Doktor Hakkında

Prof. Dr. Burcu Altunrende tıp eğitimini 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamladıktan sonra nöroloji alanındaki uzmanlık eğitimi ise 2005 yılında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamlamıştır. Prof. Dr. Burcu Altunrende 2014 yılından doçentlik ve 2020 yılında ise profesörlük ünvanını almıştır.

Prof. Dr. Burcu Altunrende 2005 ile 2007 yılları arasında Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak meslek hayatına başladıktan sonra 2007 ile 2012 yılları arasında Abant İzzet Baysal üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Prof. Dr. Burcu Altunrende daha sonrasında 212 ile 2020 yılları arasında yine öğretim görevlisi olarak Demiroğlu Bilim Üniversitesi Özel Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nde görev aldıktan sonra 2020 yılında Memorial Bahçelievler Hastanesi'nde geçmiş ve daha ve daha sonrasında Memorial Şişli Hastanesi ve Memorial Bahçelievler Hastanesi'ndeki görevlerini birlikte yürütmeye başlamıştır.

Prof. Dr. Burcu Altunrende mesleki ilgi alanları içerisinde Ensefalit (Beyin İltihabı), İltihaplı, Eklem Romatizması, Multiple Skleroz, Omurilik Sorunları ve Parapleji yer alırken tedavi yöntemleri içerisinde ise Multiple Skleroz (MS), nöromiyelitis optika spektrum hastalıkları, MOG ile ilişkili demiyelinizan hastalıklar, MS ve diğer demiyelinizan hastalıklar, İnflamatuar nörolojik hastalıklar ve Behçet Hastalığı bulunmaktadır.

Eğitim

M

Mezun Olduğu Okul

İstanbul Üniversitesi
U

Uzmanlık Aldığı Okul