Göğüs Hastalıkları

Tıp dünyası içerisinde özel bir ana bilim dalı olarak göğüs hastalıkları; insan vücudunda akciğer ve solunum sisteminin rahatsızlıkları konusunda tanı koyan ve tedavi yöntemleri ile ilgilenen bilim dalıdır. Bilindiği üzere soluk alıp verme, yaşamı doğru bir şekilde sürdürebilme, enerjiyi ve oksijeni kullanabilme gibi birçok farklı noktada akciğerler ve solunum sistemi önemli bir yere sahiptir. Bu noktalarda şikayetlere sahip olan herkes doğru çözümü bulabilmek için göğüs hastalıkları üzerinden sağlık hizmetlerine başvurabilir.

Göğüs hastalıkları birimi, birçok farklı tıp branşı ile multidisipliner bir yaklaşım göstererek, gerekli rahatsızlıklarda konsülte halde çalışmalarını yürütür. Çalışmalarını gerçekleştirirken, kimi zaman laboratuvar testleri, kimi zaman radyolojik görüntüleme testleri, alerji testleri veya solunum fonksiyon kontrolleri gibi yöntemler kullanır. Bu sayede de göğüs hastalıkları, hastanın yaşamını sorunsuz ve konforlu bir şekilde yürütebilmesi için çalışmalar yürütür.

Göğüs Hastalıkları Hangi Hastalıklara Tanı Koyar Ve Tedavisi İle İlgilenir?

Göğüs hastalıkları birimi bahsedildiği şekilde temel olarak akciğer ve solunum yollarındaki rahatsızlıkların üzerinde durur ve genellikle muayene, tanı, tedavi yöntemi ile ilerlerken gereken noktada cerrahi yöntemlere dahi başvurur. Bu bölümün tanı yöntemleri arasında en temel işlemler olarak laboratuvar testleri, yani kan ve kültür tahlilleri yer alır. Röntgen, tomografi, MR, ultrason gibi görüntüleme teknolojilerinden de yararlanılırken, bazen difüzyon testi, alerji testi veya solunum kalite testi gibi işlemler yapılır. Uyku laboratuvarları üzerinde yapılan çalışmalarla uyku kalitesindeki bozukluklar ve bazı hastalıklarda seviyelerin görüntülenmesi için bronkoskopi gibi işlemler de bu bölümün tanı yöntemleri arasında yer alır.

Aslında göğüs hastalıkları uzmanları temel olarak öncelikle hastanın şikayetini dinler sonrasında fiziki muayene ve gerekirse diğer test yöntemleri ile tanı işlemini gerçekleştirir. Tanısı konulan ve bölümün ilgilenerek tedavisini gerçekleştirdiği hastalıklar arasında;

 • Akciğer rahatsızlıkları olan pnömotoraks ve pulmoner emboli
 • Plörezi
 • Kronik öksürük rahatsızlıkları
 • KOAH yani kronik obstrüktif akciğer hastalığı, astım, verem ve akciğer kanseri
 • Zatürre
 • Sigara bırakma yöntemleri ve sigaradan doğan hastalıkların tedavisi
 • Uyku apnesi
 • Solunum yolu enfeksiyonları
 • Akut nitelikte grip, nezle ve bronşit rahatsızlıkları
 • Solunum yolu alerjileri
 • İnterstisyel akciğer rahatsızlıkları bulunmaktadır.

Tüm bu rahatsızlıklar yanında aslında göğüs hastalıkları birimi birçok farklı rahatsızlık konusunda da tanı ve tedavi yöntemleri ile çalışma gerçekleştirirken, her noktada ayrı sistemler sayesinde sonuç elde edilir. Bu bağlamda da farklı rahatsızlıklar konusunda daha detaylı incelemeler yapılabilir.