyuların harekete geçirilmesini sağlarken aynı zamanda duygularını düzenlemelerine ve sakinleşmelerine de yardımcı olmaktadır.

Doktora Soru Sor