Gastroenteroloji

Gastroenteroloji nedir?

Gastroentoloji bölümü temel olarak karın içi organlarını inceleyen bu organlardaki hastalıkların tanısını koyan ve tedavisini yapan bölüm dalıdır. Sindirim sistemi kanalı adı verilen bu organlar içerisinde yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve makat bölgesi bulunmaktadır. Bunun yanında karaciğer hastalıkları, safra kesesi ve yolu hastalıkları ile pankreas hastalıkları ile de gastroenteroloji bölümü ilgilenmektedir. Karın içerisinde bulunan organlar içerisinde böbrekler de yer almaktadır. Ancak gastroenteroloji bölümü böbrekler ile ilgilenmektedir.

Gastroenteroloji ile ilgili durumlar nelerdir?

Gastroentoloji bölümü birçok farklı sağlık sorunu ile ilgilenmektedir. Toplumda sıklıkla görülen reflü konusundaki yakınmalara yardımcı olan gastroenterologlar kolonoskopi ile kalın bağırsak rahatsızlıklarını incelerler. Bunun yanında yemek borusuna kaçan cisimlerin ya da zararlı maddelerin neden olduğu yaralanmaları onarmakla görevli olan gastroenterologlar aynı zamanda gastrit ve ülser tedavileri gibi tedavileri de yerine getirmektedir. Gastroenteroloji bölümü karın içerisinde yer alan tüm organlarla ilgilendiği için birçok farklı hastalığın tanı ve tedavisinde görevli olmaktadır.

Gastroenterologlar hangi hastalıklar ile ilgilenir?

Söz konusu gastroentoloji bölümü olduğundan tanısı ve tedavisi gerçekleşen birçok farklı hastalık bulunmaktadır. Bu hastalıkların bir kısmı nadir olarak görülen hastalıklar olmakla birlikte bir kısmı ise toplumda sıklıkla görülen hastalıklar olmaktadır. Toplumda en sık görülen gastroenteroloji hastalıkları içerisinde şunlar yer almaktadır.

Gastrointestinal kanal hastalıkları

Gastrointestinal sistem denildiğinde yemek borusu hastalıkları, yutkunma güçlüğü, mide yanması ve ağız kokusu gibi belirtiler ile kendini gösteren hastalıklar söz konusu olmaktadır. Bunların başında reflü gelmekle birlikte yemek borusu da görülen kanama ve yabancı cisim kaynaklı yaralanmalar ya da tahriş edici maddelerin neden olduğu hasarlar ile yemek borusu kanseri gibi ciddi ve hayati hastalıkların tanı ve tedavisi gastroenterologlar tarafından yapılmaktadır.

Mide hastalıkları

Toplumda en sık görülen hastalıklar içerisinde yer alan mide hastalıkları çok çeşitli olabilmektedir. Sürekli faaliyet içerisinde olan midede görülen hastalıklarla da gastroenterologlar ilgilenmektedir. Mide ekşimesi ve karın ağrısı gibi karakteristik belirtiler ile kendini gösteren mide hastalıkları içerisinde en sık rastlanan mide fıtığı, ülser, gastrit, reflü ve mide kanseri gibi hastalıklar olmaktadır. Bu hastalıkların tanı ve tedavisinde de yine gastroenterologlar görevli olmaktadır.

Kolon hastalıkları

Bağırsaktaki fonksiyonel bozulmalar durumunda ortaya çıkan hastalıklara kolon hastalıkları denmektedir. Farklı çeşitleri bulunan kolon hastalıkları içerisinde en sık rastlanan hastalıklar içerisinde ise hemoroit, kabızlık, anal figürler, irritabl bağırsak sendromu apse ve kolon kanserleri bulunur. Kolon hastalıklarının teşhisinde genellikle kolonoskopi kullanılmaktadır. Kolon hastalıklarıyla ilgilenen gastroenterologlar haklı tedavi yöntemleri kullanmaktadır.

Rektum hastalıkları

Toplumda sıklıkla görülen bir diğer hastalık grubu ise rektum hastalıkları olmaktadır. Özellikle hemoroit ve hemoroitte bağlı olarak görülen kanamalar yanı sıra anal kaşıntı, makat çatlaması, apseler ve anal fissür gibi problemlerle sıklıkla karşılaşılmaktadır.

