Karpal Tünel Sendromu

Mar 28, 2022

KISA YOL

Karpal Tünel Sendromu Nedir?

Karpal tünel sendromu dediğimiz hastalık medihan siniri üzerinde baskı yapmaktadır. Aynı zamanda karpal tünel dediğimiz bölge ise elimizin avuç içinde yer alan kısma denilmektedir. Bu kısım oldukça dar ve kemikler ile kaplıdır. Karpal tünel sendromu ise karpal tünel dediğimiz bölgede median siniri dediğimiz sinirin sinirlerimize baskı yapması ile ellerimizde ve kollarımızda uyuşmaya ve karıncalanmaya sebep olan bir sendromdur.


Karpal tünel sendromunun nedenleri

Mehdi an sinir üzerine oluşan baskıdan dolayı bu sendrom oluşmaktadır. Ve küçük parmağımız hariç diğer bütün parmaklarımıza avuç içimiz tarafından his verilmektedir. Ve karpal tünel sendromuna Median siniri sıkıştıran her türlü durum bu sendroma yol açmaktadır. Ve bunun oluşmasında sadece tek bir neden yoktur. Farklı farklı nedenler bu sendromun oluşmasına sebep olmaktadır. Buradaki sinirin sıkışmasına veya tahriş olmasına bağlı olsa da anatomik nedenlerde bu sendromu tetiklemektedir. El bileğimizde oluşan kırık veya çıkık da bu sendromun oluşmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda elimizde bulunan küçük kemiklerde artit gibi nedenler de bu duruma yol açmaktadır. Eğer elde küçük küçük karpal tünel bulunan kişilerin sendroma yakalanma olasılıkları oldukça yüksektir. Karpal tünel sendromunun oluşmasında aynı zamanda obezite de oldukça Büyük bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte insan vücudundaki sıvı oranının değişmesi de bu sendroma neden olmaktadır. Karpal tünel bölgesi’nde bulunan medial sinirin tahriş olması daha vücutta aşırı sıvı tutulmasından kaynaklanmaktadır.

Karpal tünel sendromu önüne nasıl geçilir?

Karpal tünel sendromunun oluşmasını engelleyecek bir yöntem henüz tam olarak bulunmamıştır. Fakat ellerinizde ve bileklerinizde bulunan gerginliği en aza indirmek bu sendromun oluşmasına az da olsa engellemektedir. Ellerin çok fazla kullanılması daha bu sendromu tetiklediği için özellikle bilgisayar ile çalışan kişilerin klavye kullanırken daha sakin ve eli yormayacak hareketler ile çalışması gerekmektedir. Aynı zamanda çok uzun süre ya Yazı yazmak da bu sendromu tetikler. Bu yüzden Yazı yazarken belirli aralıklar ile Yapı işlemi gerçekleştirmek gerekir. Ellerin kullanılması ile çalışılan işlerde genellikle sürekli bir iş yapmak yerine elleri belirli periyotlar ile dinlendirerek çalışmak karpal tünel sendromunun önüne geçilmesini sağlar. Elleri çok fazla aşağı yukarı bükmek de zararlı olacağı için buna da dikkat edilmesi gerekmektedir. Ellerin ve kolların çok soğuk olduğunda daha karpal tünel sendromuna tetiklediği için sıcak bir şekilde tutulması gerekmektedir. Aksi durumda soğuk ortamlar ellerin ve kolların sertleşmesine sebep olacaktır Bu da karpal tünel sendromunu beraberinde getirir.

Karpal tünel sendromunun belirtileri

Genellikle karpal tünel sendromunda ortaya çıkan belirtiler daha yavaş gelişmektedir. İlk olarak belirtiyoruz terani ise kişinin parmaklarında karıncalanma hissi ile birlikte uyuşma başlar. Ardından bu sendromda küçük parmak dışında bütün parmaklar etkilenir ve bu hisse kapılır. Bazı kişilerde parmaklarda elektrik varmışçasına elektrik çarpması gibi hisler ortaya çıkar. Bazı kişilerde bu hisler kollara kadar çıkmaktadır. Bu sendroma yakalanmış olan kişiler genellikle belirtilerini ellerinde kitap telefon gibi eşyaları tutarken fark ederler. Aynı zamanda bu sendromun belirtileri daha çok geceleri görülmektedir. Şiddeti bazı zamanlarda o kadar artar ki kişinin uykusundan dahi uyanmasına sebep olabilir.


Karpal tünel sendromu tanı yöntemleri

Karpal tünel sendromu konulurken doktorun yapacağı fiziki muayene ile birlikte tanı koyar. Yapılan fiziki muayene ile kişinin parmaklarındaki his derecesi ölçülmektedir. Aynı zamanda bileği bükmek sinirlere dokunmak gibi birçok vakada semptomları oldukça fazla tetikler. Karpal tünel sendromunun tanısı konulurken aynı zamanda elektromiyografi testi bu test ile eldeki kaslardaki elektrik deşarjları ölçerek yapar.

