Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk sağlığı ve hastalıkları nedir?

Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü aynı zamanda pediatri olarak da adlandırılmaktadır. Bireylerin doğumundan itibaren 18 yaşına kadar olan dönemlerinde onların sağlıklı gelişimlerini takip ederler ve hastalıklarına tanı koyup tedavi ederler.

Bireylerin doğumundan itibaren doğumsal hastalıkları, motor gelişimlerini, aşı takibini ve fiziksel gelişimlerini takip ederler. Çocukların bu süreçlerinde yapılan rutin muayeneler ile kilo, boy ve beslenme gelişimlerinin yanı sıra günlük yaşam becerileri iler nörolojik ve psikolojik gelişimleri takip edilir. 

Bebeklerin henüz iletişim kuramamalarından dolayı bu dönemdeki hastalıklara tanı konması zorlu olmaktadır. Çocukluk dönemlerinde yapılan muayenelerinde ise çocukların psikolojileri göz önüne alınmaktadır. 

Çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenen hekimler ise 6 yıllık temel tıp eğitimlerini tamamlamalarından sonra 4 yıllık uzmanlık eğitimini tamamlarlar. Bunun yanında daha sonrasında hekimler pediatri alanının alt dalları üzerine uzmanlaşabilmektedir. 

Çocuk sağlığı ve hastalık durumları nelerdir?

Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü kendi içerisinde alt dallara ayrılmaktadır. Bu sayede çocukların sağlıkları ve hastalıkları ile ilgili hekimler uzmanlaşırken aynı zamanda çocukların izlenmesi ve hastalıkların tanı alması daha verimli ve başarılı olmaktadır. Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünün alt kategorileri ise şunlar olmaktadır.

Çocuk kardiyolojisi

Çocuk kardiyoloji uzmanları öncelikle 6 yıllık temel tıp eğitimini tamamlarlar, daha sonrasında ise 4 yıllık pediyatri alanında uzmanlık eğitimini tamamlarlar. Daha sonrasında ise 3 yıllık çocuk kardiyolojisi alanında eğitim alırlar. Bu alanda uzmanlaşan hekimlerin ilgilendiği konular anne karnındaki fetüsten başlar ve çocuklar 18 yaşına kadar devam eder. Çocuk kardiyolojisi alanı doğumsal kalp hastalıklarının yanı sıra sonradan edinilmiş kalp hastalıkları konusunda da hizmet vermektedir.

Çocuk cerrahisi

Çocuk cerrahları 6 yıllık temel tıp eğitiminden sonra 5 yıllık çocuk cerrahisi eğitimini tamamlarlar. Çocuk cerrahlarının yetki alanlarının içerisinde doğumsal şekil bozuklukları ve anomalilerin tanı ve teşhisi bulunmaktadır. Çocuk cerrahisi hekimleri aşağıdaki alanlarda operasyonlar gerçekleştirmektedir.

 • Kalp dışında göğüs bölgesindeki hastalıklar
 • Jinekoloji
 • Onkoloji
 • Endokrin
 • Sindirim sistemi
 • Travma
 • Karın ve göbek fıtığı

Çocuk nörolojisi

Çocuk nörologları çocukların doğumlarından 18 yaşına kadar olan süreçlerinde beyin ve sinir sistemleri ile ilgili hastalıkların tanısını koyma ve tedavi etmekle görevli olmaktadır. bebeklerin anne karnında, erken çocukluk dönemlerinde, ergenliklerinde ya da doğum esnasında meydana gelen nörolojik gelişim bozuklukları, felç, otizm, baş dönemsi, ateşli ya da ateşsiz havaleler, epilepsi, ve kas hastalıkları gibi birçok farklı alanla ilgilenirler. Hekimlerin çocuk nörolojisi alanında uzmanlaşmaları için 6 yıl tıp eğitiminden sonra 4 yıl çocuk sağlığı ve hastalıkları eğitimi alırlar. Daha sonrasında ise çocuk nörolojisi alanındaki eğitimini 3 yılda tamamlamaları gerekmektedir. 

Çocuk hematolojisi

Çocuk hematolojisi alanı kan ve kan hastalıkları ile ilgilenen bir bölümdür. Bu alanda uzmanlaşmak için ise 6 yıllık temel tıp eğitiminin ardından 4 yıllık çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini tamamlamaları gerekmektedir. Daha sonrasında çocuk hematolojisi alanında uzmanlaşmak için 3 yıllık çocuk hematolojisi uzmanlık eğitimini tamamlamaları gerekmektedir. 

Kan ve kemik iliği işlevi ve yapısı ile ilgilenen çocuk hematoloji alanının ilgilendiği hastalıklar içerisinde ise lösemi, lenfoma ve anemiler yer almaktadır. Ayrıca kemik iliği ve kan naklini de çocuk hematolojisi uzmanları gerçekleştirmektedir.