Karaciğer, safra ve pankreas hastalıkları

Gastroentoloji bölümüne başvuran hastaların önemli bir kısmı karaciğer sorunları yaşayan hastalar olmaktadır. Son derece tehlikeli olan karaciğer hastalıkları içerisinde en sık karşılaşılanları ise karaciğer apseleri, portal hipertansiyon, karaciğer sirozu, iyi huylu karaciğer tümörleri, karaciğer kanseri, kist hidatiği, hepatit a, hepatit b, hepatit c ve hepatit d gibi hastalıklar yer almaktadır.

Gastroentoloji bölümünün ilgilendiği safra hastalıkları ise pankreas ve karaciğer ile bağlantılı gelişen hastalıklar olmaktadır. En sık görülen safra hastalıkları içerisinde safra kesesi polipi, safra kesesi taşı, safra yolunda meydana gelen yaralanmalar, safra kesesi iltihabı, safra kesesi tümörleri ve safra yolunda meydana gelen darlıklar olmaktadır.

Gastroentoloji bölümünün ilgilendiği hastalıklar içerisinde pankreas hastalıkları da bulunmaktadır. Vücudun temel fonksiyonlarını devam ettirebilmesi için önemli olan onların üretiminde görevli olan pankreasta görülen hastalıklar içerisinde akut pankreas, pankreas kanseri ve kronik pankreas gibi hastalıklar yer almaktadır.

Gastroenteroloji bölümüne hangi durumlarda başvurulmalıdır?

Gastroentoloji bölümü birçok farklı hastalığı tanı ve tedavisinde görevli olan bir bölümdür. Bu sebeple de hastalarda görülen birçok farklı belirti onları gastroenteroloji bölümüne yönlendirmektedir. Bu belirtiler içerisinde en karakteristik olanları karında yanma, ağza acı su gelmesi, mide yanması, mide ağrısı ve mide bulantıları olmaktadır. Bunun yanında yutkunma güçlüğü, siyah dışkı, anemi, makatta kanama, hıçkırık, kabızlık ve sarılık gibi belirtiler de hastaların gastroentoloji bölümüne yönlenmesine neden olmaktadır.

Gastroentoloji bölümünde uygulanan tetkikler

Gastroentoloji bölümünde hastalıkların tanısında birçok farklı tetkik bulunmaktadır. Ancak bazı tetkikler gastroenteroloji bölümünün özellikle kullandığı özel tetkikler içerisinde yer almaktadır. Bunların içerisinde endoskopi kolonoskopi ERCP ve MRCP bulunmaktadır.

Kolonoskopi

Bağırsaktaki hastalıkların tanı almasında kullanılan kolonoskopi ucunda kamera olan boru şeklindeki bir cihazdır. Anüsten giriş yapılan bu tetkikte kalın bağırsağın yanı sıra ince bağırsağın kalın bağırsağı komşu olan kısımlarında görüntülemek mümkündür. Tetkikten önce kalın bağırsağın tamamen temizlenmesi için çeşitli ilaçlar ve diyetler kullanılır.

Endoskopi

Endoskopi işlemi ise yemek borusu, yemek borusu ile midenin birleştiği alan ve midedeki hastalıkların tanı almasında kullanılan bir tetkik yöntemidir. Endoskopide kullanılan kamera yüksek çözünürlüğe sahip olduğu için bu bölgedeki organların ayrıntılı görüntülenmesi sağlanır.

ERCP

Başka endoskopik bir görüntüleme yöntemi olan ERCP pankreas ve safra kanallarındaki hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan bir yöntem olmaktadır. ERCP’ye özel olarak tasarlanmış cihaz ile onikiparmak bağırsaklarını açılan safra kanalları incelenebilir. Bunun yanında safra ve pankreas kanallarındaki hastalıkların tedavi edilmesi de ERCP ile mümkün olmaktadır.

MRCP

MRCP yönteminde ise safra kesesi ve pankreas kanalları MR cihazı ile görüntülenmektedir. Sadece teşhis amacı ile başvurulan bir yöntem olan MRCP ile keşfedilen hastalıkların tedavisinde ERCP kullanılmaktadır.