Karpal tünel sendromu tedavi yöntemleri

Karpal tünel sendromunda tedavi belirtileri gösteren kişilerin doktora başvurup tanık oyulması ile başlamaktadır. Bu sendroma yakalanan kişilere erken tanı konulduğu takdirde cerrahi müdahaleye gerek duyulmaksızın tedavi edilebilmektedir. Bu sendromun ilk zamanlarında kişinin alacağı önlemler ile de hafif bir şekilde atlatılması sağlanabilir. Aynı zamanda ellerin bol bol dinlendirilmesi, soğuk buz kompresi yapılması oldukça etkili olan yöntemlerdendir. Hastalığın ileriki seviyelerinde olan kişiler ise genellikle bileklik ve ilaçlarla birlikte cerrahi müdahaleler yapılmaktadır. Bu sendroma yakalanan kişiler Eğer 10 Aydan daha kısa bir sürede belirti göstermiş ise genellikle bileklik ile tedavisi yapılmaktadır. Bilekliğin kullanılması genellikle geceleri elin sabit tutulması ile oluşabilecek uyuşma ve karıncalanma ya en aza indirmek içindir. Aynı zamanda bu sendrom için doktordan habersiz asla ilaç kullanılmaması gereklidir. Aşırı derecede ileri vakalarda isteyen açık cerrahi yöntem uygulanmaktadır. Cerrahi yöntemi uygularken de kişinin avuç içinde bir kesit açar ve buradaki siniri serbest bırakır.


Karpal tünel sendromunu tetikleyen durumlar

Bu sendromun ortaya çıkmasına tetikleyen birçok neden bulunmaktadır. Özellikle bilek yapısı dar olan kişilerde ortaya çıkması oldukça muhtemel bir durumdur. Bununla birlikte obezite ve alkol kullanan kişilerde normal durumlardan daha sık görülmektedir.bununla birlikte şeker hastalığı görülen kişilerde daha sık kartal tünel sendromunda bu kızıma baskı yapan durumlarda daha da fazla tetiklemektedir. Ellerde ve bileklerde oluşan herhangi bir kırık veya çatlak sonrasında da buradaki kırık ve çatlaklar karpal tünel sendromunu tetiklemektedir. Gün içerisinde elin çok fazla kullanılması ve  bilgisayarla çok fazla çalışılması da bu sendromu tetiklemektedir.

Karpal tünel tedavisinin geciktirilmesi

Karpal tünel tedavisinin başarılı olabilmesi için bu hastalığın tedavisinin net bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Tedavinin tanısı konulduktan sonra tedaviye başlanır olmaz ve geciktirilirse ileri derecelerde sinirlerde hasar meydana gelir. Bu daha kalıcı sakatlıkların oluşmasına sebep olabilir.


Karpal tünel tedavisinde evde bakım

Karpal tünel sendromunun oluşmaması için veya sendromu yeni görülmeye başlandığında evde uygulanacak bazı yöntemler ile hastalığın semptomları hafifletilebilir. Aynı zamanda elimizde üst verdiğinin güçlendirilmesi için bazı alternatif tedavi yöntemleri uygulanabilir. Bazı yoga duruşları da bu sendromun beraberinde getirdiği ağrıları hafifletmek için oldukça işe yaramaktadır. Yapılan araştırmalara göre fiziksel bazı el terapileri ile de kartal tünel sendromu belirtilerini veya yan etkilerini azaltıcı görülmektedir. Semptomun görüldüğü yerde oldukça yüksek yoğunluk da ultrasyonun kullanılması da ağrıları azaldığı görülmektedir.

Karpal tünel sendromuna karşı alınabilecek önlemler

Karpal tünel sendromu olan oluşmaması veya hafif atlatılır bilmesi için birçok tedavi ve önlem bulunmaktadır. bunlara uyulduğunda gelişen belirtiler hafifler ve sendromunu daha az hasarla atlatılması hedeflenir. Özellikle sürekli ellerini kullanarak çalışan kişiler doğru duruş ve dinlenme ile çalıştığında bu sendromla daha az karşılaşırlar. Bununla birlikte aşırı derecede kilo alımı da bu sendromu tetiklediği için kilo kontrolünün sağlanması gerekmektedir. Karpal tünel bölgesindeki sinirlere baskı yapacak herhangi bir durumla karşılaşıldığında bununla ilgili önlem alınmalı ve doktora başvurulması gerekmektedir. Bu gibi noktalara dikkat edildiğinde Oldukça hızlı bir iyileşme veya sendromunu hiç yaşanmamasına neden olunmuş olur.