Doktor Hakkında

Doç. Dr. Murat Sertan ŞAHİN, 2003 ile 2009 yılları arasında Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde lisans eğitimi tamamlamıştır. 2010 ile 2014 yıllarında Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Servisi’nde asistan olarak çalışmıştır. 2014 yılında uzmanlık unvanını almıştır. 2015 ile 2016 yılları arasında Hakkari Devlet Hastanesi’nde görev yapmıştır. 2017 yılında Netherlands Cancer Instute-Antoni Von Leeuwenhook Hospital eğitim almıştır. 2018 yılında Özel Tuzla Gisbir Hastanesi KBB Servisi’nde uzman hekim olarak çalışmıştır. 2019 ile 2021 yılları arasında Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görev yapmıştır. 

Birçok bilimsel çalışma yapmıştır. Sahin’s Method, yöntemini burun estetiği ameliyatlarında uygulamak için yapmıştır. Dünya çapında yaygın olarak kullanılmaktadır. Sağlık Bakanlığı, yüksek başarılarından ve çalışmalarından dolyı takdirname belgesi vermiştir. 2017 yılında Hollanda’ya giderek baş ve boyun bölgesindeki kanserler üzerinde çalışmalar yapmıştır. İleri derecede İngilizce bilmektedir. Kulak zarı tamiri ameliyatı, burun estetiği, baş ve boyun bölgesi kanserleri, uzmanlık alanları arasında yer almaktadır. Günümüzde İstanbul MEDICANA Karaköy Hastanesi KBB Servisi’nde hasta kabulüne devam etmektedir.

Eğitim

M

Mezun Olduğu Okul

Hacettepe Üniversitesi
U

Uzmanlık Aldığı Okul

Uludağ Üniversitesi