Testis Kanseri

Mar 31, 2022

KISA YOL

Testis Kanseri Nedir?

Testislerin başlıca görevi üremek için semen ve erkeklik hormonu üreten organdır. Bu kanser türü erkeklerin neredeyse yüzde birlik bir kısmında oluşabilmektedir. 35 yaşından küçük olan erkeklerde ise genellikle oldukça sık rastlanan kanser çeşitlerinden bir tanesidir. Testis kanseri bulunan bir erkek için daha önce ailesini de böyle bir kanser türüne rastlanıp rastlanılmadı kontrol edilmelidir. Eğer ailede böyle bir kanser türü daha önce olmuşsa bu ailedeki erkeklerin her yıl düzenli aralıklar ile test yaptırmaları gerekmektedir. Genellikle testis kanseri olan kişiler kemoterapi ile tedavi edilebilmektedir. Tedavi sonrasında bu hastalığın iyileşmesi oldukça yüksektir. Kanserin meydana gelmesinde germ hücreleri olarak adlandırılan hücrelerden kaynaklı oluşmaktadır.Testis Kanserinin Çeşitleri

Testis kanseri büyük bir oran ile sperm üretmek için kullanılan germ hücrelerinde meydana gelmektedir. Testis kanseri iki çeşittir. Testis kanserinin ilk çeşidi seminoma tümörleridir. Bu türde genellikle testis kanserinde daha yavaş bir ilerleme gözlenir. Bu tür genellikle 20 ile 50 yaşları arasındaki erkeklerde görülmektedir. Diğer tür olan seminom dışı tümörler ise daha hızlı bir yayılma göstermektedir. Ve bu tümör türü genellikle ergenlik çağındaki erkek çocuklardan 30 yaşındaki erkeklere kadar görülme olasılığı bulunmaktadır.

Testis Kanserinin Belirtileri

Testis kanserinin belirtileri arasında ilk olarak bu kansere yakalanan kişilerin ailesinde böyle bir kanser türü ile karşılaşan birinin olup olmaması oldukça önemlidir. Bunun yanında ortaya çıkan belirtiler arasında testislerde hiçbir ağrı olmaksızın oluşan kitlelerdir. Herhangi bir testis sertleşmesini de belirtiler arasında değerlendirilip bir doktora başvurulması gerekmektedir. Testis kanserinin semptomlar arasında genellikle memelerde büyüme ve ağrı meydana gelir. Bununla birlikte sırt ağrısı ve boyun ağrısı gibi ağrılar meydana gelir. Bazı kişilerde ise kontrol dışında zayıflama ve halsizlik gibi belirtiler de görülmektedir. Bazı bireylerde testiste sıvı birikmesi de testis kanserinin belirtileri arasındadır. Aynı zamanda testislerin Farklı boyutlarda olması da doktora başvurulması gereken belirtilerden bir tanesidir. Testis bölgesinde herhangi bir rahatsızlık hisseden bireylerde testis kanserinin belirtisi olarak sayabilir ve doktora başvurulması gereklidir. Bazı kişilere testis kanseri belirtisi olarak sırt ağrısı ve nefes darlığı gibi durumlar yaratmaktadır. İşte bu belirtileri gösteren kişiler mutlaka erken teşhisin konulabilmesi için uzman bir doktora başvurmaları gerekmektedir.

Testis kanserinin risk faktörleri

Bu kanser türüne yakalanma oranı yüksek olan kişiler ise genellikle inmemiş testis dediğimiz olayı yaşayan kişilerde yüksektir.Aynı zamanda daha önce ailesinde testis kanseri yaşamış kişilerin bu kansere yakalanma olasılıkları oldukça yüksektir. Bu yüzden ailesine daha önce böyle bir öykü var ise her yıl mutlaka belirli testler yaptırılması gerekmektedir. Ailesinde bazı genetik hastalıkların olduğu kişilerde risk grupları içerisinde yer almaktadır. Bu kişiler genellikle genetik hastalıklardan dolayı testis kanserine tetiklemektedir. Genellikle 40 yaşındaki erkeklerde görülen Bu hastalık ileriki yaşlarda 50 ile 60 yaş arasındaki erkeklerde de görülmektedir. Bu yüzden bu yaşlarda hiç kişiler mutlaka belirli testler ile rutin bir şekilde kontrollerini yaptırması gerekmektedir. Eğer kişiler kendiliğinden testis kansere belirtilerine fark ettiklerinde mutlaka bir doktora başvurmaları gerekmektedir. Çünkü erken teşhis hastalığın daha hızlı bir şekilde tedavi edilmesine katkı sağlamaktadır.

Testis kanseri tanı yöntemleri

Testis kanserinin tespit edilebilmesi ve tanının kesin olarak konulabilmesi için bazı yöntemlere başvurulmaktadır. Bu yöntemler arasında ilk olarak skrotal ultrason dediğimiz ultrason ile tesiste bulunan tümörün başka bir organdan mı geldi yoksa burada mı oluştuğu kesin olarak tespit edilmektedir. Kan testi ile de bireyin testis kanseri belirtileri göstermesinin ardından yapılmaktadır. Bilgisayarlı tomografi yöntemi de bulunan tümörü çevre organlara yayılma gösterip göstermediği görüntülenmektedir.


