Kalp ve Damar Cerrahisi

Kalp ve damar cerrahisi bölümü kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili hastalıkların tedavisini üstlenen bir bölüm olmaktadır. Bu bölümdeki uzmanlar sadece kalbi etkileyen hastalıklar ile değil aynı zamanda kalbin çalışması üzerinde etkili olan üç damardan kaynaklanan hastalıkların tedavisinde de yetkili olan bir birimdir.

Kalp ve damar cerrahisi uzmanları hastaların günlük ve normal hayatlarına sağlıklı bir şekilde en kısa süre içerisinde dönebilmesi için farklı disiplinler ile de çalışmaktadır. Bunların içerisinde fizyoterapi ve anestezi uzmanları tedavinin başarını oranını arttırmakla kalmaz aynı zamanda hastaların tedavi sonrasındaki süreçlerini de konforlu bir şekilde atlatılmasını sağlamaktadır.

Kalp ve damar cerrahisi ile ilgili durumlar nelerdir?

Kalp ve damar cerrahisi, kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili tanı ve müdahale gerektirebilecek bütün şikayetlerle ilgilenmektedir. Modern tıbbın bütün imkanlarını kullanarak çözüm üreten kalp ve damar cerrahisi endovasküler yöntemleri eksiksiz bir şekilde uygular. Kalp ve damar cerrahisi genel olarak kalp kapakçıkları, kalbin kendisi, kalbi besleyen koroner damarlar ve tüm dolaşım sisteminin ne etkileyen hastalıklar ile ilgilenmektedir.

Kalp ve damar cerrahi doktorları hangi hastalıklar ile ilgilenir?

Kalp damar cerrahi doktorlarının ilgilenmiş olduğu hastalıklar içerisinde genel olarak şunlar yer almaktadır.

Kalp krizi

Bazı etkenlerin kalpteki sağlık sorunlarını tetikleme esinden dolayı kalp kasının kasılmasını sağlayan kasların tamamen oksijensiz kalmasına kalp krizi adı verilmektedir. Kalp krizinin gerçekleşmesi durumunda kalp kasında bulunan hücreler bir süre sonra ölmeye başlar. Budurum birçok vakada geri dönüşü olmayan sonuçların yarat yapılmasına neden olmaktadır.

Kalp yetmezliği

Kalbe giden kan miktarının ve dolayısıyla oksijenin azalması kalp kasının görevini normal bir şekilde yerine getirilmemesine neden olmaktadır. Bu durumda kalbin normal bir şekilde çalışmasını etkiler ve bir süre sonra kalp yetmezliği adı verilen hastalık ortaya çıkar.

Anjina

Halk arasında göğüs ağrısı olarak da adlandırılan anjina kan kasına ihtiyacı olan kan akışının azalması sebebi ile görülmektedir. Anjinanın en temel belirtisi efor ile birlikte artarken dinlenme ile birkaç dakika içerisinde geçmesidir.

Hipertansiyon

Kalp ve damar hastalıkları arasında en yaygın görülen hastalık olan hipertansiyon kalpten vücuda pompalanan kanın basıncının yüksek olması sebebiyle görülmektedir. Genetik geçişlilik görülen hipertansiyon, dışsal nedenlerden dolayı da meydana geldiği görülmektedir.

Pulmoner hipertansiyon

Normal bir kalpte sağ taraf sol tarafa göre daha düşük basınçlı bir kan pompalar. Kalbin sağ tarafındaki kan akışına pulmoner basınç adı verilmektedir. Bu basıncın yükselmesine ise pulmoner hipertansiyon adı verilir.

Damar sertleşmesi

Sağlıksız beslenme ve hareketsizlik gibi çeşitli etmenlerle zaman içerisinde atardamarda yağ ve kolesterol gibi zararlı atıklar birikmektedir. Biriken bu atıklar damarların daralmasına ve bazen de tamamen tıkanmasına neden olmaktadır. Bu durum ciddi sağlık sorunları ile birliktekan dolaşımının olumsuz bir şekilde etkilenmesine neden olmaktadır. Kan dolaşımının gerektiği gibi gerçekleşmemesi sebebiyle de atardamarın beslediği bölgede çeşitli sorunlar görülür.

Perikardiyal efüzyon

Kalbin dışını kaplayan zara perikardiyum denmektedir. Birkaç farklı katmandan oluşan perikardiyum katmanları arasında kalp sağlığının korunması amacıyla bir sıvı salgılanır. Perikardiyal boşluk olarak altlı andıran bu alanda bulunan sıvının gereğinden fazla olması durumunda ise perikardiyal efüzyon adı verilmektedir.

Miyokardit

Kalp kası iltihabı olarak da adlandırılan miyokardit, vücuttaki herhangi bir enfeksiyonun kalp kaslarına yayılması olarak tanımlanabilir. Bu durumda kalp kası dış etkenlere karşı savunmasız bir hal alarak olası hastalıklara açık hale gelmektedir.

Kardiyomiyopati

Kalp kası kalınlaşması olarak açıklanabilecek kardiyomiyopati, zaman içerisinde gelişen bir hastalık olmaktadır. Kalp kasının kalınlaşmasının yanı sıra genişlemesi de söz konusu olduğu için hastalarda nefes darlığı ve ritim bozukluğu gibi problemler görülmektedir.

Kalp kapakçığı hastalıkları

Kalp kapakçığı hastalıkları doğuştan görülebildiği gibi sonradan da oluşabilen hastalıklar içerisinde yer almaktadır. Kalp kapakçığı hastalıkları sağlık açısından önemli bir risk taşımaktadır. Bu sebeple de gerekli olması halinde cerrahi müdahale gerekli olmaktadır.

