Gastroenteroloji

Tümleşik bir sistem olarak çalışan sindirim sistemi içerisinde ağızdan yemek borusuna oradan mideye, ince bağırsak, kalın bağırsak, karaciğer, safra yolları gibi bir noktaya ulaşacak şekilde bu bölümlerin herhangi birinde karşılaşılan sindirim ve beslenme problemleri ile alakalı olarak hastalıkların tanı ve teşhis yöntemlerini geliştiren tıp bilimi gastroenteroloji olarak adlandırılır.  Aslında gastroenteroloji yemek borusu, mide ve bağırsaklar ile birlikte makat bölgesi, karaciğer, safra kesesi, pankreas, karın duvarı gibi birçok farklı noktada böbrekler hariç olmak üzere tanı ve tedavi yöntemleri sağlamaktadır.

Gastroenteroloji Hangi Hastalıkların Tanısını Koyar Ve Tedavi İle İlgilenir?

Gastroenteroloji insan beslenmesinin sürdürülmesi ve vücutta gıdanın doğru şekilde kullanılmasının sağlanabilmesi için en önemli bilim dallarından birisidir. Bu çalışma çerçevesi içerisinde gastroentoloji yaygın olarak halk arasında görülen birçok farklı hastalık ile birlikte spesifik bazı hastalıklar üzerinde durmaktadır. Örnek olarak halk arasında en fazla görülen gastroenterolojik hastalıklar içerisinde 

  • Ülser, gastrit ve reflü gibi mide rahatsızlıkları 
  • Bağırsak bölgesinde karşılaşılabilecek çölyak hastalığı, kolit, crohn hastalığı veya rektum kanseri gibi birçok hastalık, 
  • Karaciğer sirozu, karaciğer kanseri, 
  • İshal rahatsızlıkları 
  • Yemek borusu kanseri gibi birçok farklı hastalık bu bölümün ilgi alanında bulunmaktadır.

Hastalığın türüne bağlı olarak gastroenteroloji bölümünde tanı ve tedavi yöntemleri değişiklik göstermektedir. Temel olarak gastroenteroloji bölümü kapsamında teşhis ve tedavi açısından en fazla kullanılan yöntemler arasında endoskopi ve kolonoskopi gibi iki önemli yöntem yer almaktadır. Bu çerçeve bağlamında da gastroentoloji bölümü tarafından üzerinde durularak, tanı ve tedavi gerçekleştirilen hastalıklar ayrı ayrı incelenebilir.