Çocuk ve ergen psikiyatrisi

18 yaşın altındaki bireylerin sadece fiziksel değil aynı zamanda psikolojik gelişimleri de son derece hızlı olmaktadır. Bunun yanında bu süre içerisinde karakterin, duyguların ve düşüncelerin biçimlenmesi de söz konusu olmaktadır. Bu sebeple de çocuk ve ergen psikolojisi yakından takip edilmesi gereken alanlardan birisi olmaktadır. 

Bireylerin çocukluk ve ergenlik dönemlerinde meydana gelen psikolojik hastalıkların tanı ve tedavisi ile yetkili olan hekimler 6 yıllık temel tıp eğitimlerinin ardından 4 yıllık çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında eğitim alırlar. Çocuk ve ergen psikiyatristlerinin psikolojik rahatsızlıkların yanı sıra çocukların sosyal, psikososyal, öz bakım, dil, ince ve kaba motor hareketleri ve bilişsel gelişimleri gibi pek çok alanda takibinin yapılmasını da sağlarlar. 

Çocuk nefrolojisi

18 yaşına kadar olan bireylerin böbrek ve idrar yolları hastalıkları alanı üzerine uzmanlaşmasına çocuk nefrolojisi adı verilmektedir. Çocuk nefrologları çocukların böbreklerindeki ve idrar yollarındaki hastalıkların tanı ve tedavisini gerçekleştirirler. Bunun yanında hastalığın tekrar etmesinin önüne geçilmesi için çeşitli koruyucu yöntemler uygularlar. 

Çocuk nefrolojisi alanı he doğumsal hem de edinimsel böbrek hastalıklarının tanı ve tedavisinin yanı sıra ailevi Akdeniz ateşi gibi böbrek tutulumlarına neden olan çeşitli hastalıkların böbreklere zarar vermesini önlemeye yönelik tedbirler alırlar. 

Çocuk nefrolojisi alanında uzmanlaşmak için ise 6 yıllık temel tıp eğitiminin ardından 4 yıllık çocuk sağlığı ve hastalıkları eğitiminin tamamlanması gerekmektedir. Daha sonrasında çocuk nefrolojisi alanında 3 yıllık eğitimini tamamlamaları gerekmektedir. 

Çocuk onkolojisi

Çocukluk çağında görülen kanserler alanında uzmanlaşmış olan bir başka uzmanlık alanı da çocuk onkolojisi olmaktadır. Özellikle lösemi, kemik, beyin ve diğer organlarda görülen kanser türlerinin tanı almasını ve tedavi edilmesini sağlarlar. 

Çocukluk döneminde görülen kanser türlerinin teşhisinin konulması ve tedavinin uygulanması için başta radyoloji olmak üzere birçok farklı alanla birlikte iş birliği içerisinde çalışırlar. Çocuk onkolojisinde önemli olan erken tanı alınmalısıdır. Bu sayede birçok farklı kanser türü başarı ile tedavi edilebilir. 

Çocuk immünolojisi ve alerji hastalıkları

Astım ve ürtiker gibi hastalıkların yanı sıra böcek ve ilaç alerjileri gibi hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünün alt bölümü çocuk immünolojisi ve alerji hastalıkları birimi olmaktadır. Bu birimde görev alan hekimler öncelikle 6 yıllık temel tıp eğitiminden sonra 4 yıl çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini tamamlamaları gerekir. Daha sonrasında ise 3 yıl süren çocuk immünolojisi ve alerji hastalıkları dalındaki alt dal uzmanlığının tamamlanması gerekmektedir.

Çocuk ürolojisi

Çocukların anne karnından 18 yaşına kadar olan döneminde böbrek hastalıkları, genital bölge hastalıkları ve idrar yollarında bulunan hastalıkların tanı ve tedavisi ile yetkili olan birim ise çocuk ürolojisi birimi olmaktadır. Bu bölümde uzmanlaşmak isteyen hekimler 6 yıllık tıp eğitimini tamamlamalarının ardından çocuk sağlığı ve hastalıkları ya da çocuk cerrahisi alanında uzmanlık eğitimini tamamlamaları gerekmektedir. Daha sonrasında ise 3 yıl süren çocuk ürolojisi alanındaki eğitimlerini tamamlayarak çocuk üroloğu olabilirler.

Çocuk endokrinolojisi

Çocukların hormonları ve hormonları salgılamakla görevli olan iç salgı bezleri ile ilgili hastalıklarla ilgilenen birime çocuk endokrinolojisi adı verilmektedir. Bu bölüm içerisinde çocuklarda görülen aşırı tüylenme, gelişim ve büyüme bozuklukları, erken ya da geç görülen ergenlik ve kemik hastalığı gibi birçok hastalık ve sağlık durumunun tanı ve tedavisinde görevli olmaktadır. Çocuk endokrinoloji bölümünde uzmanlaşmak için hekimlerin öncelikle tıp eğitimini ve ardından da çocuk sağlığı ve hastalıkları alanındaki uzmanlık eğitimlerini tamamlamaları gerekmektedir. Daha sonrasında ise eğitim süresi 3 yıl olan çocuk endokrinolojisi bölümü eğitiminin başarı ile tamamlanması gerekir. 