Aort hastalıkları

Başta kalp olmak üzere birçok organa büyük miktarda kan taşımakla görevli olan aort damarı çeşitli sebepler ile zarar görebilir. Hayatı tehdit edecek kadar büyük bir sorun olmakla birlikte çözümünün kalıcı olabilmesi için cerrahi müdahale gerekmektedir.

Kalp tümörü

Tümör kalpte de görülebilmektedir. Kalpte görülen tümörler primer olabileceği gibi çevre dokulardaki tümörlerin metastaz yapması sebebi ile de görülebilmektedir. Genellikle iyi huylu olan kalp tümörlerinin tedavisinde de kalp ve damar cerrahisi uzmanları görevli olmaktadır.

Hangi durumlarda kalp ve damar cerrahi bölümüne başvurulmalıdır?

Kalp ve damar cerrahisine başvurmak için öncelikle kardiyoloji uzmanları ile görüşülmesi gerekmektedir. Kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili olan sorunların tanı alması ve cerrahi müdahale öncesinde diğer tıbbi yöntemler ile gerekli tedavilerin uygulanması gerekmektedir.

Bu tedavi yöntemlerinden gerekli sonuçların alınamaması durumunda ise cerrahi seçeneklerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Diğer bir yandan bazı kalp ve damar hastalıkların tek tedavi seçeneği cerrahi prosedürler olmaktadır. Bu durumda hastalar direkt olarak kalp ve damar cerrahi uzmanlarına yönlendirilmektedir.

Kalp ve damar cerrahisinde kullanılan yöntemler

Kalp ve damar cerrahlarının uygulamış olduğu cerrahi prosedürler hastaların genel sağlık durumlarına ve hastalığın gereksinimlerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ancak uygulamaların önemli bir kısmında anjiyo ve bypass tedavileri uygulanmaktadır. Daha ayrıntılı tanı alınması gereken kalp ve damar hastalıklarında ise modern tıbbın bizlere sunmuş olduğu diğer imkanlardan yararlanılmaktadır.

Koroner bypass ameliyatı

Kalbi beslemekle görevli olan koroner damarlardaki ileri derece tıkanıkların söz konusu olması durumunda koroner bypass ameliyatı uygulanmaktadır. Bu ameliyattan hastaların başka bir bölgesinden kan damarı alınır ve tıkalı olan koroner damar yeni damar ile değiştirilir.

Küçük kesiler ile bypass için damar çıkarma

Bypass ameliyatlarında hastalarının vücutlarının farklı bölgelerinden damar çıkarılmaktadır. Bu damarlar daha sonrasında sorun olan kalp damarlarının yerine kullanılır. Alınması gereken bu damarlar endoskopik yöntem kullanılarak alınabilir. Bu durumda hastaların iyileşme süreçleri daha hızlı olur.

Koroner anjiyografi

Koroner damarların ayrıntılı bir şekilde görüntülenmesini sağlayan koroner anjiyografide kontrast madde kullanılmaktadır. Bu tetkik sırasında daralma ya da tıkanıklık olan arterler belirlenir ve buna göre çeşitli tedaviler planlanır.

El bileğinden anjiyo

Geleneksel anjiyo işlemlerine göre hastaların daha konforlu olmasını sağlayan el bileğinden anjiyo işlemi lokal anestezi altında gerçekleştirilen bir işlem olmaktadır. Özellikle aşırı kilosu olan bireylere uygulanmaktadır.

Kalp kapakçığı hastalıkları

Hem doğuştan hem de edimsel olan kalp kapakçığı hastalıklarında gerekli tamir ve değişim işlemlerinin uygulanabilmesi için hastalara uygulanan ve açık yöntem ile yapılan cerrahi prosedür olmaktadır. Kalp kapakçığının değişmesi gereken durumlarda mekanik ya da doku parçaları kullanılmaktadır.

Aort anevrizma ameliyatı

Vücuda temiz kanı pompalamakla görevli olan aort atardamarlarında balon şeklinde genişlemeler görülebilmektedir. Anevrizma olarak adlandırılan bu genişlemelere zamanında müdahale edilmemesi durumunda ise hayatı tehdit edici boyutlara ulaşmaktadır. Bu sebeple de bu hastaların yakından takip edilmesi yırtılma belirtilerinin görülmesi ya da boyutunun büyümesi durumunda acil cerrahi müdahalede bulunulması gerekmektedir.

Sol ventrikül anevrizma tamiri

Kalp krizlerinden sonra sol karıncık bölgesinde kese şeklinde genişlemeler söz konusu olmaktadır. Kan pompalama sırasında her atımda bu alana bir miktar kan dolar. Bu sebeple de dokulara giden kanda azalma görülür. Bazı durumlarda ise kese içerisinde biriken kanda pıhtılaşma olur ve bu pıhtı farklı organlara gidebilir. Bunun yanında hastalarda kalp yetmezliği ya da felç gibi farklı sağlık sorunları da görülebilir. Bu sorunların engellenmesi için de sol ventrikül anevrizma tamiri prosedürünün yapılması gerekmektedir.

Kalp tümörlerine yönelik cerrahi girişimler

Nadir olarak gerçekleştirilse de kalpte oluşan bazı tümörlerin alınması gerekmektedir. Tümörün habis ya da iyi huylu olmasına göre de uygulanacak cerrahi prosedür belirlenmektedir. Bu prosedürde genellikle kapalı yöntem uygulanır.

ABI testi

Periferik atardamar hastalığını teşhis etmek için kullanılan ABI testinde kollara ve bacaklara tansiyon aleti bağlanır. Tansiyona benzer bir şekilde raporlanır.