Testis kanserinin evreleri

Testis kanseri genel anlamda üç evreye ayrılmaktadır. Kanserin birinci evresinde daha hafif semptomlar gösterir ve kanser sadece testiste bulunur. 2. Evrede dediğimiz evrede ise kanser yavaş yavaş ilerlemeye başlar hatta karın bölgesindeki lenf düğümlerine kadar yayılmaya devam eder. 3 ve son evrede ise daha hızlı yayılmaya devam eder ve karın bölgesinden akciğere kadar ilerler.


Testis kanserinin tedavi yöntemleri

Testis kanserinin tedavisinde birçok cerrahi yöntem ve farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler arasında ilk olarak cerrahi müdahale kanserin ilerlemiş olduğu veya  riskin olduça yüksek olduğu kişilerde uygulanmaktadır. Kemoterapi yöntemi ile de tedavi yapılmaktadır. Kemoterapi ile testisin dışına eğer kanser hücreleri yayılmış ise kemoterapi ile tedavi edilmektedir. Bazı durumlarda ise ameliyat sonrasında ek bir tedavi olarak uygulanmaktadır. Radyasyon tedavisi ise diğer tedavi yöntemlerine desteklemek amacı ile kullanılmaktadır.Testis Ameliyatı

Genellikle ilk evrelerde kesin tanı konulan hastalara kanserli olan testislerin alınabilmesi için ameliyat yapılmaktadır. Eğer kanser testis dışında herhangi bir organa yayılmadıysa yapılan ameliyatlar sadece testislerin alınması ile gerçekleştirilir ve oldukça başarılı bir ameliyat yapılmış olur. Bununla birlikte tek bir testisin alınması durumunda hastada beklenmedik bir komplikasyon genellikle gerçekleşmez. Halk arasında tek bir testisin alınması o kişi de kısırlığa sebep olacağına düşünürse de böyle bir durum söz konusu değildir. Fakat iki testisin birden alınması kısırlığı da beraberinde getirmektedir. Aynı zamanda kanserli olan hücrelerin tedavi edilebilmesi için lenf bezlerinin alınmasına da ihtiyaç duyulabilir. İşte bu durumda lenf bezlerinin alınabilmesi için karından bir kesit açılır ve buradan lenf bezi alınır. Yapılan bu ameliyatlar sonrasında kemoterapi ve radyoterapi işlemleri de yardımcı tedavi olarak uygulanmaktadır. Uygulanan bu yardımcı tedaviler sonrasında hastanın doğurganlık oranı düşürme ihtimali de unutulmamalıdır. Fakat erken teşhis edilen testis kanserlerinde mutlaka kanserin diğer organlara yayılmaması için müdahale edilmesi gerekmektedir. Bu yüzden doktorun tavsiyelerine uyulup tedavinin aksatılmadan uygulanması gerekmektedir.

Testis kanseri sonrasında çocuk sahibi olunabilir mi?

Testis kanseri sonrasında testisin alınması durumu söz konusu ise genellikle kısırlık ve ereksiyon durumları yaşanmamaktadır. Çünkü bir testis alındığında diğeri onun yerine daha fazla sperm üretebiliyor ise bu durumda herhangi bir sorun yaşanmaz. Fakat ameliyat sonrasında kemoterapi veya radyoterapi gibi uygulamalar doğurganlığı belli bir seviyede düşürmektedir. Eğer kanser ilerlemiş ise tedavi sürecinde testislerle birlikte lenf düğümleri de alınmış ise bu durumda doğurganlığı ciddi bir oranda etkilenebilir.

Testis kanseri önlenebilir mi?

Testis kanseri önlemenin belirli bir yöntemi bulunmamaktadır. Ancak erken teşhis oldukça önemli ve tedavinin yanıt vermesi için yapılması gereken durumlardan birisidir. Fakat alınabilecek küçük önlemler ile testis kanserinin oluşma riski düşürülebilir. Erkekler genellikle belirli periyotlar ile kendi kendilerini kontrol ettiklerinde ve herhangi bir değişiklik gördüklerinde doktora başvurmaları Bu Kanserin yaşanmasını önleyebilir. Aynı zamanda testislerde herhangi bir testis kanseri belirtisi bulunup bulunmadığına bakılması gerekmektedir. Eğer göze çarpan ve anormal bir durum bulunuyor ise doktora başvurulması gerekmektedir. Bu şekilde erken teşhis eğer kanser görülüyor ise hastalığın seyrini olumlu yönde etkilemektedir. Aynı zamanda ailesinde daha önce bu kansere yakalanmış kişiler var ise bu kişilerin belirli periyotlar ile mutlaka ön testler ve muayeneler yaptırmaları gerekmektedir. Bu sayede Eğer kişide böyle bir kanser türü mevcut ise daha erken teşhis edilmiş hem müdahalesinin de daha erken yapıldığı için hasta çok fazla etkilenmeden bu durumdan kurtulmuş olur.