Çocuk gastroenteroloji, hepatoloji ve beslenme

Çocuk gastroenteroloji, hepatoloji ve beslenme bölümü 0- 18 yaş aralığındaki kişilerin mide, bağırsak ve karaciğer hastalıklarının tanı ve tedavisi ile yetkili olan bölümdür. Bu bölümde çocukların bebeklik dönemlerinden itibaren görülen kronik karın ağrıları, iştahsızlık, peptik ülser ve gastrit gibi hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Bunun yanında gastroskopi ve kolonoskopi gibi sindirim sistemi izleme yöntemlerinin yapıldığı bölüm de yine çocuk gastroenteroloji, hepatoloji ve beslenme bölümü olmaktadır.

Çocuk yoğun bakım

Hayati bulgularından ciddi riskler olan 28 günlükten daha büyük bebekler ile 18 yaşına kadar olan çocukların sağlık durumlarının izlendiği bölüm çocuk yoğun bakım olarak adlandırılmaktadır. Bu bölümde herhangi bir sebeple hayatı tehdit eden sağlık sorunlarını izlenmesi 365 gün ve 24 saat kesintisiz olarak yapılmaktadır. Bu bölümde özellikle sistem veya organ yetersizliğine bağlı olarak görülen ciddi sağlık problemlerinin yanı sıra ameliyat sonrasında genel sağlık durumlarının izlenmesi için yatış yapılır. Çocuk yoğun bakım ünitelerinde görevli olan hekimler 6 yıllık temel tıp eğitiminden ve 4 yıllık çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık eğitiminden sonra 3 yıl süreyle çocuk yoğun bakım bölümü eğitimini tamamlarlar.

Çocuk sağlığı ve hastalığı pediatri doktorları hangi hastalıklar ile ilgilenir?

Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünde çok farklı alanlardaki sağlık sorunları ile ilgili tanı ve tedavi yöntemleri uygulamaktadır. Bu hastalıklar temel olarak endokrin ve metabolik rahatsızlıklar olarak ikiye ayrılabilir. Çocuk sağlığı ve hastalığı polikliniklerinde başvurma sebepleri içerisinde genellikle şunlar yer almaktadır.

 • Enfeksiyon hastalıkları 
 • Kulak ağrısı
 • Tüm ateşli hastalıklar
 • Alerjik rinit
 • Ev kazaları
 • Alerjik astım
 • Döküntülü hastalıklar
 • Büyümüş lenf bezleri
 • Solunum yolları hastalıkları
 • Eklem romatizması
 • Bademcik iltihabı
 • Soğuk algınlığı
 • Kusma
 • Grip
 • Karın ağrısı
 • Ateşli havale geçirme
 • Suçiçeği
 • Göğüs ucu sorunları
 • Kabakulak
 • Sütün az gelmesi gibi emzirme problemleri
 • Kızamık
 • Yeni doğan bebeklerdeki göz iltihabı
 • Kızamıkçık
 • Göbek iltihabı
 • Katılma nöbetleri
 • Pişik
 • Gaz sancısı
 • Kabızlık
 • Böbrek hastalıkları
 • Kalp hastalıkları
 • İdrar yolu enfeksiyonu
 • Göğüs ağrısı
 • İdrar yolu taşları
 • İdrar kaçırma
 • Biz soruları
 • Besin alerjileri
 • Tiroid ve büyüme hormonu düzensizlikleri beşinci hastalık
 • Kızlarda aşırı tüylenme
 • Cushing sendromu
 • Cinsel gelişim bozuklukları
 • Yeni doğan muayenesi
 • Böbrek üstü bezi hastalıkları
 • Akut romatizmal ateş
 • Altıncı hastalık
 • Romatoloji hastalıkları
 • Aşı takvimi
 • Hipofiz bezi hastalıkları
 • Kasık fıtığı
 • Purpura ve ekimoz
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
 • Peygamber sünneti
 • İnmemiş testis
 • Ergenlikte anaroksiya ve bulimiya
 • Otizm
 • Serebral palsi
 • Kansızlık
 • Yeni doğan sarılığı 
 • Sünnet

Hangi durumlarda çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümüne başvurulmalıdır?

Çocukluk dönemi insanların gelişimlerinin en hızlı olduğu dönemdir. Bu dönemde fiziksel, psikolojik ve zihinsel gelişimlerinin yakından takip edilmesi, genel sağlığın korunması ve olası hastalık durumlarına en kısa süre içerisinde müdahale edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla da çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü çocukların sağlıklı sorunsuz ve ilerleyici bir gelişim göstermesi için emek vermektedir

Çocuklarda genel olarak görülen sağa problemlerinin baş göstermesi durumunda çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümüne başvurulması gerekir. Bunun yanında çocuğun yaşına uygun aralıklarla rutin muayenelerine yaptırılması sayesinde gelişiminin sağlıklı olup olmadığı tespit edilir bu rutin muayeneler sayesinde olası herhangi bir gecikme erken aşamada tespit edilerek kolaylıkla üstesinden gelinebilir.