Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Kulak burun boğaz hastalıkları nedir?

Kulak burun boğaz hastalıkları hani ne kadar sınırlı bir bölgeyle ilgileniyormuş gibi görünse de işitme, tat alma, denge, koku gibi duyu organlarının yanı sıra yutma, konuşma, ses ve solunum fonksiyonlarındaki bozukluklar, yüz ve boyundaki şekil bozuklukları ve tümörler sonucunda oluşan şekil bozuklukları gibi alanlar ile de ilgilenen bir tıp alanıdır. Kısacası kulu kulak burun boğaz hastalıkları uzmanları baş boğaz burun kulak ve boyun bölgesini etkileyen hastalıkların tanı ve tedavisinde yetkili olmaktadır.

Kulak burun boğaz hastalıkları temel olarak genel ve pediatrik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Genel kulak burun boğaz hastalıkları alanında gerçekleştirilen tanı ve tedaviler 18 yaş üzerindeki hastalara uygulanmaktadır. Pediyatrik kulak burun boğaz hastalıkları ise bebeklerde ve çocuklarda görülen kulak burun boğaz hastalıklarının tanı ve tedavi edilmesini kapsarlar.

Kulak burun boğaz hastalıkları ile ilgili durumlar nelerdir?

Kulak burun boğaz hastalıklarının ilgilendiği durumlar temel olarak üçe ayrılmaktadır. Bu alanların ilki kulak hastalıkları olmaktadır. Kulak hastalıkları içerisinde estetik bozukluklar, orta kulak iltihapları, yüz felci, geçici ya da kalıcı işitme kaybı gibi hastalıklar yer almaktadır. Çeşitli belirtiler ile kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına başvuran hastalar detaylı bir incelemeden sonra teşhis ve tedavi edilmektedir.

Kulak burun boğaz hastalıklarının ikinci alanı burun merkezli şikayetler olmaktadır. Burun tıkanıklıkları, koku alma kaybı, burun iltihapları, şekil bozuklukları ve burun kanamaları gibi şikayetler ile ilgilenen bu alandan bazı vakalarda doğru tedavinin uygulanabilmesi için diğer disiplinlere başvurulmaktadır. Burun alanında iyi ya da kötü huylu tümörlerin ilk tespitleri de yine kulak burun boğaz hastalıkları uzmanları tarafından yapılmaktadır.

Kulak bırakma boğaz biriminin tedavi alanlarının sonuncusu ise boğaz hastalıkları olmaktadır. Boğaz çok farklı yapıların bir arada bulunduğu bir alan olmaktadır. Bu sebeple de uyku apnesi, nodüller, çene ve boğaz ağrısı, horlama, ses telleri de oluşan polipler, boğaz kuruluğu, yemek bursu hastalıkları gibi çeşitli hastalıkların tanı ve tedavisini üstlenirler.

Kulak burun boğaz doktorlarının ilgilendikleri hastalıklar nelerdir?

Burun boğaz doktorları birçok farklı hastalıkla ilgilenmektedir. Kulak burun boğaz hastalıklarını zamanında müdahale edilmez ise ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir. Daha önce de belirttiğimiz gibi kulak burun boğaz hastalıkları temin olarak 3 farklı alana ayrılmaktadır. Bu alanlarda en sık görülen hastalıklar içerisinde ise şunlar yer alır.

Kulak hastalıkları

Burun boğaz hastalıkları uzun yetki alanına giren ve kulak ile ilgili olan hastalıklar içerisinde şunlar yer almaktadır.

 • Ani işitme kaybı
 • Yüz felci
 • Yaşa bağlı işitme kaybı
 • Kulak çınlaması
 • Orta kulak iltihabı
 • Vertigo
 • Dış kulak enfeksiyonu
 • Otoskleroz 
 • Kulak kiri
 • Meniere hastalığı

Burun hastalıkları

Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanlarının ilgilendiği burun hastalıkları içerisinde şunlar yer almaktadır.

 • Geniz eti ameliyatı
 • Bademcik ameliyatı
 • Sinüzit
 • Nezle
 • Grip
 • Koku alma bozuklukları
 • Nazal polipler
 • Burun kemiği kırığı
 • Burun kemiği eğriliği
 • Burun kanaması
 • Alerjik rinit

Boğaz hastalıkları

Kulak burun boğaz bölümünü ilgilendiren boğaz alanında görülen hastalıklar içerisinde şunlar yer almaktadır.

 • Reflü
 • Dil bağı
 • Ses teli rahatsızlıkları
 • Farenjit
 • Larenjit
 • Bademcik ve geniz eti
 • Tiroit
 • Ağız kokusu
 • Gırtlak reflüsü
 • Uyku apnesi
 • Ağız içi lezyon
 • Horlama

Bu temel hastalıkların yanı sıra aşağıda belirtilen alanlarda da kulak burun boğaz hastalıkları uzmanları hastalarına hizmet vermektedir.

