Doktor Hakkında

1983 yılında doğan Funda Cansun 2008 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimini tamamladıktan sonra göğüs cerrahisi alanındaki uzmanlık eğitimi ise 2018 yılında izmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlamıştır.

Funda Cansun’un yabancı dili İngilizce olmakla birlikte doktora tezini  ise Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tanısı ile Opere Edilen Hastaların RDW, Trombosit ve Nötrofil/Lenfosit Oranlarının Survey ve Preoperatif Değerlendirme Üzerine Etkisi üzerine hazırlamıştır.

Funda Cansun meslek hayatına 2009 yılında Sağlık Bakanlığı İzmir 350 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda başlamış  ve 2011 yılına kadar buradaki görevine devam etmiştir. Daha sonrasında 2012 yılında asistan doktor olarak Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başlamış ve 2019 yılına kadar bu hastanede hem uzmanlık eğitimini almış hem de görevini yerine getirmiştir. Funda Cansun 2019 yılından bu yana ise Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göğüs cerrahı olarak hastalarına hizmet vermektedir.

Funda Cansu’nun Türk Göğüs Cerrahi Derneği, European Society of Thoracic Surgery, Türk Toraks Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Türk Akciğer Kanseri Derneği ve Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneğine mesleki üyelikleri bulunmaktadır.

Funda Cansun’un uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış olan 4 farklı çalışması bulunurken ulusal bilimsel toplantılarda sunmuş olduğu ve bildiri kitaplarında yer alan 35 farklı çalışması bulunmaktadır. Bunların yanında ulusal ve uluslararası 5 farklı kitabı ve kitap bölümü bulunmaktadır. Funda Cansun’un aynı zamanda ulusal hakemli dergilerde de yayınlanmış olan 11 farklı çalışması bulunmaktadır. Son olarak uluslararası toplantılarda sunduğu ve bildiri kitaplarında yer almış olan bir çalışması ve 3 farklı çeviri kitabı da bulunmaktadır. Son olarak Funda Cansun’un Staging Handbook of Thoracic Oncology kitabının editörlüğünü de yapmıştır.

Eğitim

M

Mezun Olduğu Okul

Trakya Üniversitesi
U

Uzmanlık Aldığı Okul