Otoloji ve Nörootoloji Hastalıkları

Otoloji ve Nörootoloji hastalıkları kulağı ve beyni ilgilendiren hastalıkları kapsamaktadır. Bu hastalıklar içerisinde en sık görülenleri ise aşağıda belirtilmiştir:

 • Kulak tümörleri ve dış kulak yolu ile ilgili tüm rahatsızlıklar kulağı etkilediği kadar beyni de etkilemektedir.
 • Orta kulakta görülen orta kulak sıvı birikimleri, akut ve kronik iltihaplanmalar, orta kulak ve iç kulak bağlantısında kireçlenme ve kolesteatom cerrahisi gibi orta kulak hastalıkları da otoloji ve nörootoloji rahatsızlıkları arasında yer almaktadır.
 • İç kulak hastalıkları arasında yer alan vestibüler nörinit ve labirentit gibi hastalıklar hem kulağı hem de beyni etkileyen hastalıklar arasında yer almaktadır. Bunların yanında benign paroksismal pozisyonel vertigo rahatsızlıkları ve meniere hastalığı da iç kulak ve gerisi de görülen hastalıklar arasında yer almaktadır.

Rinoloji ve alerji hastalıkları

Günümüzde daha fazla görülmeye başlanan alerji hastalıklarıyla da kulak burun boğaz hastalıkların uzmanları ilgilenmektedir. Rinoloji ve alerji alanındaki hastalıkların tedavi edilmesinde ise aşağıdaki yöntemler kullanılmaktadır.

 • Burun kemiği eğriliklerinin tedavi edilmesi
 • Burun içi kanserlerinin ve poliplerin tedavi edilmesi
 • Mevsimsel ya da kronik alerjik burun nesnelerinin tedavi edilmesi
 • Burun eti sorunlarının çözümü
 • Akut ve kronik sinirli tedavileri

Stomatoloji ve orofarenks Hastalıkları

Stomatoloji ve orofarenks hastalıkları içerisinde şunlar yer almaktadır.

 • Ağız içerisinde yer alan tümöral kistik ve ilk tabi rahatsızlıklar
 • Geniz etinde baba bademciklerde görülen iltihaplar
 • Horlamaya neden olan faktörler ve bu faktörlerin tedavi edilmesi

Larengoloji problemleri

Larengoloji problemleri olarak ses telleri ile ilgili olmaktadır. Ses tellerinde ya da çevresinde meydana gelen iltihaplanmalar larenjit ismiyle anılmaktadır. Bunun yanında gırtlak kanseri ve ses tellerinde görülen nodüllerde yine larengoloji problemleri arasında yer almaktadır. Bunların yanında konuşma bozukluklarının tedavisinde de kulak burun boğaz hastalıkları uzmanları yetkili olmaktadır.

Baş ve boyun cerrahisi

Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanlarının Başbuğ boyun cerrahisi kapsamında ilgilendiği hastalıklar içerisinde şunlar yer almaktadır.

 • Baş bölgesinde meydana gelen kanser vakalarının tedavisi
 • Tükürük bezlerinde görülen iltihabi hastalıkların tedavisi
 • Doğuştan itibaren görülen ve boyun bölgesindeki kitlelerin tedavisi
 • Tümöral şişlikler
 • Hava yolu sorunlarının tedavisi
 • Tiroid bezi cerrahisi
 • Bademcik ve geniz eti hastalıkları
 • Boyunda şişlik ile karakterize olan kitlelerin tedavisi
 • Tiroglossal kitlelerin tedavisi

Maksillofasial ve fasial plastik cerrahi

Maksillofasial ve fasial plastik cerrahi uygulamaları içerisinde şunlar yer almaktadır.

 • Çene ve yüz kemiklerinde meydana gelen rahatsızlıkların tedavisi
 • Kepçe kulak operasyonları
 • Burun estetiği
 • Alt ve üst senelerde meydana gelen kırıkların cerrahi tedavisi

Kulak burun boğaz bölümüne hangi durumlarda başvurulmalıdır?

Bunun boğaz hastalıkları bölümüne birçok farklı hastalık için başvuruda bulunulmaktadır. Farklı alanlardaki bu hastalıklarda en sık görülen belirtiler içerisinde ise şunlar yer alır.

 • Sık bir şekilde görülen ve sık yaşanan baş dönmeleri
 • Sık sık hapşırmak
 • Gözlerde yanma, kaşınma ve sulanma
 • Uykudan sık sık uyanmak
 • Çok fazla horlamak
 • Çene bölgesinde hissedilen ağrı
 • Ses kısıklığı
 • Boğaz ağrısı
 • Kulak akıntısı
 • İşitme kaybı
 • Kulak çınlaması
 • Kulak ağrısı
 • Burun kanaması
 • Burun kaşıntısı
 • Burun akıntısı